Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-07T14:27:11+0000

Search results

  • Въпроси и отговори. Беседа на тримата светители: AA771NBKM
  • За образа на човека от Василий Велики: AM4_14RM
  • Книга Йов с тълкувания от Юлиан, Ориген и Йоан Златоуст: AM4_14RM
  • Поучение за Страшния съд от Василий Велики: AM4_14RM
  • Поучение за преходността на човешкия живот от Василий Велики: NG649BAB, NG38GMM
  • Поучение към иереите от Василий Велики: ET1_22RM
  • Похвала за св. 40 мъченици от Василий Велики: MPSuprasliensis
  • Слово за послушанието от Василий Велики: ET5_13RM
  • Шестоднев на Василий Велики: AM4_14RM