Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2018-11-01T10:50:58+0000

Authority file: texts

Bulgarian English Russian
Азбука кирилска с “прописи” Cyrillic alphabet with acrostic Кирилическая азбука с прописями
Акатист за живоносния Гроб Господен Akathist hymn in honor of the life-giving tomb of Jesus Акафист живоносному Гробу Господню
Акатист за св. Йоан Кръстител Akathist hymn in honor of St. John the Baptist Акафист св. Иоанну Крестителю
Акатист на Богородица Akathist hymn in honor of the Theotokos Акафист Богородице
Акростих, азбучен Acrostic, alphabetical Акростих, азбучен
Александрия Alexander romance Александрия (сербская); Александрия хронографическая
Андрианти: беседа 1 Andriantis: homily 1 Андриантис: беседа 1
Андрианти: беседа 10 Andriantis: homily 10 Андриантис: беседа 10
Андрианти: беседа 11 Andriantis: homily 11 Андриантис: беседа 11
Андрианти: беседа 12 Andriantis: homily 12 Андриантис: беседа 12
Андрианти: беседа 13 Andriantis: homily 13 Андриантис: беседа 13
Андрианти: беседа 14 Andriantis: homily 14 Андриантис: беседа 14
Андрианти: беседа 15 Andriantis: homily 15 Андриантис: беседа 15
Андрианти: беседа 16 Andriantis: homily 16 Андриантис: беседа 16
Андрианти: беседа 17 Andriantis: homily 17 Андриантис: беседа 17
Андрианти: беседа 18 Andriantis: homily 18 Андриантис: беседа 18
Андрианти: беседа 19 Andriantis: homily 19 Андриантис: беседа 19
Андрианти: беседа 2 Andriantis: homily 2 Андриантис: беседа 2
Андрианти: беседа 20 Andriantis: homily 20 Андриантис: беседа 20
Андрианти: беседа 21 Andriantis: homily 21 Андриантис: беседа 21
Андрианти: беседа 22 Andriantis: homily 22 Андриантис: беседа 22
Андрианти: беседа 3 Andriantis: homily 3 Андриантис: беседа 3
Андрианти: беседа 4 Andriantis: homily 4 Андриантис: беседа 4
Андрианти: беседа 5 Andriantis: homily 5 Андриантис: беседа 5
Андрианти: беседа 6 Andriantis: homily 6 Андриантис: беседа 6
Андрианти: беседа 7 Andriantis: homily 7 Андриантис: беседа 7
Андрианти: беседа 8 Andriantis: homily 8 Андриантис: беседа 8
Андрианти: беседа 9 Andriantis: homily 9 Андриантис: беседа 9
Антилатински съчинения, извадки Excerpts from Anti-Latin works Антилатинские сочинения, фрагменты
Антилатинско съчинение, неидентифицирано Anti-Latin work, unidentified Антилатинское сочинение, неатрибутированно
Антифони на литургията Antiphones for the liturgy Литургические антифоны
Антология от извлечения за православната вяра Anthology of excerpts about the Orthodox faith Антология с извлечениями о православной вере
Антология от мъдри изречения Панарет Anthology of wise sayings Panaret Антология со сентенциями Панарет
Антология от мъдри изречения от Максим Изповедник Anthology of wise sayings of Maximus the Confessor Антология со сентенциями Максима Исповедника
Антология от сентенции и ексцерпти Anthology of wise sayings and excerpts Антология мудрых изречений и эксцерптов
Апокалипсис на Йоан Богослов Apocalypse of John the Theologian Апокалипсис Иоанна Богослова
Апостолски и евангелски четива "на всяка потреба" Readings from the Apostol and from the Gospels for various occasions Апостольские и евангельские чтения на всякую потребу
Апостолски и евангелски четива за Благовещение Readings from the Apostol and from the Gospels for Annunciation Апостольские и евангельские чтения на Благовещение
Апостолски и евангелски четива за Богоявление Readings from the Apostol and from the Gospels for Epiphany Апостольские и евангельские чтения на Богоявление
Апостолски и евангелски четива за Господските празници и избрани светци Readings from the Apostol and from the Gospels for the dominical feasts and for the feasts of selected saints Апостольские и евангельские чтения на Господские праздники и избранным святым
Апостолски и евангелски четива за Пасха Readings from the Apostol and from the Gospels for Pascha Апостольские и евангельские чтения на Пасху
Апостолски и евангелски четива за Рождество Христово Readings from the Apostol and from the Gospels for Christmas Апостольские и евангельские чтения на Рождества Христого
Апостолски и евангелски четива за болен Readings from the Apostol and from the Gospels for a sick man Апостольские и евангельские чтения для больного
Апостолски и евангелски четива за вторник Readings from the Apostol and from the Gospels for Thuesday Апостольские и евангельские чтения вторника
Апостолски и евангелски четива за дните от седмицата Readings from the Apostol and from the Gospels for the week Апостольские и евангельские чтения седмицы
Апостолски и евангелски четива за изповед Readings from the Apostol and from the Gospels for confession Апостольские и евангельские чтения на исповедания
Апостолски и евангелски четива за неделя Readings from the Apostol and from the Gospels for Sunday Апостольские и евангельские чтения воскресения
Апостолски и евангелски четива за петък Readings from the Apostol and from the Gospels for Friday Апостольские и евангельские чтения пятницы
Апостолски и евангелски четива за починал Readings from the Apostol and from the Gospels for a deceased person Апостольские и евангельские чтения для усопшего
Апостолски и евангелски четива за св. 40 мъченици Readings from the Apostol and from the Gospels for the forty martyrs of Sebasteia Апостольские и евангельские чтения Сорок святых мучеников Севастийских
Апостолски и евангелски четива за сряда Readings from the Apostol and from the Gospels for Wednesday Апостольские и евангельские чтения среды
Апостолски и евангелски четива за събота Readings from the Apostol and from the Gospels for Saturday Апостольские и евангельские чтения субботы
Апостолски и евангелски четива за четвъртък Readings from the Apostol and from the Gospels for Thursday Апостольские и евангельские чтения четверга
Апостолски и евангелски четива, неидентифициран фрагмент Readings from the Apostol and from the Gospels, unidentified fragment Апостольские и евангельские чтения, неидентифицироманный фрагмент
Апостолски четива за Светлата седмица Readings from the Apostol for Easter Week Апостольские чтения светлой (Пасхальной) седмицы
Апостолски четива за събота и неделя на Великия пост Readings from the Apostol for Saturday and Sunday of the Great Lent Апостольские чтения на субботу и воскресенье Великого поста
Беседа за серафимите от Йоан Златоуст Sermon on seraphim by John Chrysostom Беседа о серафимах Иоанна Златоустого
Благодарствена молитва Thanksgiving prayer Благодарственные молитвы
Величания за празници Magnification for feasts Величания на празники
Вечерна служба за вторник, фрагмент Vespers for Tuesday, fragment Вечерняя на вторник, фрагмент
Видение на Анастасия Черноризица Vision of the nun Anastasia Видение Анастасии Черноризицы
Видение на апостол Павел Vision of Paul the Apostle Видение апостола Павла
Видение на монах Йоан Vision of Monk John Видение мниха Иоанна
Видение на монах Козма Vision of Hegumenos Cosmas Видение мниха Козьмы
Видение на пророк Даниил Vision of the Prophet Daniel Видение пророка Даниила
Видение на пророк Исая Vision of the Prophet Isaiah Видение пророка Исаии
Видение на цар Амфилохий Vision of King Amphilochios Видение царя Амфилохия
Всекидневни молитви Prayers for every day Всекидневные молитвы
Второ изпитание в град Тарс на св. Пров, Тарах и Андроник Second probation of Sts. Probos, Tarachos and Andronikos in the town of Tharsis Второе испытание в городе Тарсе св. Прова, Тараха и Андроника
Възпоменание за римската иконата на Богородица Commemoration about the Roman icon of Theotokos Воспоминание римской иконы Богородицы
Въпроси и отговори Erotapokriseis Вопросы и ответы
Въпроси и отговори върху стария завет Erotapokriseis on the Old Testament Вопросы и ответы к Ветхому Завету
Въпроси и отговори за аскетическия живот Erotapokriseis on the ascetic life Вопросы и ответы о монашеской жизни
Въпроси и отговори за вярата Erotapokriseis on the faith Вопросы и ответы о вере христианской
Въпроси и отговори на Анастасий Синаит Erotapokriseis by Anastasios of Sinai Вопросы и ответы Анастасия Синайского
Въпроси и отговори на Атанасий Александрийски към княз Антиох Erotapokriseis by Athanasios of Alexandria to Prince Antioch Вопросы и ответы Афанасия Александрийского к князю Антиоху
Въпроси и отговори на Атанасий Александрийски, извлечение Erotapokriseis by Athanasios of Alexandria, excerpt Вопросы и ответы Афанасия Александрийского, фрагмент
Въпроси и отговори на Григорий Erotapokriseis by Gregory Вопросы и ответы Григория
Въпроси и отговори на Григорий за литургията Erotapokriseis by Gregory on the liturgy Вопросы и ответы Григория о литургии
Въпроси и отговори на Григорий и Василий Erotapokriseis by Gregory the Theologian and Basil the Great Вопросы и ответы Григория Богослова и Василия Великого
Въпроси и отговори. Беседа на тримата светители Erotapokriseis. Conversation of the three hierarchs Вопросы и ответы. Беседа трех святителей
Въпроси и отговори. Въпроси на Ефрем Erotapokriseis. Questions and answers by Ephrem Вопросы и ответы Ефрема
Въпроси и отговори. Изправление за Новия завет Erotapokriseis. Commentary on the New Testament Вопросы и ответы к Новому Завету
Въпроси и отговори. Кратък катехизис Erotapokriseis. Short cathechism Вопросы и ответы. Краткий катехизис
Въпроси и отговори. Разумник Erotapokriseis. Razumnik Вопросы и ответы. Разумник
Въпроси и отговори. Разумник, 1 Erotapokriseis. Razumnik, 1 Вопросы и ответы. Разумник, 1
Въпроси и отговори. Разумник, 2 Erotapokriseis. Razumnik, 2 Вопросы и ответы. Разумник, 2
Въпроси и отговори. Разумник-Указ Erotapokriseis. Razumnik-Ukaz Вопросы и ответы. Разумник-указ
Въпроси и отговори. Сказание от Новия и Стария завет Erotapokriseis. Stories from the New and the Old Testament Вопросы и ответы. Повествования из Нового и Ветхого Завета
Въпроси и отговори. Тълкувание за Новия завет Erotapokriseis. Commenting on the New Testament Вопросы и ответы. Толкование на Новый Завет
Въпроси и отговори. Указ за църковните дарове Erotapokriseis. Instructions about church utensils Вопросы и ответы о церковных дарах
Въпроси на Кирил Философ Questions of Cyril the Philosopher Вопросы Кирилла Философа
Въпросите на св. Йоан Богослов към Авраам Questions of St. John the Theologian to Abraham Вопросы св. Иоанна Богослова Аврааму
Гадание за времето по месеци и по години Prognostic book about the weather by months and years Гадание о погоде по месяцам и годам
Гадание за нов месец Prognostic practice by means the new moon Гадание по новолунию
Гадание за съдбата на болния Prediction about the fate of an ill person Гадание о больном
Гадание за съдбата на човека според Зодиака Prognostic book about the fate of a person by means of the Zodiac Гадание о судьбе человека по Зодиаку
Гадание по месеци Prognostic book by means of the months and various physical omens Гадание по месяцу
Гадания по църковни книги Predictions by means of ecclesiastical books Гадание по цекровным книгам
Гадания под формата на въпроси и отговори Prognostic book consisting of questions and answers Гадание по схеме: вопрос-ответ
Гадателен месецослов за съдбата на болния Prognostic book about the fate of an ill person by means of the days of the month Гадание о судьбе больного по месяцеслову
Гадателна книга, 1 Prognostic book, 1 Книга гадательная, 1
Гадателна книга, 2 Prognostic book, 2 Книга гадательная, 2
Гадателна книга, неидентифицирана Prognostic book, unidentified Книга гадательная, неидентифицирована
Гадателна книга. Изправление на зодиите Prognostic book. Dietary treatise on the basis of the Zodiac Книга гадательная. Исправления по Зодиаку
Гномологий Gnomologion Гномологий
Голям параклис на св. Богородица Big canon parakletikos to Theothokos Параклис большой к Богородици
Гръмник Brontologion (thunder book, a manual of divination by thunder) Громник
Гръмник Зодиак Brontologion (thunder book) by the Zodiac Громник (?) по Зодиаку
Гръмник Кръговник (по месеци) Brontologion (thunder book) by month Громник-круговник
Гръмник по растяща и намаляваща луна Brontologion (thunder book) by phases of the moon Громник (?) по фазам луны
Деяния на Апостолите Acts of the Apostles Деяния Апостолов
Деяния на Апостолите 10: 21–33 Acts of the Apostles 10: 21–33 Деяния Апостолов 10: 21–33
Деяния на Апостолите 10: 34–39, 39–43 Acts of the Apostles 10: 34–39, 39–43 Деяния Апостолов 10: 34–39, 39–43
Деяния на Апостолите 10: 44–48, 11: 1–10 Acts of the Apostles 10: 44–48, 11: 1–10 Деяния Апостолов 10: 44–48, 11: 1–10
Деяния на Апостолите 11: 19–22, 22–30 Acts of the Apostles 11: 19–22, 22–30 Деяния Апостолов 11: 19–22, 22–30
Деяния на Апостолите 12: 12–17 Acts of the Apostles 12: 12–17 Деяния Апостолов 12: 12–17
Деяния на Апостолите 12: 1–11 Acts of the Apostles 12: 1–11 Деяния Апостолов 12: 1–11
Деяния на Апостолите 12: 25–13: 12 Acts of the Apostles 12: 25–13: 12 Деяния Апостолов 12: 25–13: 12
Деяния на Апостолите 13: 13–17 Acts of the Apostles 13: 13–17 Деяния Апостолов 13: 13–17
Деяния на Апостолите 13: 25–29 Epistles. Acts of the Apostles 13: 25–29 Деяния Апостолов 13: 25–29
Деяния на Апостолите 14: 6–18 Acts of the Apostles 14: 6–18 Деяния Апостолов 14: 6–18
Деяния на Апостолите 17: 23–27 Acts of the Apostles 17: 23–27 Деяния Апостолов 17: 23–27
Деяния на Апостолите 18: 22–28 Acts of the Apostles 18: 22–28 Деяния Апостолов 18: 22–28
Деяния на Апостолите 19: 1–4, 6–8 Acts of the Apostles 19: 1–4, 6–8 Деяния Апостолов 19: 1–4, 6–8
Деяния на Апостолите 1: 1-15 Acts of the Apostles 1: 1-15 Деяния Апостолов 1: 1-15
Деяния на Апостолите 20: 16–18, 28–31 Acts of the Apostles 20: 16–18, 28–31 Деяния Апостолов 20: 16–18, 28–31
Деяния на Апостолите 20: 7–12 Acts of the Apostles 20: 7–12 Деяния Апостолов 20: 7–12
Деяния на Апостолите 23: 9–11 Acts of the Apostles 23: 9–11 Деяния Апостолов 23: 9–11
Деяния на Апостолите 25: 13–19 Acts of the Apostles 25: 13–19 Деяния Апостолов 25: 13–19
Деяния на Апостолите 27: 1–44, 28: 1 Acts of the Apostles 27: 1–44, 28: 1 Деяния Апостолов 27: 1–44, 28: 1
Деяния на Апостолите 28: 1–31 Acts of the Apostles 28: 1–31 Деяния Апостолов 28: 1–31
Деяния на Апостолите Андрей и Матей Acts of the Apostles Andrew and Matthew Деяния Апостолов Андрея и Матвея
Деяния на Апостолите. Четения за събота и неделя на Великия пост Acts of the Apostles. Readings for Saturday and Sunday in the Great Lent Деяния Апостолов. Чтения на субботу и воскресенье Великого Поста
Деяния на апостол Тома Acts of the Apostle Thomas Деяния ап. Фомы
Деяния на нашия Господ Исус Христос Acts of our Lord Jesus Christ Деяния Господа нашего Иисуса Христа
Деяния на св. Николай Мирликийски Acts of St. Nicholas of Myra Деяния св. Николая Мирликийского
Дяконство на лития против бездъждие Litany on the Procession against drought Диаконство на литии против бездождия
Дяконство на лития против земетръс Litany on the Procession against earthquake Диаконство на литии против землетресения
Евангелие Никодимово The Gospel of Nicodemus Евангелие от Никодима
Евангелие Никодимово. Послание на Пилат до Тиберий The Gospel of Nicodemus. Epistle of Pilate to Tiberius Евангелие от Никодима. Послание Пилата Тиберию
Евангелие Никодимово. Разказ как Марта осъди Пилат The Gospel of Nicodemus. Story about how Martha accused Pilate Евангелие от Никодима. Повесть о том, как Марфа осудила Пилата
Евангелие Томино The Gospel of Thomas Евангелие от Фомы
Евангелие от Йоан The Gospel according to John Евангелие от Иоанна
Евангелие от Йоан. Йо. 6: 40-44 The Gospel according to John. J 6: 40-44 Евангелие от Иоанна. Ио. 6: 40-44
Евангелие от Лука The Gospel according to Luke Евангелие от Луки
Евангелие от Лука. Лк. 11: 1-13 The Gospel according to Luke. L 11: 1-13 Евангелие от Луки. Лк. 11: 1-13
Евангелие от Лука. Лк. 12: 32-40 The Gospel according to Luke. L 12: 32-40 Евангелие от Луки. Лк. 12: 32-40
Евангелие от Лука. Лк. 18: 10-14 The Gospel according to Luke. L 18: 10-14 Евангелие от Луки. Лк. 18: 10-14
Евангелие от Лука. Лк. 1: 24-38 The Gospel according to Luke. L 1: 24-38 Евангелие от Луки. Лк. 1: 24-38
Евангелие от Лука. Лк. 6: 1-10 The Gospel according to Luke. L 6: 1-10 Евангелие от Луки. Лк. 6: 1-10
Евангелие от Лука. Лк. 6: 31-35 The Gospel according to Luke. L 6: 31-35 Евангелие от Луки. Лк. 6: 31-35
Евангелие от Марко The Gospel according to Mark Евангелие от Марка
Евангелие от Марко. Мк. 10: 32-45 The Gospel according to Mark. Mk 10: 32-45 Евангелие от Марка. Мк. 10: 32-45
Евангелие от Марко. Мк. 4:12-23 The Gospel according to Mark. Mk 4:12-23 Евангелие от Марка. Мк. 4:12-23
Евангелие от Марко. Мк. 4:24-34 The Gospel according to Mark. Mk 4:24-34 Евангелие от Марка. Мк. 4:24-34
Евангелие от Марко. Мк. 4:35-41 The Gospel according to Mark. Mk 4:35-41 Евангелие от Марка. Мк. 4:35-41
Евангелие от Марко. Мк. 5:1-20 The Gospel according to Mark. Mk 5:1-20 Евангелие от Марка. Мк. 5:1-20
Евангелие от Марко. Мк. 5:22-6:1 The Gospel according to Mark. Mk 5:22-6:1 Евангелие от Марка. Мк. 5:22-6:1
Евангелие от Матей The Gospel according to Matthew Евангелие от Матфея
Евангелие от Матей. Мт. 15: 21-28 The Gospel according to Matthew. Mt 15: 21-28 Евангелие от Матфея. Мт. 15: 21-28
Евангелие от Матей. Мт. 20: 1-16 The Gospel according to Matthew. Mt 20: 1-16 Евангелие от Матфея. Мт. 20: 1-16
Евангелие от Матей. Мт. 23: 1-12 The Gospel according to Matthew. Mt 23: 1-12 Евангелие от Матфея. Мт. 23: 1-12
Евангелие от Матей. Мт. 2: 1-12 The Gospel according to Matthew. Mt 2: 1-12 Евангелие от Матфея. Мт. 2: 1-12
Евангелие от Матей. Мт. 3: 13-17 The Gospel according to Matthew. Mt 3: 13-17 Евангелие от Матфея. Мт. 3: 13-17
Евангелие от Матей. Мт. 9: 9-13 The Gospel according to Matthew. Mt 9: 9-13 Евангелие от Матфея. Мт. 9: 9-13
Евангелски четива “на всяка потреба” Gospel readings for various occasions Евангельские чтения на всякую потребу
Евангелски четива, възкръсни Resurrectional Gospel readings Евангелие четье
Ектения, неидентифицирана Litany, unidentified Ектания, неидентифицированная
Епистолия за Неделята Epistle about Sunday Воскресное послание
Житие и деяния на Йоан Богослов Vita and acts of St. John the Theologian Житие и деяния Иоанна Богослова
Житие и мъчение на св. Евстатий и семейството му Vita and martyrdom of St. martyr Eustathios and Family Житие и мучение св. Евстатия и его семьи
Житие и служба за св. Онуфрий Габровски Vita and Service for St. Onufrios of Gabrovo Житие и служба св. Онуфрия Габровского
Житие и чудеса на Григорий Акрагантийски от Леонтий Римски Vita and miracles of St. Gregory of Akragas by Leontios of Rome Житие и чудеса Григория Акрагантийскаго Леонтия Римского
Житие и чудеса на Григорий Акрагантийски от Леонтий Римски. За Маркиан чигот Vita and miracles of St. Gregory of Akragas by Leontios of Rome. About Markianos the chigot Житие и чудеса Григория Акрагантийскаго. О Маркиане чигота
Житие и чудеса на Григорий Акрагантийски от Леонтий Римски. За глухонемия Vita and miracles of St. Gregory of Akragas by Leontios of Rome. About the deaf-and-dumb man Житие и чудеса Григория Акрагантийскаго. О глухонемом
Житие и чудеса на Григорий Акрагантийски от Леонтий Римски. За дъщерята на презвитер Савин Vita and miracles of St. Gregory of Akragas by Leontios of Rome. About the daughter of the priest Sabinos Житие и чудеса Григория Акрагантийскаго. О дочери презивтера Савина
Житие и чудеса на Григорий Акрагантийски от Леонтий Римски. За жената, чиято дъщеря светият изцели Vita and miracles of St. Gregory of Akragas by Leontios of Rome. About the woman, whose daughter the saint has cured Житие и чудеса Григория Акрагантийскаго. О женщине, чья дочь святой вылечил
Житие и чудеса на Григорий Акрагантийски от Леонтий Римски. За оклеветяването на св. Григорий Vita and miracles of St. Gregory of Akragas by Leontios of Rome. About slandering of St.George Житие и чудеса Григория Акрагантийскаго. О оклевещении св. Григория
Житие и чудеса на Григорий Акрагантийски от Леонтий Римски. За прокажения монах Vita and miracles of St. Gregory of Akragas by Leontios of Rome. About the leprous monk Житие и чудеса Григория Акрагантийскаго. О прокаженном монахе
Житие и чудеса на св. Козма и Дамян Vita and miracles of Sts. Kosmas and Damianos Житие и чудеса св. Козмы и Даминиана
Житие и чудеса на св. Николай Мирликийски Vita and miracles of St. Nicholas of Myra Житие и чудеса св. Николая Мирликийского
Житие на Аврамий и Мария Vita of Abraham and Mary Житие Авраамия и Марии
Житие на Григорий Омиритски (Григентий Тефаренски) Vita of Saint Gregentos, Archbishop of Taphar Житие Григория Омиритского (Григентия Зафарского)
Житие на Иларион Мъгленски Vita of Hilarion, Bishop of Muglen Житие Илариона Могленского
Житие на Йоан Дамаскин от Йоан Йерусалимски Vita of St. John of Damascus by John of Jerusalem Житие св. Иоанна Дамаскина от Иоанна Иерусалимского
Житие на Йоан Златоуст Vita of John Chrysostom Житие Иоанна Златоуста
Житие на Йоан Златоуст от Георги, архиепископ Александрийски Vita of John Chrysostom by George of Cappadocia Житие Иоанна Златоуста Георгия Кападокийского
Житие на Йоан Златоуст от Симеон Метафраст Vita of St. John Chysostom by Symeon Metaphrastes Житие св. Иоанна Златоуста от Симеона Метафраста
Житие на Йоан Златоуст. За връщането на мощите на блажения Йоан Vita of John Chrysostom. About the relics returning of the blessed John Житие Иоанна Златоуста. О возвращении мощей блаженного Иоанна
Житие на апостол Ананий Vita of the Apostle Ananias Житие апостола Анания
Житие на апостол Лука Vita of the Apostle Luke Житие апостола Луки
Житие на апостол Марко Vita of the Apostle Mark Житие апостола Марка
Житие на апостол Петър, апокрифно Vita of the Apostle Peter, apocryphal Житие апостола Петра, апокриф
Житие на апостол Яков Vita of the Apostle James Житие апостола Иакова
Житие на княгиня Олга Vita of Princess Olga Житие княгини Ольги
Житие на княз Владимир Vita of Prince Vladimir Житие князя Владимира
Житие на мъчениците варязи Vita of Varangians martyrs Житие Варягов-мучеников
Житие на праведния Йов Vita of the Righteous Job Житие праведного Иова
Житие на преп. Стефан Нови Изповедник от Симеон Метафраст Vita of St. Stefan the New Confessor by Symeon Metaphrastes Житие преп. Стефана Нового Изповедника Симеона Метафраста
Житие на св. 40 мъченици от Севастия Vita of the 40 Martyrs of Sebasteia Житие сорока мучеников себастийских
Житие на св. Аверкий Йераполски Vita of Aberkios of Hierapolis Житие св. Аверкия Иерапольского
Житие на св. Агата Vita of St. Agatha Житие св. Агафии
Житие на св. Александър Vita of Alexander, presbyter of Side Житие св. Александра Сидского
Житие на св. Алексий Римски Vita of St. Alexis of Rome Житие св. Алексея Римского
Житие на св. Алексий Римски, фрагмент Vita of St. Alexis of Rome, fragment Житие св. Алексея Римского, фрагмент
Житие на св. Андрей Юродиви Vita of St. Andrew the Fool Житие св. Андрея Юродивого
Житие на св. Андрей Юродиви, извлечение Vita of St. Andrew the Fool, excerpt Житие св. Андрея Юродивого, извлечение
Житие на св. Андрей Юродиви, извлечение. За мъртвата девица Vita of St. Andrew the Fool, excerpt. About the dead maiden Житие св. Андрея Юродивого, фрагмент. О мертвой деве
Житие на св. Анин чудотворец Vita of St. Aninas the Wonderworker Житие св. Анина чудотворца
Житие на св. Антим Никомидийски Vita of St. Anthimos bishop of Nikomedeia Житие св. Анфима епископа Никомидийского
Житие на св. Антоний Велики от Атанасий Александрийски Vita of St. Anthony the Great by Athanasios of Alexandria Житие св. Антония Великого Афанасием Александрийским
Житие на св. Арета и дружина Vita of St. Aretas and companions Житие св. Арефы и дружина его
Житие на св. Артемий Vita of St. Artemios Житие св. Артемия
Житие на св. Атанасий Атонски Vita of St. Athanasios of Athos Житие св. Афанасия Афонского
Житие на св. Бенедикт, извлечение Vita of St. Benedict, excerpt Житие св. Бенедикта, фрагмент
Житие на св. Варвар Мироточец Vita of St. Barbarus Myrrhorheus Житие св. Варвара Мироточивого
Житие на св. Варвара Vita of St. Barbara Житие св. Варвары
Житие на св. Варвара и Юлиания Vita of Sts. Barbara and Juliana Житие св. Варвары и св. Иулиании
Житие на св. Василей и Капитон Херсонски Vita of Sts. Basil and Kapiton of Chersonnessos Житие св. Василия и Капитона Херсонских
Житие на св. Василий Нови Vita of St. Basil the Young Житие св. Василия Нового
Житие на св. Василиск Vita of St. Basiliskos Житие св. Василиска
Житие на св. Вяра, Любов, Надежда и София Vita of St. martyrs Faith, Love, Hope and Wisdom Житие св. Веры, Надежды, Любовь и матерь их София
Житие на св. Георги Vita of St. George Житие св. Георгия
Житие на св. Гликерия Vita of Holy Martyr Glykeria Житие св. Гликерии
Житие на св. Григорий Акрагантийски от Леонтий презвитер Vita of St. Gregory of Agrigentum by Leontius, a monk of the St. Savas monastery in Rome Житие св. Григория Акрагантийского от Леонтия презвитера
Житие на св. Григорий Арменски и Рипсимия и Гиания Vita of St. Gregory of Armenia and holy virgins Житие св. Григория Армянского и Рипсимией и Гианией
Житие на св. Григорий Декаполит, извадка Vita of St. Gregory of Dekapolis, excerpt Житие св. Григория Декаполита, фрагмент
Житие на св. Григорий папа Римски Vita of St. Gregory Pope of Rome Житие св. Григория папы Римского
Житие на св. Григорий, епископ на Велика Армения Vita of St. Gregory, Bishop of Greater Armenia Житие св. Григория, епископа Армянского
Житие на св. Димитър Солунски Vita of St. Demetrios of Thessalonike Житие св. Димитрия Солунского
Житие на св. Дионисий Ареопагит Vita of St. Dionysios the Areopagite Житие св. Дионисия Ареопагита
Житие на св. Дометий Vita of Sts. Dometios and his disciples Житие св. Дометия и учеников
Житие на св. Доротей Vita of St. Dorotheos Житие св. Доротея
Житие на св. Евгений и Мария Витинийски Vita of St. Еugene and Mary of Bithynia Житие св. Евгения и Марии Вифинской
Житие на св. Евпраксия Vita of St. Eupraxia Житие св. Евпраксии
Житие на св. Евстатий и семейството му Vita of St. martyr Eustathios and Family Житие св. Евстатия и его семьи
Житие на св. Евтимия Vita of St. martyr Euthymia Житие св. Евфимии
Житие на св. Екатерина Vita of St. Catherine Житие св. Екатерины
Житие на св. Ефросин готвача Vita of St. Euphrosynios the Cook Житие св. Ефросина повара
Житие на св. Ефросина Vita of St. Euphrosyne Житие св. Ефросины
Житие на св. Зиновий Егейски и сестра му Зиновия Vita of St. Zenobios and and his sister Zenobia Житие св. Зиновия и его сестру Зиновию
Житие на св. Иван Рилски Vita of St. John of Rila Житие св. Ивана Рыльского
Житие на св. Иван Рилски от Георги Скилица Vita of St. John of Rila by George Skylitzes Житие св. Ивана Рыльского Георгия Скилицы
Житие на св. Иван Рилски от Евтимий Търновски Vita of St. John of Rila by Euthymios of Tǎrnovo Житие Иоанна Рыльского Ефтимия Тырновского
Житие на св. Иван Рилски от Евтимий Търновски с разказ за пренасяне на мощите от Владислав Граматик Vita of St. John of Rila by Euthymios of Tǎrnovo with a story about the translation of his relics by Vladislav the Grammarian Житие св. Иоанна Рыльского Ефтимия Тырновского с рассказом о перенесении его мощей Владислава Грамматика
Житие на св. Иван Рилски от Христаки Павлович Vita of St. John of Rila by Hristaki Pavlovič Житие св. Иоанна Рыльского Христаки Павловича
Житие на св. Иван Рилски от йеромонах Даниил Рилски Vita of St. John of Rila by hieromonk Daniel of Rila Житие св. Иоанна Рыльского иеромонаха Даниила Рыльского
Житие на св. Игнатий Vita of St. Ignatius Житие св. Игнатия
Житие на св. Иларион Велики Vita of St. Hilarion of Gaza Житие св. Илариона Великого
Житие на св. Иоаникий Велики Vita of St. Ioannikios the Great Житие св. Иоанникия Великого
Житие на св. Ипатий Vita of St. Hypatios Житие св. Ипатия
Житие на св. Ирина Vita of St. Irene Житие св. Ирины
Житие на св. Ириней Vita of St. Irenaeos of Smyrna Житие св. Иринея, епископа Сирмиона
Житие на св. Исакий Vita of St. Isaakios of Dalmatos Житие св. Исаакия Далматского
Житие на св. Йоаким Осоговски (Сарандапорски) Vita of St. Joachim of Osogovo (Sarandapor) Житие св. Иоакима Осоговского
Житие на св. Йоан Милостиви от Леонтий Кипърски Vita of St. John the Merciful by Leontios of Cyprus Житие св. Иоанна Милостивого Леонтия Кипрского
Житие на св. Йоан Милостиви от Симеон Метафраст Vita of St. John the Merciful by Symeon Metaphrastes Житие св. Иоанна Милостивого от Симеона Метафраста
Житие на св. Йоан Милостиви, извлечение Vita of St. John the Merciful, excerpt Житие св. Иоанна Милостивого, фрагменты
Житие на св. Йоан Мълчаливи Vita of St. John the Hesychast Житие св. Иоанна Молчаливого
Житие на св. Йоан Схоластик Синайски Vita of St. John Klimax Житие св. Иоанна Схоластика, игумена синайского
Житие на св. Йона и Варахисий Vita of Sts. Jonah and Barachesios Житие св. Ионы, Варахисия и дружины
Житие на св. Капитолина и Йеротида Vita of St. Kapetolina and Jerotida Житие св. Капитолине и Иеротиде
Житие на св. Карп и Папил Vita of Sts. Karpos and Papylos Житие св. Карпа и Папила
Житие на св. Киприян и Юстина Vita of Sts. Cyprian and Justina Житие св. Киприяна и Иустина
Житие на св. Кирик и Юлита Vita of Sts. Kerykos and Julitta Житие св. Кирика и Улиты
Житие на св. Климент папа Римски Vita of St. Clement of Rome Житие св. Климента Римского
Житие на св. Кодрат Vita of St. Kodratos of Corinth Житие св. Кодрата
Житие на св. Козма и Дамян Vita of Sts. Kosmas and Damianos Житие св. Козмы и Даминиана
Житие на св. Конон Исаврийски Vita of St. Konon of Isauria Житие св. Конона Исаврийского
Житие на св. Константин и Елена Vita of Sts. Constantine and Helena Житие св. Константина и Елены
Житие на св. Лазар Сръбски Vita of St. Lazar of Serbia Житие св. Лазаря Сербского
Житие на св. Лонгин Стотник Vita of St. Longinos the Centurion Житие св. лонгина Сотника
Житие на св. Макарий Римски, който достигна рая Vita of St. Makarios of Rome, who reached Paradise Житие св. Макария Римского, посетившего рай
Житие на св. Мамант Vita of St. Mamas Житие св. Маманта
Житие на св. Марина Vita of St. Marina Житие св. Марины
Житие на св. Мария Египетска Vita of St. Mary of Egypt Житие св. Марии Египетской
Житие на св. Марк Атински Vita of St. Mark of Athens Житие св. Марка Афинского (?)
Житие на св. Мина Vita of St. Menas Житие св. Мины
Житие на св. Минодора, Митродора и Нимфодора Vita of St. Menodora, Metrodora, and Nymphodora Житие св. Менодоры, Метродоры и Нимфодоры
Житие на св. Назарий и дружина Vita of St. Nazarios and companions Житие св. Назария и дружина его
Житие на св. Никита Vita of St. Niketas Житие св. Никиты
Житие на св. Николай Мирликийски Vita of St. Nicholas of Myra Житие св. Николая Мирликийского
Житие на св. Николай Мирликийски от Пролога Vita of St. Nicholas of Myra from the Synaxarion Житие св. Николая Мирликийского, проложное
Житие на св. Онуфрий Vita of St. Onouphrios Житие св. Онуфрия
Житие на св. Павел Препрости Vita of St. Paul the Simple Житие св. Павла Препростого
Житие на св. Павел и Юлияния Vita of Sts. Paul and Juliana Житие св. Павла и Юлиянии
Житие на св. Пантелеймон Vita of St. Panteleemon Житие св. Пантелеймона
Житие на св. Пелагия Vita of St. Pelagia the Harlot Житие св. Пелагии
Житие на св. Петка Епиватска Vita of St. Paraskeve of Epivates Житие св. Параскевы Епиватской
Житие на св. Петка Римска Vita of St. Paraskeve of Rome Житие св. Параскевы Римской
Житие на св. Петка Търновска Vita of St. Paraskeve of Tărnovo Житие св. Параскевы Тырновской
Житие на св. Петка Търновска от патриарх Евтимий Vita of St. Petka of Tǎrnovo by Euthymios of Tǎrnovo Житие св. Петки Тырновской Евфимия Тырновского
Житие на св. Петър Александрийски Vita of St. Peter of Alexandria Житие св. Петра Александрийского
Житие на св. Петър Коришки Vita of St. Peter of Korica Житие св. Петра Коришкийского
Житие на св. Пионий Vita of St. Pionios, presbyter of Smyrna Житие св. Пиония
Житие на св. Пров, Тарах и Андроник Vita of Sts. Probos, Tarachos and Andronikos Житие св. Прова, Тараха и Андроника
Житие на св. Сава Vita of St. Sava Житие св. Савы
Житие на св. Савин Vita of St. Sabinos the Egyptian Житие св. Савина
Житие на св. Сергий и Вакх Vita of Sts. Sergios and Bacchos Житие св. Сергия и Вакха
Житие на св. Симеон Стълпник Vita of St. Symeon the Stylite Житие св. Симеона Столпника
Житие на св. Стефан Дечански Vita of St. Stefan Dečanski Житие св. Стефана Дечанского
Житие на св. Стефан Лазаревич Vita of St. Stefan Lazarević Житие св. Стефана Лазаревича
Житие на св. Стефан Нови Vita of St. Stephen the Younger Житие св. Стефана Новаго
Житие на св. Таисия Vita of St. Taisia Жтите св. Таисии
Житие на св. Текла Vita of St. Thekla Житие св. Феклы
Житие на св. Теодор Стратилат Vita of St. Theodore Stratelates Житие св. Феодора Стратилата
Житие на св. Теодор Тирон Vita of St. Theodore Teron Житие св. Феодора Тирона
Житие на св. Теодор, Константин, Теофил, Калист, Васой и дружината им Vita of Sts. Theodor, Constantine, Theophilus, Callistus, Bassoius, and their associates Житие св. Феодора, Константина, Феофила, Калиста, Васоя и и прочие с ними
Житие на св. Теодора Александрийска Vita of St. Theodora of Alexandria Житие св. Феодора Александрийского
Житие на св. Теотекн Антиохийски Vita of St. Theoteknos Житие св. Теотекно
Житие на св. Терентий, Африкан и Помпий Vita of Sts. Terentios, Afrikanos, and Pompeos Житие св. Терентия, Африкана и Помпия
Житие на св. Трифон Vita of St. Tryphon Житие св. Трифона
Житие на св. Трофим и Евкарпион Vita of Sts. Trophimos and Eukarpion Житие св. Трофима и Евкарпиона
Житие на св. Фока Vita of St. Phokas Житие св. Фоки
Житие на св. Харалампий Vita of St. Charalampos Житие св. Харлампия
Житие на св. Хрисогон и Анастасия Vita of Sts. Chrysogonos and St. Anastasia Житие св. Хрисогона и Анастасии
Житие на св. Юлияния Vita of St. Juliana Житие св. Юлиянии
Житие на св. Юстина Vita of St. Justina Житие св. Иустини
Житие на св. Яков Персийски Vita of St. Jacob the Persian Житие св. Якова Персийского
Житие на св. Яков черноризец Vita of St. Jacob the Monk Житие св. Якова черноризца
Житие на св. импeратрица Теофана Vita of the Holy Empress Theophano Житие св. императрицы Феофано
Житие на св. мъченици Акиндин и дружина Vita of St. Akindynos and his companions Житие св. Акиндина и дружина его
Житие на св. първомъченик Стефан Vita of protomartyr Stephen Житие св. Стефана
Житие на св. седем отрока от Ефес Vita of the seven infants from Ephesus Житие семи св. отроков Эфесских
Житие на седмете Ефески отрока Vita of the seven holy infants from Ephesus Житие Семь отроков Эфесских
За ангелите About the Angels О ангелах
За латинската ерес About the Latin heresy О латинской ереси
За образа на човека от Василий Велики About the image of man of Basil the Great О образе человека Василия Великого
Забрани към монасите Prohibitions to the monks Запрещения к иноком
Загребски летопис Zagreb chronicle Загребская летопись
Загребски родослов Zagreb genealogy Загребский родослов
Заклинание против зъбобол Spell against toothache Заклинание от зубной боли
Заповеди към иереите, 1 Instructions priests, 1 Указания священникам, 1
Заповеди към иереите, 2 Instructions priests, 2 Указания священникам, 2
Заповеди на 318-те отци за постенето Rulings of the 318 Nicene fathers on fasting Правила 318 отцов(Никейских) о посте
Заповеди на Йоан Златоуст за църковния закон Regulations by John Chrysostom on church law Поучения Иоанна Златоуста о церковном законе
Зодиак Zodiac Зодиак
Зодиак. За добрите и злите зодии Zodiac. On good and evil signs Зодиак. О добрых и злых знаках
Изборно евангелие Aprakos Gospel Апракос
Избрани псалми за празници Selected psalms for holidays Избранные псалмы на праздники
Имената на Богородица The sacred names of the Theotokos Имена Богородицы
Имената на ангелите The sacred names of the Angels Имена ангелов
Инципит на четенето за вторник на 27–та седмица след Петдесетница Incipit of the lection for Tuesday of the 27th Week after Pentecost Инципит чтения на вторник 27–ой недели после Пятидесетницы
Инципит на четенето за понеделник на 27–та седмица след Петдесетница Incipit of the lection for Monday of the 27th Week after Pentecost Инципит чтения на понеделник, 27–ой недели после Пятидесетницы
Инципит на четенето за сряда на 26-та седмица след Петдесетница Incipit of the lection for Wednesday of the 26th Week after Pentecost Инципит чтения на среду 26-й недели после Пятидесятницы
Инципити на химнографски текстове, Деяния на Апостолите 2: 1–11 incipits of hymnographic texts, Acts of the Apostles 2: 1–11 Инципиты гимнографических текстов, Деяния Апостолов 2: 1–11
Инципити на химнографски текстове, Послания на Апостолите. Евр. 1: 1–6 Incipits of hymnographic texts, Epistles. H 1: 1–6 Инципиты гимнографических текстов, Послания Апостолов. Евр. 1: 1–6
Инципити на химнографски текстове, Послания на Апостолите. Рим. 14: 19–23, 16: 25–27 Incipits of hymnographic texts, Epistles. R 14: 19–23, 16: 25–27 Инципиты гимнографических текстов, Послания Апостолов. Рим. 14: 19–23, 16: 25–27
Ирмоси на песни 8 и 9 от канона на осми глас Heirmoi of odes 8 and 9 for the 8th mode Ирмосы 8-й и 9-й песни на 8-ом гласе
Историки на Константин Преславски Istoriki (Chronicle) of Constantine of Preslav «Историйки» Константина Преславского
Историческа бележка за идването на турците Historical description of the Turkish invasion Историческое описание о турецком нашествии
Календар Synaxarion Синаксарь
Календар лунен Lunar calendar Лунный календарь
Календар с тропари и кондаци Calendar with antiphons and kontakia Календар с тропариями и кондаками
Календар с указания за евангелските четива за избрани празници и светци Calendar with instructions to Gospel readings for selected holidays and saints Календарь с инструкциями о евангельских чтениях для отдельных праздников и святых
Календарни таблици Calendar tables Календарные таблици
Калиграфски свитък Calligraphic roll Калиграфский свиток
Канон за Благовещение Canon for Annunciation Канон на Благовящение Пресвятой Богородицы
Канон за апостол Лука Kanon for the Apostle Luke Канон апостолу Луки
Канон за апостол Тома Kanon for the Apostle Thomas Канон апостолу Фоме
Канон за апостол Филип Kanon for the Apostle Philip Канон апостолу Филиппу
Канон за апостол Яков Алфеев Kanon for the Apostle James, son of Alpheus Канон св. Иакову Алфееву
Канон за апостол Яков, брат Господен Kanon for the Apostle James Adelphotheos Канон апостолу Иакову брату Господню
Канон за понеделник, пета песен на трети глас Kanon for Monday, ode 5 for the 3rd mode Канон на понедельник, пятая песня, 3-ий глас
Канон за понеделник, четвърта песен на трети глас, част Kanon for Monday, ode 4 for the 3rd mode, fragment Канон на понедельник, четвертая песня, 3-ий глас
Канон за пророк Йоил Kanon for the prophet Joel Канон пророку Иоилу
Канон за пророк Осия Kanon for the prophet Osias Канон пророку Осии
Канон за св. Аверкий Kanon for St. Aberkios of Hierapolis Канон св. Аверкию
Канон за св. Ананий Kanon for St. Ananias Канон св. Ананию
Канон за св. Андрей Критски Kanon for St. Andrew of Crete Канон св. Андрею Критскому
Канон за св. Андроник Kanon for St. Andronikos Канон св. Андронику
Канон за св. Артемий Kanon for St. Artemios Канон св. Артемию
Канон за св. Димитър Canon of St. Demetrios of Thessalonike Чудеса св. Дмитрия Солунского
Канон за св. Дионисий Ареопагит Kanon for St. Dionysios the Areopagite Канон св. Дионисию Ареопагиту
Канон за св. Евлампий и Евлампия Kanon for Sts. Eulampios and Eulampia Канон св. Евлампию и Евлампии
Канон за св. Евтимий Нови Kanon for St. Euthymios the Younger Канон св. Евфимию Новому
Канон за св. Иларион Велики Kanon for St. Hilarion of Gaza Канон св. Илариону Великому
Канон за св. Йеротей Атински Kanon for St. Hierotheos of Athens Канон св. Иерофею Афинскому
Канон за св. Карп и Папил Kanon for Sts. Karpos and Papylos Канон св. Карпу и Папилу
Канон за св. Козма Маюмски Kanon for St. Kosmas the Hymnographer Канон св. Козме Маюмскому
Канон за св. Лонгин Kanon for St. Longinos Канон св. Лонгину
Канон за св. Лукиан Презвитер Антиохийски Kanon for St. Lucian of Antioch Канон св. Лукиану пресвитеру Антиохийскому
Канон за св. Назарий, Гервасий, Келсий и Протасий Kanon for Sts. Nazarios and companions Канон св. Назарию, Гервасию, Келсию и Протасию
Канон за св. Никола, творение на Теофан Canon for St. Nicholas by Theophanes Канон св. Николая, творение Феофана
Канон за св. Отци на Седмия събор Kanon for the Holy Fathers of the Seventh Ecumenical Councils Канон св. Отцов Седьмого Вселенского собора
Канон за св. Пелагия Kanon for St. Pelagia the Harlot Канон св. Пелагие
Канон за св. Пров, Тарах и Андроник Kanon for Sts. Probos, Tarachos and Andronikos Канон св. Прову, Тараху и Андронику
Канон за св. Роман Сладкопевец Kanon for St. Romanos the Melode Канон св. Роману Сладкопевцу
Канон за св. Седем Ефески Отроци Office for the Holy Seven Sleepers Канон св. Седми Отрокам Ефеским
Канон за св. Сергий и Вакх Kanon for Sts. Sergios and Bacchos Канон св. Сергию и Вакху
Канон за св. Теофан Изповедник Kanon for St. Theophanes the Confessor Канон св. Феофану Исповеднику
Канон за св. Уар Kanon for St. Ouaros Канон св. Уару
Канон за св. Харитина Kanon for St. Charitina Канон св. Харитине
Канон за сряда сутрин, първа песен на трети глас Kanon for Wednesday morning, first ode for the 3rd mode Канон на среду утром, первая песня, 3-ий глас
Канон молебен за св. Иван Рилски Kanon of intercession to St. John of Rila Канон молебный св. Иоанну Рыльскому
Канон молебен към Богородица Kanon in praise of the Theotokos Канон молебный Богородице
Канон на Богородица Одигитрия Canon for the Hodegetria Канон на Прясвятой Богородицы Одигитрии
Канон на св. Сергий Canon for St. Sergius Канон св. Сергия
Канони, изпълнявани в събота Kanons for Saturday Каноны, которые поют в субботу
Каноник (чиновник) Canonicon (Chinovnik) Каноник (чиновник)
Кирилски числа и графични указания Cyrillic numbers and graphic instructions for them Кириллические цифры с разъяснениями о написании
Книга Йов с тълкувания от Юлиан, Ориген и Йоан Златоуст The Book of Job with interpretations of Julian, Origen, and John Chrysostom Книга Иова с толкованиями Юлиана, Оригена и Иоанна Златоуста
Коледник Kalendologion Калядник
Колофон Colophon Запис
Лекарственик Medical prescriptions Лечебник
Лекарственик (лечебни билки) Popular pharmacotherapy (herbs) Лечебник (травник)
Летопис кратък (Беляковски) Short chronicle (of Beljakovo) Летописец краткий (Беляковский)
Летопис кратък от Адам до Константин Велики Short chronicle from Adam to Constantine the Great Летописец краткий от Адама до Константина Великого
Летопис кратък от Адам до Мехмед Трети Short chronicle from Adam to Mehmed the Third Летописец краткий от Адама до Мехмеда Третьего
Летопис кратък от Адам до днешния ден Short chronicle from Adam to the present day Летописец краткий от Адама до наших дней
Летопис кратък, 1 Short chronicle, 1 Летописец краткий, 1
Летопис кратък, 2 Short chronicle, 2 Летописец краткий, 2
Летопис кратък, 3 Short chronicle, 3 Летописец краткий, 3
Летопис. От кога започна Молдавската земя Chronicle. About the origin of Moldavia Летопись. «Откуда есть пошла Молдавская земля»
Летопис. Списък на турските царе Chronicle. List of Ottoman rulers Летописец. Список турецких царей
Лития при земетръс Procession against earthquake Лития против землетресения
Лития против бездъждие Procession against drought Лития против бездождия
Литургически указания и инципити на химнографски текстове и новозаветни четива за подвижните празници през юли (26–31) Liturgical directions and incipits of hymnographic texts and New testament lections for the immobile feasts in July (26–31) Литургические указания и инципиты гимнографических текстов и новозаветных чтений на подвижние празники в июле (26–31)
Литургически указания и химнографски начала Liturgical directions and hymnographic incipits Литургические указания и гимнографические инципиты
Литургически указания, инципити на химнографски текстове и Апостолски четива от за подвижните празниците през август (1–29) Liturgical directions, incipits of hymnographic texts and Apostolos lections for the immobile feasts in August (1–29) Литургические указания, инципиты гимнографических текстов и Апостольские чтения на подвижные празники в августе (1–29)
Литургия на Йоан Златоуст Liturgy of John Chrysostom Литургия Иоанна Златоуста
Литургия на Преждеосвещените дарове Liturgy of the Presanctified Gifts Литургия Преждеосвещенных даров
Лунни и пасхални таблици Lunar and solar tables Лунные и пасхальные таблицы
Лунник Lunary Лунник
Лунник по 30-те дни на луната Lunary for the thirty days of the month Лунник на 30 дней лунных фаз
Лунник по месеци Lunary according to the months Лунник по месяцам
Месецослов Menologion Месяцеслов
Месецослов за цялата година Menologion for the whole year Месяцеслов на год
Месецослов с избрани празници и светци Menologion with selected feasts and saints’ lives Месяцеслов с избранными праздниками и святыми
Месецослов с избрани празници и светци с тропари, кондаци, стихири и слави Menologion with selected feasts and saints’ lives with troparia, kontakia, stichera, and doxologies Месяцеслов с избранными праздниками и святыми с тропарями, кондаками, стихирами и славами
Месецослов с тропари и кондаци Synaxarion with troparia and kondakia Месяцеслов с тропарами и кондаками
Молебен канон за св. Иван Рилски от Христаки Павлович Kanon of intercession for St. John of Rila by Hristaki Pavlovič Канон молебны св. Иоанну Рыльскому Христаки Павловича
Молебни канони Prayer canons Каноны молебные
Молебни канони за св. Иван Рилски Kanons of intercession for St. John of Rila Каноны молебные за св. Иоанна Рыльского
Молебни канони на св. Иван Рилски за осемте гласа Kanons of intercession for St. John of Rila for the 8 modes Каноны молебные за св. Иоанна Рыльского на 8-ых гласах
Молебни служби Services of intercession Службы молебные
Молитва в навечерието на Рождество на Йоан Кръстител Prayer on the eve of the Nativity of St. John the Baptist Молитва в повечерье на рождество Иоанна Крестителя
Молитва вечерна (пети антифон) Prayer on the vesper (fifth antiphone) Молитва вечерняя (пятый антифон)
Молитва вечерна (седми антифон) Prayer on the vesper (seventh antiphone) Молитва шестого часа (седмы антифон)
Молитва вечерна (шести антифон) Prayer on the vesper (sixth antiphone) Молитва шестого часа (шестый антифон)
Молитва вечерна отпустителна, 1 Prayer for dismissal on the vesper, 1 Вечерняя отпустительная молитва, 1
Молитва вечерна отпустителна, 2 Prayer for dismissal on the vesper, 2 Вечерняя отпустительная молитва, 2
Молитва встъпителна Opening prayer Вступительная молитва
Молитва за бабата (при раждане) Prayer for the midwife (at childbirth) Молитва о бабе (о родах)
Молитва за благославяне на квасен хляб Prayer for blessing over the Artos Молитва на благославление артоса
Молитва за бързо кръщение на дете при страх от смърт Prayer for immediate baptism when a baby’s life is in danger Молитва для быстрого крещения умирающего ребенка
Молитва за бързо кръщение при страх от смърт Prayer for immediate baptism when life is in danger Молитва для быстрого крещения умирающего
Молитва за водосвет Prayer for the blessing of water Молитва на водосвятие
Молитва за всякакъв случай Prayer for every occasion Молитва на разные случаи
Молитва за вторник вечер Prayer for Tuesday evening Молитва на вторник вечером
Молитва за жената и отрочето, 1 Prayer for the mother and the child, 1 Молитва о матери и о ребенке, 1
Молитва за жената и отрочето, 2 Prayer for the mother and the child, 2 Молитва о матери и о ребенке, 2
Молитва за изповед Prayer of confession Молитва перед исповедью
Молитва за начупване на квасен хляб Prayer for breaking the Artos Молитла на раздробление атроса
Молитва за неделя вечер Prayer for Sunday evening Молитва на воскресенье вечером
Молитва за освещаване на нов дом Prayer for the sanctification of a new home Молитва на освещение нового дома
Молитва за петък вечер Prayer for Friday evening Молитва на пятницу вечером
Молитва за покаяние Prayer for repentance Молитва покаянная
Молитва за понеделник вечер Prayer for Monday evening Молитва на понедельник вечером
Молитва за причестяване Prayer before communion Молитва ко Святому Причастию
Молитва за сряда вечер Prayer for Wednesday evening Молитва на среду вечером
Молитва за събота вечер, 1 Prayer for Saturday evening, 1 Молитва на субботу вечером, 1
Молитва за събота вечер, 2 Prayer for Saturday evening, 2 Молитва на субботу вечером, 2
Молитва за умиване на новопокръстен на 8-ия ден след кръщението Prayer for the ablution of the neophyte on the 8th day after baptism Молитва на омовение новокрещенного на 8 день по крещению
Молитва за четвъртък вечер Prayer for Thursday evening Молитва на четверг вечером
Молитва завършваща Prayer for completion Молитва завершительная
Молитва когато се ходи на риболов Prayer for fishermen Молитва о начале рыбной ловли
Молитва към Богородица Prayer to the Theotokos Молитва к Богородице
Молитва към Богородица от Акатиста Prayer to the Theotokos from the Akathist Hymn Молитва Богородице из Акафиста
Молитва към Богородица по икосите на Акатиста Prayer to the Theotokos according to the oikoi of the Akathist Нymn Молитва Богородице по икосам Акафиста
Молитва към Господ, Богородица, апостолите Prayer to God, the Theothokos, and the Apostles Молитва к Богу, Богородице, апостолов
Молитва към Исус Христос Prayer to Jesus Christ Молитва Иисусу Христу
Молитва към архангел Михаил Prayer to the Archangel Michael Молитва архангелу Михаилу
Молитва към св. Екатерина Prayer to St. Catherine Молитва к св. Екатерине
Молитва към св. Иван Рилски от Христаки Павлович Prayer to St. John of Rila by Hristaki Pavlovič Молитва св. Иоанна Рыльского Христаки Павловича
Молитва на Въскресение Христово Prayer for the Easter office Молитва на Воскресенье Христа
Молитва на Григорий архиепископ Prayer of Gregory, Archbishop of Constantinople Молитва Григория архиепископа Константинопольского
Молитва на Рождество Христово Prayer for the Christmas office Молитва на Рождество
Молитва на Цветница Prayer for Palm Sunday Молитва на Вербное Воскресение
Молитва на акатиста на св. Богородица Prayer of the Akathist Hymn to the Theothokos Молитва на акатиста св. Богородице
Молитва на бабата (бабина вода) Prayer for the midwife (about water) Молитва о бабе (бабья вода)
Молитва на жената в 40-ия ден след раждането на отроче, 1 Prayer for women in the 40th day after childbirth, 1 Молитва роженицы в 40-ом дне после родов, 1
Молитва на жената в 40-ия ден след раждането на отроче, 2 Prayer for women in the 40th day after childbirth, 2 Молитва роженицы в 40-ом дне после родов, 2
Молитва на жената за отрочето, 1 Prayer of the mother for the child, 1 Молитва матери о ребенке, 1
Молитва на жената за отрочето, 2 Prayer of the mother for the child, 2 Молитва матери о ребенке, 2
Молитва на изход души Prayer for the separation of the soul from the body Молитва на исход души
Молитва на изход души, 1 Prayer for the separation of the soul from the body, 1 Молитва на исход души, 1
Молитва на изход души, 2 Prayer for the separation of the soul from the body, 2 Молитва на исход души, 2
Молитва на св. Пионий Prayer of St. Pionios Молитва св. Пиония
Молитва на час трeти Prayer on the third hour Молитва третьего часа
Молитва на час шести (втори антифон) Prayer on the sixt hour (second antiphone) Молитва шестого часа (второй антифон)
Молитва на час шести (първи антифон) Prayer on the sixth hour (first antiphone) Молитва шестого часа (первый антифон)
Молитва на час шести (трети антифон) Prayer on the sixt hour (third antiphone) Молитва шестого часа (третий антифон)
Молитва над абортирала жена Prayer for a woman who has miscarried Молитва над женщиной, у которой случился аборт
Молитва над агне на Пасха Prayer over a Paschal lamb Молитва над пасхальным агненком
Молитва над върбови клонки на Цветница Prayer over willow twigs on Palm Sunday Молитва над ветками ивы на Вербную неделю
Молитва над грозде Prayer over grapes Молитва над виноградом
Молитва над житото в памет на светец, или на мъченик или на преподобен Prayer over grain in memory of a saint or a martyr or a venerable saint Молитва над житом в память святому или мученнику или преподобному
Молитва над месо на Пасха Prayer over meat at Easter Молитва над мясом на Пасху
Молитва над нов кладенец Prayer over a new well Молитва над новым колодцом
Молитва над ново вино, 1 Prayer over new wine, 1 Молитва над новым вином, 1
Молитва над осквернен кладенец Prayer over a contaminated well Молитва над оскверненным колодцом
Молитва над осквернен съд Prayer over a polluted vessel Молитва над оскверненным сосудом
Молитва над осквернена храна, 1 Prayer over spoiled food, 1 Молитва над оскверненной пищей, 1
Молитва над осквернена храна, 2 Prayer over spoiled food, 2 Молитва над оскверненной пищей, 2
Молитва над приношение за светци Prayer for bringing gifts for a saint Молитва над приношением для святых
Молитва над човек, ял осквернена храна Prayer for a person who has eaten spoiled food Молитва над человеком, который ел оскверненную пищу
Молитва от Йоан Дамаскин Prayer of John of Damascus Молитва Иоанна Дамаскина
Молитва от св. Петър против зъбна болка Prayer of St. Peter against toothache Молитва св. Петра против зубной боли
Молитва отпустителна за всяка клетва Prayer of forgiveness for any sort of vow Молитва отпустительная на всякую клетву
Молитва отпустителна над човек, дал обет да пости Prayer of forgiveness for someone who has given a vow of fasting Молитва отпустительная человеку, давшему обет поститься
Молитва преди построяване на нов дом Prayer before building a new house Молитва перед построением нового дома
Молитва преди четене Prayer before reading Молитва перед чтением
Молитва при тръгване на път Prayer before traveling Молитва перед отправлением в путь
Молитва против бегълци Prayer against runaways Молитва против беглецов
Молитва против бездъждие, 1 Prayer against drought, 1 Молитва продив бездождия, 1
Молитва против бездъждие, 2 Prayer against drought, 2 Молитва продив бездождия, 2
Молитва против болести на очите, 1 Prayer against sore eyes, 1 Молитва против болезней глаз, 1
Молитва против болести на очите, 2 Prayer against sore eyes, 2 Молитва против болезней глаз, 2
Молитва против бясно куче Prayer against mad dogs Молитва против бешенных собак
Молитва против бясно куче или вълк Prayer against mad dogs or wolves Молитва против бешенных собак и волков
Молитва против всякаква болест Prayer against any illness Молитва против любой болезни
Молитва против всякакво оскверняване Prayer against any kind of contamination Молитва против всякого осквернения
Молитва против голяма суша Prayer against great drought Молитва против сильной засухи
Молитва против запек на кон Prayer against constipation in horses Молитва против запора у коня
Молитва против запек на човек Prayer against constipation in humans Молитва против запора у человека
Молитва против запек на човек или кон Prayer against constipation in humans or horses Молитва против запора у человека или коня
Молитва против земетръс Prayer against earthquake Молитва против землетресения
Молитва против змия Prayer against snakes Молитва против змея
Молитва против зъбобол, 1 Prayer against toothache, 1 Молитва против зубной боли, 1
Молитва против зъбобол, 2 Prayer against toothache, 2 Молитва против зубной боли, 2
Молитва против кръвотечение Prayer against bleeding Молитва против кровотечения
Молитва против кръвотечение от носа или от устата Prayer against bleeding from the nose or mouth Молитва против кровотечения из носа и рта
Молитва против лош дъжд Prayer against severe rain Молитва против злого дождя
Молитва против страх Prayer against fear Молитва против страха
Молитва против тресавици Prayer against fever Молитва против лихорадки
Молитва против “дна”, 1 Prayer against the illness called “dna”, 1 Молитва против «дна», 1
Молитва против “дна”, 2 Prayer against the illness called “dna”, 2 Молитва против «дна», 2
Молитва против “дна”, 3 Prayer against the illness called “dna”, 3 Молитва против «дна», 3
Молитва против “наход” Prayer against the illness called “naxod” Молитва против «находа»
Молитва против “нежит” Prayer against the illness called “nežit” Молитва против «нежити»
Молитва утринна, 1 Prayer on the matins, 1 Утренняя молитва, 1
Молитва утринна, 2 Prayer on the matins, 2 Утренняя молитва, 2
Молитва утринна, 3 Prayer on the matins, 3 Утренняя молитва, 3
Молитва, неидентифицирана Prayer, unidentified Молитва, неатрибутирована
Молитви Prayers Молитвы
Молитви за вечернята Prayers for vespers Молитвы вечерни
Молитви за всеки ден Praers for every day Молитвы на каждый день
Молитви за дните от седмицата Prayers for the days of the week Молитвы на дни недели
Молитви за жена, която не може да роди Prayers for women who deliver with difficulty Молитвы женщины, которая не может разродиться
Молитви за пострижение на отроче Prayers for the taking the vows by a child Молитвы на пострижение ребенка
Молитви за утринната Prayers for the morning service Молитвы на утринной
Молитви на изход души. Молитва за опрощаване на грехове, 1 Prayers for the separation of the soul from the body. Prayer for forgiveness of sin, 1 Молитва на исход души. Молитва о прощении грехов, 1
Молитви на изход души. Молитва за опрощаване на грехове, 2 Prayers for the separation of the soul from the body. Prayer for forgiveness of sin, 2 Молитва на исход души. Молитва о прощении грехов, 2
Молитви на трети час Prayers of the third hour Молитвы на третий час
Молитви над бабина вода Prayers over the midwife’s water Молитвы над бабьей водой
Молитви над ново вино Prayers for new wine Молитвы над новым вином
Молитви над ново вино. Молитва над ново вино, 1 Prayers for new wine. Prayer for new wine, 1 Молитвы над новым вином. Молитва над новым вином, 1
Молитви над ново вино. Молитва над ново вино, 2 Prayers for new wine. Prayer for new wine, 2 Молитвы над новым вином. Молитва над новым вином, 2
Молитви над родилка на 40-тия ден Prayers for women on the 40th day after childbirth Молитва над роженицей на 40-ой день
Молитви над родилка на третия ден Prayers for women on the 3rd day after childbirth Молитва над роженицей на 3-й день
Молитви от светата литургия Praeуrs for holy liturgy Молитвы на святой литургии
Молитви отпустителни Prayers of forgiveness Молитвы отпустительные
Молитви преди сън Prayers before getting sleep Молитвы перед сном
Молитви против оскверняване Prayers against desecration Молитвы против осквернения
Молитви против чародейства и болести по хората и животните Prayers against magic practices and illneses of men and animals Молитвы против калдования и болезни человека и животных
Молитви различни "на всяка потреба" Assorted prayers for various needs Молитвы разные на всякую потребу
Молитви различни “на всяка потреба” Prayers for various occasions Молитвы на разные потребы
Молитви разрешителни, четени от архиерей или духовен отец Prayers of absolution, read by an archpriest or spiritual father Молитвы разрешительные, чтимые архиереем или духовным отцом
Молитви разрешителни, четени от архиерей или духовен отец. Молитва разрешителна, 1 Prayers of absolution, read by an archpriest or spiritual father. Prayer of absolution, 1 Молитвы разрешительные, чтимые архиереем или духовным отцом. Молитва разрешительная, 1
Молитви разрешителни, четени от архиерей или духовен отец. Молитва разрешителна, 2 Prayers of absolution, read by an archpriest or spiritual father. Prayer of absolution, 2 Молитвы разрешительные, чтимые архиереем или духовным отцом. Молитва разрешительная, 2
Мъдри мисли Wise sayings Мудрые мысли
Мъдри мисли. Премъдрост на Кирил Философ Wise sayings. Wisdom of Cyril the Philosopher Мудрые мысли. Премудрость Кирилла Философа
Мъчение и чудеса на св. Димитър Солунски Martyrdom and miracles of St. Demetrios of Thessalonike Мучение и чудеса св. Димитрия Солунского
Мъчение на апостол Андрей Acts of the Apostle Andrew Мучение апостола Андрея
Мъчение на апостол Матей Acts of the Apostle Matthew Мучение апостола Матфея
Мъчение на апостол Тома Martyrdom of the Apostle Thomas Мучение апостола Фомы
Мъчение на апостол Филип Acts of the Apostle Phillip Мучение апостола Филиппа
Мъчение на св. Артемий Martyrdom of St. Artemios Мучение св. Артемия
Мъчение на св. Георги Martyrdom of St. George Мучение св. Георгия
Мъчение на св. Димитър Солунски Martyrdom of St. Demetrios of Thessalonike Мучение св. Димитрия Солунского
Мъчение на св. Димитър Солунски, 2 Martyrdom of St. Demetrios of Thessalonike, 2 Мучение св. Димитрия Солунского, 2
Мъчение на св. Мина, Ермоген и Евграф Martyrdom of the holy martyrs Menas, Hermogenes, and Eugraphus Мучение св. Мины, Ермогена и Евграфа
Мъчение на св. Никита Martyrdom of St. Niketas Мучение св. Никиты
Мъчение на св. Феврония Martyrdom of St. Fevronia Мучение св. Февронии
Мъчение на св. мъченик Артемий от Йоан Дамаскин Martyrdom of St. Artemios by John of Damascus Мучение св. Артемия Иоанна Дамаскина
Мъчение на св. мъченик Уар от Симеон Метафраст Martyrdom of St. Varus by Symeon Metaphrastes Мучение св. Уара Симеона Метафраста
Мъчение на св. мъченици Акиндин и дружина The martyrdom of St. Akindynos and his companions Мучение св. Акиндина и дружина его
Надгробно слово за Мелетий Антиохийски от Григорий Нисийски Funeral oration for Meletios of Antioch by Gregory of Nyssa Надгробно слово за Мелетия Антиохийского Григория Нисийского
Написание за правата вяра Interpretation of the true faith Написание о правой вере
Неделна служба за шести глас от октоиха Sunday service for six tone from the Octoechos Воскресная служба на шестом гласе Октоиха
Неидентифициран текст Unidentified text Неидентифицированный текст
Неидентифициран текст (поучение, житие, разказ или др.) Unidentified text (sermon, vita, story, parable, etc.) Неидентифицированный текст (поучение, житие, повесть и д.т.)
Номоканон Nomocanon Номоканон
Номоканон епитимиен Penitential nomocanon Номоканон епитимийный
Номоканон епитимиен. Оглавления Penitential nomocanon. Contents Номоканон епитимийный. Содержание
Номоканон кратък Nomocanon, short Номоканон краткий
Номоканон, 1 Nomocanon, 1 Номоканон, 1
Номоканон, 2 Nomocanon, 2 Номоканон, 2
Номоканон, извлечение Nomocanon, excerpt Номоканон, фрагменты
Обръщение Invocation Обращение
Октоих Octoechos Октоих
Октоих възкресен Sunday Octoechos Октоих воскресный
Описание космографско, извлечение. За градината на Едем Cosmographical description, excerpt. About the garden of Eden Космография, фрагмент. Описание Рая
Описание на Светите места в Йерусалим Description of the holy places in Jerusalem Описание святых мест Иерусалима
Описание на магическа практика за изгубена вещ Divination about how to find lost things Ворожба на поиск потерянной вещи
Описание на магическа практика за изписване на букви върху хляб Magic prescription by means of letters, written on loaves of bread Описание ворожбы писанием букв на кусках хлеба
Описание на магическа практика за изписване на букви върху хляб срещу бяс, 1 Magic prescription for healing rabies by means of letters, written on loaves of bread, 1 Описание ворожбы от водобоязни (бешенства?) писанием букв на кусках хлеба, 1
Описание на магическа практика за изписване на букви върху хляб срещу бяс, 2 Magic prescription for healing rabies by means of letters, written on loaves of bread, Описание ворожбы от водобоязни (бешенства?) писанием букв на кусках хлеба, 2
Описание на магическа практика за лекуване на кръвотечение Magic prescription by means of letters against bleeding Описание ворожбы против кровотечения писанием букв
Описание на магическа практика за съдбата на болния Divination about the fate of an ill person Описание ворожбы о судьбе больного
Описание на магическа практика за усвояване на грамотност Magic prescription for those who learn with difficulty Описание ворожбы за имеющего трудности в учебе
Описание на небесния кръг Description of the heavenly firmament Описание круга небесного
Описание на обреди при умиращ Description of rites for dying persons Описание обрядов над умирающим
Отговори на Йоан Богослов към Филагрий Responses of John the Theologian to Philagrios Ответы Иоанна Богослова Филагрию
Откровение Варухово Revelation of Baruch Откровение Варухово
Откровение на Богородица за седемте гряха Revelation of the Theotokos about the seven deadly sins Откровение Богородицы о семи грехах
Откровение на Псевдо-Методий Патарски Revelation of Pseudo-Methodios of Patara Откровение Псевдо-Мефодия Патарского
Откровение на св. апостоли Revelation of the holy Apostles Откровение св. апостолов
Отпусти дневни през седмицата Prayers of forgiveness for all days of week Молитвы ые на каждый день недели
Отпусти за дните от седмицата Dismissals for the days of the week Отпусты на дни недели
Памет на отец Мелхиседек Memory of Father Melchizede Память отца Мелхиседека
Пандекти на Никон Черногорец Pandectae of Nikon of the Black Mount Пандекты Никона Черногорца
Паноплия догматики Panoplia Dogmatica Паноплии догматики
Параклис Canon parakletikos Канон параклитик
Параклис за всички дни и часове, творение на Андрей Критски Canon parakletikos for all days and hours creation of Andrew of Crete Параклис всех дней и часов, творение Андрея Критского
Параклис за св. Георги Paracletic hymn for St. George Параклис св. Георгию
Параклис за св. Димитър Солунски Paracletic hymn for St. Demetrios of Thessalonike Параклис св. Димитрию Солунскому
Параклис към нашия господ Иисус Христос Canon parakletikos to our God Jesus Christ Параклис к Господу нашему Иисусу
Параклис на Богородица Paracletic hymn for the Theotokos Параклис Богородице
Параклис на Йоан Предтеча Canon parakletikos to John the Baptist Параклис к Иоанна Крестителя
Параклис на Николай чудотворец Canon parakletikos to the St Nicholas of Myra Параклис Николая чудотворца
Параклис на ангела хранител Canon parakletikos to the guardian angel Параклис к ангела хранителя
Параклис на св. Богородица Canon parakletikos for Theothokos Параклис св. Богородицы
Параклитик Octoechos Parakletike Октоих параклитик
Патерик (извлечение) Paterikon, excerpt Патерик, фрагмент
Патерик Синайски, извлечение (13 текста) Sinaiskij Paterikon, excerpts (13 texts) Патерик Синайский, фрагменты (13 текстов)
Патерик Скитски (извлечение) Skitskij Paterikon, excerpt Патерик Синайский, фрагменты
Песни библейски (десет) The Old Testament canticles (ten) Библейские песни (десять)
Плач на славна Сърбия Lament about glorious Serbia Плач о славной Сербии
Повест за Акир Премъдри Story about Ahikar the Wise Повесть об Акире Премудром
Повест за Акир Премъдри, извлечение. Послание на Фараона до цар Синагрип Story about Ahikar the Wise, excerpt. Pharaoh’s letter to king Sennacherib Повесть об Акире Премудром. Послание фараона царю Синагрипу
Повест за Варлаам и Йоасаф Barlaam and Josaphat Повесть о Варлааме и Иоасафе
Повест за Варлаам и Йоасаф, извлечение Barlaam and Josaphat, excerpt Повесть о Варлааме и Иоасафе, фрагмент
Повест за Варлаам и Йоасаф. Притча за еднорога Barlaam and Josaphat. Parable of the unicorn Повесть о Варлааме и Иоасафе. Притча о единороге
Повест за Варлаам и Йоасаф. Притча за тримата приятели Barlaam and Josaphat. Parable about the three friends Повесть о Варлааме и Иоасафе. Притча о трех друзьях
Повест за Неврод и неговите синове Story about Nimrod and his sons Повесть о Невроде и эго сыновей
Повест за архистратиг Михаил, за чудесата му и за парамонаря Архип Story about the Archangel Michael, his miracles and Archipos the paramonarios Повесть об архистратизе Михаиле, о его чудеса и о парамонария Архипа
Повест за великото чудо Story about the great miracle Повесть о великом чуде
Повест за връщането на мощите на св. Иван Рилски от Търново в Рила Story about returning the relics of St. John of Rila from Tǎrnovo to Rila Повесть о возвращении мощей св. Иоанна Рыльского от Тырново в Рылу
Повест за избавлението на Константинопол от перси и варвари Story about the deliverance of Constantinople from the Persians and barbarians Повесть о спасении Константинополя от персов и варваров
Повест за пренасяне на мощите на св. Йоан Златоуст от Козма Веститор Homily on the translation of the relics of St. John Chrysostom by Kosmas Vestitor Повесть о перенесении мощей св. Иоанна Златоуста Космы Веститора
Повест за пренасянето на мощите на св. Иван Рилски Story about the translation of the relics of St. John of Rila Повесть о перенесении мощей св. Иоанна Рыльского
Повест за пренасянето на мощите на св. Иван Рилски от Средец в Търново Story about translation of the relics of St. John of Rila from Sredec to Tǎrnovo Повесть о перенесении мощей св. Иоанна Рыльского из Средеца в Тырново
Повест за пророк Йеремия Story about the Prophet Jeremiah Повесть о пророке Иеремии
Повест за пътуването на апостол Тома до Индия Story about the voyage of the Apostle Thomas to India Повесть о путешествии апостола Фомы в Индию
Повест и видения на някои православни жени Story about the visions of certain orthodox women Повесть о видениях некоторых православных женщин
Повест полезна за латините A useful tale about the Latins Повесть полезная о латинян
Показалец на правилата от Номоканона Index of canons as contained in the Nomocanon Указатель канонов в Номоканоне
Покайни молитви за всеки ден Prayers for repentance for every day Покайные молитвы на каждый день
Покаяние на Киприян Cyprian’s penance Покаяние Киприяна
Посвещение на царица Мария от Теофилакт Охридски Dedication to Empress Mary by Theophylaktos, Archbishop of Ohrid Посвящение царице Марии от Феофилакт Охридский
Послание за латинската ерес на Доминик Венетийски Epistle of Dominicus of Venice about the Latin heresy Послание о латинской ереси Доминика Венетийского
Послание на Михаил Константинополски до Петър Антиохийски за латинската ерес Epistle of Michael of Constantinople to Peter of Antioch about the Latin heresy Послание Михаила Константинопольского Петру Антиохийскому о латинской ереси
Послание на Петър Антиохийски до Доминик, архиепископ на Венетия Epistle of Peter of Antiochto to Dominicus, Archbishop of Venice Послание Петра Антиохийского Доменику, архиепископу Венеции
Послание на авва Мойсей до авва Пимен, от Патерика Epistle of Father Moses to Father Pimen, from the Paterikon Послание аввы Моисея авве Пимен, из петерика
Послания на Апостолите. 1 Иоан. 3: 18–22 Epistles. 1J 3: 18–22 Послания Апостолов. 1Ин. 3: 18–22
Послания на Апостолите. 1 Иоан. 3: 21–4: 11 Epistles. 1 J 3: 21–4: 11 Послания Апостолов. 1 Ин. 3: 21–4: 11
Послания на Апостолите. 1 Иоан. 4: 20–5: 16 Epistles. 1 J 4: 20–5: 16 Послания Апостолов. 1 Ин. 4: 20–5: 16
Послания на Апостолите. 1 Коринт. 15: 39-45 Epistles. 1K 15: 39-45 Послания Апостолов. 1 Коринт. 15: 39-45
Послания на Апостолите. 1 Тим. 1: 15-17 Epistles. 1T 1: 15-17 Послания Апостолов. 1 Тим. 1: 15-17
Послания на Апостолите. 1 Тим. 4: 8–16 Epistles. 1T 4: 8–16 Послания Апостолов. 1Тим. 4: 8–16
Послания на Апостолите. 1 Тим. 5: 22–23, 1 Тим. 5: 25, 6: 1–2 (?) Epistles. 1T 5: 22–23, 1T 5: 25, 6: 1–2 (?) Послания Апостолов. 1 Тим. 5: 22–23, 1 Тим. 5: 25, 6: 1–2 (?)
Послания на Апостолите. 1 Тим. 6: 17–21 Epistles. 1T 6: 17–21 Послания Апостолов. 1Тим. 6: 17–21
Послания на Апостолите. 2 Коринт. 4: 6-16 Epistles. 2K 4: 6-16 Послания Апостолов. 2 Коринт. 4: 6-16
Послания на Апостолите. 2 Коринт. 6: 16 - 7: 1 Epistles. 2K 6: 16 - 7: 1 Послания Апостолов. 2 Коринт. 6: 16 - 7: 1
Послания на Апостолите. 2 Коринт. 9: 6-11 Epistles. 2K 9: 6-11 Послания Апостолов. 2 Корнит. 9: 6-11
Послания на Апостолите. 2 Петр. 1: 10–19 Epistles. 2P 1: 10–19 Послания Апостолов. 2Пет. 1: 10–19
Послания на Апостолите. 2 Тим. 1–9 Epistles. 2T 1–9 Послания Апостолов. 2Тим. 1–9
Послания на Апостолите. 2 Тим. 2: 20–26 Epistles. 2T 2: 20–26 Послания Апостолов. 2Тим. 2: 20–26
Послания на Апостолите. 2 Тим. 3: 16–17, 4: 1–4 Epistles. 2T 3: 16–17, 4: 1–4 Послания Апостолов. 2Тим. 3: 16–17, 4: 1–4
Послания на Апостолите. 2 Тим. 4: 9–22 Epistles. 2T 4: 9–22 Послания Апостолов. 2Тим. 4: 9–22
Послания на Апостолите. Eф. 5: 8–19 Epistles. E 5: 8–19 Послания Апостолов. Eф. 5: 8–19
Послания на Апостолите. Гал. 4: 4-7 Epistles. G 4: 4-7 Послания Апостолов. Гал. 4: 4-7
Послания на Апостолите. Гал. 5: 22–26, 6: 1–2 Epistles. G 5: 22–26, 6: 1–2 Послания Апостолов. Гал. 5: 22–26, 6: 1–2
Послания на Апостолите. Евр. 12: 1-10 Epistles. H 12: 1-10 Послания Апостолов. Евр. 12: 1-10
Послания на Апостолите. Евр. 2: 11-18 Epistles. H 2: 11-18 Послания Апостолов. Евр. 2: 11-18
Послания на Апостолите. Евр. 3: 15–19 Epistles. H 3: 15–19 Послания Апостолов. Евр. 3: 15–19
Послания на Апостолите. Евр. 4: 1–13 Epistles. H 4: 1–13 Послания Апостолов. Евр. 4: 1–13
Послания на Апостолите. Евр. 5: 11–14, 5: 14–6: 8 Epistles. H 5: 11–14, H 5: 14–6: 8 Послания Апостолов. Евр. 5: 11–14, 5: 14–6: 8
Послания на Апостолите. Евр. 7: 18–25 Epistles. H 7: 18–25 Послания Апостолов. Евр. 7: 18–25
Послания на Апостолите. Евр. 7: 1–6 Epistles. H 7: 1–6 Послания Апостолов. Евр. 7: 1–6
Послания на Апостолите. Евр. 9: 9–10: 11 Epistles. H 9: 9–10: 11 Послания Апостолов. Евр. 9: 9–10: 11
Послания на Апостолите. Еф. 1: 16–23 Epistles. E 1: 16–23 Послания Апостолов. Еф. 1: 16–23
Послания на Апостолите. Еф. 1: 3–12 Epistles. E 1: 3–12 Послания Апостолов. Еф. 1: 3–12
Послания на Апостолите. Еф. 2: 11–13 Epistles. E 2: 11–13 Послания Апостолов. Еф. 2: 11–13
Послания на Апостолите. Еф. 5: 6 Epistles. E 5: 6 Послания Апостолов. Еф. 5: 6
Послания на Апостолите. Еф. 5: 8-20 Epistles. E 5: 8-20 Послания Апостолов. Еф. 5: 8-20
Послания на Апостолите. Еф. 6: 10–17 Epistles. E 6: 10–17 Послания Апостолов. Еф. 6: 10–17
Послания на Апостолите. Иуд. 1: 16–25 Epistles. Jud 1: 16–25 Послания Апостолов. Иуд. 1: 16–25
Послания на Апостолите. Кол. 1: 12–18 Epistles. Kol 1: 12–18 Послания Апостолов. Кол. 1: 12–18
Послания на Апостолите. Кол. 3: 4–11 Epistles. Kol 3: 4–11 Послания Апостолов. Кол. 3: 4–11
Послания на Апостолите. Рим. 11: 3–?? Epistles. R 11: 3–?? Послания Апостолов. Рим. 11: 3–??
Послания на Апостолите. Рим. 12: 1 - 3: 1 Epistles. R 12: 1 - 3: 1 Послания Апостолов. Рим. 12: 1 - 3: 1
Послания на Апостолите. Рим. 13: 11–14: 4 Epistles. R 13: 11–14: 4 Послания Апостолов. Рим. 13: 11–14: 4
Послания на Апостолите. Рим. 1: 18–24 Epistles. R 1: 18–24 Послания Апостолов. Рим. 1: 18–24
Послания на Апостолите. Рим. 1: 1–17 Epistles. R 1: 1–17 Послания Апостолов.Рим. 1: 1–17
Послания на Апостолите. Рим. 1: 28–2: 9 Epistles. R 1: 28–2: 9 Послания Апостолов. Рим. 1: 28–2: 9
Послания на Апостолите. Рим. 2: 10–16 Epistles. R 2: 10–16 Послания Апостолов. Рим. 2: 10–16
Послания на Апостолите. Рим. 2: 14–21 Epistles. R 2: 14–21 Послания Апостолов. Рим. 2: 14–21
Послания на Апостолите. Рим. 3: 19–26 Epistles. R 3: 19–26 Послания Апостолов. Рим. 3: 19–26
Послания на Апостолите. Рим. 3: 7–18 Epistles. R 3: 7–18 Послания Апостолов. Рим. 3: 7–18
Послания на Апостолите. Рим. 4: 13–25 Epistles. R 4: 13–25 Послания Апостолов. Рим. 4: 13–25
Послания на Апостолите. Рим. 4: 4–12 Epistles. R 4: 4–12 Послания Апостолов. Рим. 4: 4–12
Послания на Апостолите. Рим. 5: 10–16 Epistles. R 5: 10–16 Послания Апостолов. Рим. 5: 10–16
Послания на Апостолите. Рим. 5: 17–6: 2 Epistles. R 5: 17–6: 2 Послания Апостолов. Рим. 5: 17–6: 2
Послания на Апостолите. Рим. 5: 20 Epistles. R 5: 20 Послания Апостолов. Рим. 5: 20
Послания на Апостолите. Рим. 7: 1–7 Epistles. R 7: 1–7 Послания Апостолов. Рим. 7: 1–7
Послания на Апостолите. Рим. 7: 6–7 Epistles. R 7: 6–7 Послания Апостолов. Рим. 7: 6–7
Послания на Апостолите. Тит 1: 4–5, 3: 1–2, 12–15 Epistles. Tt 1: 4–5, 3: 1–2, 12–15 Послания Апостолов. Тит 1: 4–5, 3: 1–2, 12–15
Послания на Апостолите. Тит 1: 5–16, 2: 1 Epistles. Tt 1: 5–16, 2: 1 Послания Апостолов. Тит. 1: 5–16, 2: 1
Послания на Апостолите. Тит 1: 5–16, 2: 1–10 Epistles. Tt 1: 5–16, 2: 1–10 Послания Апостолов. Тит. 1: 5–16, 2: 1–10
Послания на Апостолите. Тит 2: 11-15, 3: 1-7 Epistles. Tt 2: 11-15, 3: 1-7 Послания Апостолов. Тит 2: 11-15, 3: 1-7
Послания на Апостолите. Як. 5: 16 Epistles. Jc 5: 16 Послания Апостолов. Иак. 5: 16
Последование молебно за болен Supplicatory kanon for the sick Моление для тяжелобольных
Последование молебно за изгонване на магия и уроки от човек Supplicatory kanon for expelling spells and the evil eye from a person Моление для изгнание из человека магии и сглаза
Последование молитвено над дом или място за изгонване на магия и зли уроки Supplicatory kanon for expelling from a house or other place spells and the evil eye Моление для изгнание магии и сглаза из дома или места
Послесловие и похвала за цар Иван Александър Afterword and ecnomium to Tsar Ivan Alexander Послесловие и похвала Царя Ивана Александра
Послесловие и похвала на цар Йоан Александър Epilogue and enkomion for Tsar John Alexander Послание и похвала царю Ивану Александру
Поучение върху Мт 26: 42 “Ако е възможно да ме отмине тази чаша” от Йоан Златоуст Sermon on Mt 26: 42 “If this cup cannot pass away from Me” by John Chrysostom Поучение Иоанна Златоуста на «Да минует меня чаша сея» Мф 26: 42
Поучение върху казаното от пророк Даниил Sermon on the prophet Daniel’s words Поучение о пророчестве Даниила
Поучение върху казаното от пророк Исая от Йоан Златоуст. Разказ за кръвосмешението Sermon on a locus from Isaiah by John Chrysostom. Story about incest Поучение Иоанна Златоуста на пророка Исайю. Рассказ о кровосмешении
Поучение да не се надявате на своята праведност, а да се боим от смъртта Sermon preaching not to rely on one’s own righteousness, but to have fear of death Поучение о том, что нельзя надеяться на свою праведность, но бояться смерти
Поучение за Богородичен празник, неидентифицирано Sermon for a feast of the Theotokos, unidentified Поучение на Богородичный праздник, неатрибутировано
Поучение за Второ пришествие и страшния съд от Ефрем Сирин Sermon on the Second Coming and the Last Judgement by Ephrem the Syrian Слово Ефрема Сирина о втором пришествии и Страшном Суде
Поучение за Второ пришествие от Григорий Нови Sermon on the Second Coming by Gregory the New Слово о Втором пришествии Григория Нового
Поучение за Второ пришествие от Дамаскин Студит Prophecy about the second coming by Damaskenos Stoudites Поучение о Второго пришествии Дамаскина Студита
Поучение за Второ пришествие от Йоан Златоуст Sermon on the Second Coming by John Chrysostom Слово Иоанна Златоуста о втором пришествии
Поучение за Второ пришествие, неидентифицирано Sermon on the Second Coming, unidentified Слово о втором пришествии, неидентифицированно
Поучение за Йов Sermon about Job Поучение о Иове
Поучение за Неделя православна Sermon on the Sunday of Orthodoxy Поучение на Православную неделю
Поучение за Пасха Sermon for Pascha Поучение на Пасху
Поучение за Пасха. Върху Евангелие от Йоан Sermon for Pascha. On the Gospel according to John Поучение на Пасху. На Евангелия от Иоанна
Поучение за Рождество на св. Йоан Кръстител Sermon on the birth of St. John the Baptist Слово на рождество св. Иоанна Крестителя
Поучение за Страшния съд от Василий Велики Sermon about the Last Judgement by Basil the Great Поучение о Страшном суде Василия Великого
Поучение за Страшния съд от Йоан Златоуст Sermon on the Last Judgement by John Chrysostom Слово Иоанна Златоуста о Страшном Суде
Поучение за апостол Петър и Симон влъхва Sermon about Peter the Apostle and Simon the Magician Поучение об апостоле Петре и о волхве Симоне
Поучение за аскетическия живот от Василий Велики, 1 Sermon about the ascetic life by Basil the Great, 1 Поучиние Василия Великого о монашеской жизни, 1
Поучение за аскетическия живот от Василий Велики, 2 Sermon about the ascetic life by Basil the Great, 2 Поучиние Василия Великого о монашеской жизни, 2
Поучение за аскетическия живот, компилация Sermon about the ascetic life, compilation Поучиние о монашеской жизни, компиляция
Поучение за бедния Лазар Sermon about the Lazarus the pauper Поучение о бедном Лазаре
Поучение за богатите и бедните, които са починали Sermon about rich and poor deceased people Поучение о смерти богатого и бедного
Поучение за богоугодните мъже и жени Sermon about godly men and women Поучение для богоугодных мужчин и женщин
Поучение за бъбривите Sermon against loquacious persons Поучение против болтунов
Поучение за бързопреминаващия живот и за бъдещия съд на отец Ефрем Sermon by Father Ephrem on the transience of life and on the Last Judgment Получение отца Ефрема о быстротечности жизни сей и о Последнем Суде
Поучение за вечната мъка Sermon about the eternal torments Слово о вечной муке
Поучение за всяка неделя от Йоан Златоуст Sermon for every Sunday by John Chrysostom Слово Воскресное Иоанна Златоуста
Поучение за вярата от Василий Велики Sermon about the faith by Basil the Great Поучиние Василия Великого о вере
Поучение за гнева от Григорий Богослов Sermon about anger by Gregory the Theologian Поучение о гневе св. Григория Богослова
Поучение за двора, змията и суетата Sermon about the yard, the serpentю and vanity Поучение о дворе, змие и суете
Поучение за десетте Божи заповеди Sermon on the Ten Commandments Поучение о Заповедях Божиих
Поучение за десетте деви Sermon on the ten virgins Поучение о десяти девах
Поучение за добрите жени Sermon about good women Поучение о добрых женах
Поучение за добрите жени от Йоан Златоуст Sermon about good women by John Chrysostom Поучение о добрых женах Иоанна Златоуста
Поучение за духовното усъвършенстване, 1 Sermon about the spiritual perfection, 1 Поучение о духовном совершенствовании, 1
Поучение за духовното усъвършенстване, 2 Sermon about the spiritual perfection, 2 Поучение о духовном совершенствовании, 2
Поучение за душата и тялото Sermon on the soul and the body Поучение о души и теле
Поучение за душевната и телесна чистота Sermon on the purity of soul and body Поучение о душевной и телесной чистоте
Поучение за душевната красота от Йоан Златоуст, извадка Sermon for the spiritual beaty by John Chrysostom Слово о духовной красоты Иоанна Златоуста, фрагмент
Поучение за душевните разбори Sermon on sin and forgiveness Поучение о прощении грехов
Поучение за душевните разбори от Йоан Златоуст John Chrysostom’s Sermon on sin and forgiveness Поучение Иоанна Златоуста о прощении грехов
Поучение за душевното покаяние Sermon on the penance of the soul Поучение о душевном покаянии
Поучение за жените (неидентифицирано) Sermon on women (unidentified) Слово о женах, неатрибутировано
Поучение за жените-магьосници Sermon on women who are magicians Слово о женах колдуньях
Поучение за жените-магьосници, самовили и бродници Sermon on women who are magicians, fairies and sorcerers Слово о женах колдуньях, ворожеях и чародеях
Поучение за женската любов от Йоан Златоуст Sermon on women’s love by John Chrysostom Слово о женской любви Иоанна Златоуста
Поучение за злите жени Sermon against evil women Слово о злых женах
Поучение за злите жени от Изидор Sermon against evil women, by Isidore Слово о злых женах Исидора
Поучение за злите жени от Йоан Златоуст Sermon against evil women, by John Chrysostom Слово о злых женах Иоанна Златоуста
Поучение за изсъхналата смоковница от Йоан Златоуст Sermon about the barren fig tree by John Chrysostom Поучение Иоанна Златоуста о засохшей смоковнице
Поучение за имащите власт Sermon for those in power Поучение для власть имущих
Поучение за кръстените и некръстените младенци About the burial of baptised and unbaptised children Поучение о крещении и некрещении младенцев
Поучение за личната жена и за женитбата Sermon on the beautiful woman and on marriage Поучение о красивых женщинах и о жениьтьбе
Поучение за лукавите помисли от Ефрем Сирин Sermon for the cunning thoughts Слово о лукавых мыслей Ефрема Сирина
Поучение за любовта към ближните от Антиохий Sermon about loving one’s fellow men by Antiochus Поучение Антиохия о любви к ближнему
Поучение за магьосници, самовили и бродници за омагьосването и баенето Sermon on magicians, fairies, wizards, on divination and sorcery Поучение о ворожеях, колдунах, чародеях, о гаданиях и волшебстве
Поучение за магьосниците, събрано от различни книги Sermon against magicians, compiled from various books Слово против волшебства, извлечено из различных книг
Поучение за милостинята Sermon about charity Поучение о милостыне
Поучение за милостинята и Божието въздаяние Sermon about charity and God’s grace Поучение о милостыне и Божественном Воздаянии
Поучение за милостинята и за поста Sermon on almsgiving and fasting Поучение о милостыне и посте
Поучение за милостинята от Йоан Златоуст Sermon on charity by John Chrysostom Поучение Иоанна Златоуста о милостыне
Поучение за митарствата и вечната мъка Sermon about ordeals and eternal torments Поучение о мытарствах и вечной муке
Поучение за молитвата от Теодор Студит Sermon on the prayer by Theodore Stoudites Поучение о молитве Феодора Студита
Поучение за моми и жени Sermon for girls and women Поучение для девушек и женщин
Поучение за монашеския живот Sermon on the monastic life Поучение о монашеской жизни
Поучение за мъдростта, за богатството и за милостинята Sermon about wisdom, wealth and charity Слово о мудрости, богатства и милостыни
Поучение за нашите ненавистници от Йоан Златоуст Sermon about our detesters by John Chrysostom Поучение Иоанна Златоуста о ненавидящих нас
Поучение за небесното царство Sermon about the Kingdom of Heaven Поучение о небесном царстве
Поучение за непритежанието Sermon about unownership Поучение о нестяжании
Поучение за обущаря от Йоан Златоуст Sermon about the shoemaker by John Crysostom Поучение Иоанна Златоуста о сапожнике
Поучение за оздравелия в църквата “Св. Апостоли” Sermon on the person who was healed in the church of the Holy Apostles Поучение на исцеление в церкви св. апостолов
Поучение за онези, които ядат хляб на трапезата, от Патерика Sermon about those, who eat their bread at the table, from the Paterikon Поучение о тех, кто ест хлеб на трапезе, из Петерика
Поучение за осемте духовни порока от Нил Синайски Sermon on the eight spiritual vices by Neilos of Sinai Поучение Нила Синайского о восьми духовных пороках
Поучение за осъждането, клеветата, празнословието, досадата и присмеха Sermon on condemnation, defamation, loquaciousness, vexation and ridiculing Поучение о осуждении, клевете, празднословии, раздражении и осмеянии
Поучение за отделянето на душата от тялото от Теофил Александрийски Sermon by Theophilos of Alexandria on the separation of the soul from the body Поучение Феофила Александрийского разлучение души от тела
Поучение за отделянето на душата от тялото от Теофил Александрийски, 2 Sermon by Theophilos of Alexandria on the separation of the soul from the body, 2 Поучение Феофила Александрийского разлучение души от тела, 2
Поучение за петото кръщение от Григорий Богослов Sermon about the fifth baptism by Gregory the Theologian Поучение Грегория Богослова о пятом крещении
Поучение за покаянието Sermon on penance Поучение о покоянии
Поучение за покаянието (неидентифицирано) Sermon on penance (unidentified) Поучение о покоянии, неатрибутировано
Поучение за покаянието и милостинята според казаното от 318 църковни отци Sermon on penance and almsgiving according to the rulings of the 318 Nicene fathers Поучение о покаянии и милостыне по правилам 318 отцов (Никейских)
Поучение за покаянието на св. Йоан Златоуст Sermon on penance by St.John Chrysostom Слово о покаянии св. Иоанна Златоуста
Поучение за покаянието от Ефрем Сирин Sermon on penance by Ephrem the Syrian Слово о покаянии Ефрема Сирина
Поучение за ползата да се чете за мъчението и чудесата на св. Димитър Солунски Sermon on the benefits of reading the martyrion and miracles of St. Demetrios of Thessalonike слово о пользе почитания мученичества и чудес св. Димитрия Солунского
Поучение за ползата от празнуването на светците и мъчениците Sermon on the benefits of celebrating saints’ and martyrs’ feasts Слово о пользе празднования дней святых и мучеников
Поучение за посещаването на боледуващи Sermon on visiting the sick Слово о посещении болящих
Поучение за последните времена и покаянието от Йоан Златоуст Sermon by John Chrysostom concerning the last times and penance Слово Иоанна Златоуста о последних временах и покаянии
Поучение за прекрасния Йосиф от Ефрем Сирин Sermon about the handsome Joseph by Ephrem the Syrian Слово Ефрема Сирина о Прекрасном Иосифе
Поучение за премъдростта Sermon about great wisdom Поучение о премудрости
Поучение за преселението на душите Sermon about the transmigration of souls Поучение о преселении душ
Поучение за преходността на човешкия живот от Василий Велики Sermon about the transience of human life by Basil the Great Слово Василия Великого о мимолетности жизни сей (человеческой)
Поучение за пророк Илия Sermon about the Prophet Elijah Поучение о пророке Илии
Поучение за разделянето на душата от тялото Sermon on the separation of the soul from the body Слово на разлучение души от дела
Поучение за самовилите, бродниците и магьосниците Sermon against fairies, wizards, magicians and sorcerers Слово против колдовства, чародейства и волшебства
Поучение за светата литургия от отец Ефрем Interpretation of the holy liturgy by father Ephrem Слово о святой литургии отца Ефрема
Поучение за светите събори Sermon about church councils Слово о святых соборах
Поучение за светия образ на нашия Господ Исус Христос Sermon about the holy image of our Lord Jesus Christ Слово о святом образе Господа нашего Иисуса Христа
Поучение за свещениците от Йоан Златоуст Sermon concerning priests by John Chrysostom Слово Иоанна Златоуста о священниках
Поучение за силата на Йосиф Sermon on Joseph’s strength Поучение о силе Йосифа
Поучение за смирението On humility Слово о смирении (…?)
Поучение за смъртта Sermon on death Слово о смерти
Поучение за смъртта и греха, извадка Sermon for the dead and the sin, fragment Слово о смерти и греха, фрагмент
Поучение за смъртта на праведния Sermon about the death of the righteous man Слово осмерти праведника
Поучение за спасението на душата Sermon on the salvation of the soul Слово о спасении души
Поучение за спасилия се от болест с милостиня Sermon about the man who cured himself by means of almsgiving Слово о спасении от болезней с помощью милостыни
Поучение за страноприемството от Григорий, папа Римски Sermon on the hospitality to strangers by Pope Gregory Слово о страннопреемстве Григория папы Римского
Поучение за страха от Бога Sermon about the fear of God Слово о страхе Божьем
Поучение за страшния съд Sermon about the Last Judgement Слово о Страшном Суде
Поучение за суетния живот Sermon about the vanity of life Слово о суете мирской
Поучение за тачене на празниците Sermon on the need to celebrate the feasts Слово о необходимости (?) праздников
Поучение за тези, които врачуват и баят Sermon on those who mumble incantations and tell fortunes Слово о знахарях и предсказателях
Поучение за телесната смърт Sermon about bodily death Поучение о телесной смерти
Поучение за това как да тръгнеш по пътя на Бога Sermon about how to begin to follow the way of God Поучение о том, как пойти Божьим путем
Поучение за това, че е недостойно да се излиза от църква преди края на службата Sermon against leaving the church building before the end of the liturgy Слово о том, что не подобает уходить из церкви до окончания службы
Поучение за този свят и за страшния съд Sermon about this world and the Last Judgment Слово об этом свете и о Страшном Суде
Поучение за украсата на девиците и жените Sermon about the adornment of virgins and women Слово об украшениях девушек и женщин
Поучение за умилението Sermon on tenderness Слово об умилении
Поучение за утешението на монаха Sermon about the consolation of a monk Слово о утешении монаха
Поучение за християните Sermon for Christians Поучение для християн
Поучение за християнската вяра според казаното от 318 църковни отци в Никея Interpretation of the Orthodox faith according to the rulings of the 318 Nicene fathers Слово о христианской вере по постановлениям 318 отцов Никейских (по постановлениям Никейского собора ?)
Поучение за християнското житие Sermon on Christian Life Слово о христианской жизни
Поучение за царете Sermon about kings Поучение о царях
Поучение за царството на Антихриста Story about the kingdom of the Antichrist Поучение о царстве антихриста
Поучение за четенето на книги от Изборника Sermon about how to read books from the Izbornik Поучение како читать Изборник
Поучение за четенето на книги от Йоан Златоуст Sermon about how to read books, by John Chrysostom Поучение како читать Иоанна Златоуста
Поучение и предписания към монасите Sermon and precepts for monks Поучение и предписание монахам
Поучение как да бъдат учени духовните чада Sermon about how to teach spiritual children Поучение како образовывать духовных чад
Поучение как да се слави светата Троица Sermon about how to glorify the Holy Trinity Поучение како славити Пресвятую Троицу
Поучение как да се стои в църква Sermon about how to behave in church Поучение как в церкви стоять
Поучение към иереите Sermon for priests Поучение священникам
Поучение към йереите от Василий Велики Sermon for priests by Basil the Great Поучение иереям Василия Великого
Поучение към князете и царете да не се опиват с вино Sermon for kings and princes not to get drunk with wine Поучение царям и князьям да не упиваются вином
Поучение към монасите Sermon for monks Поучение монахам
Поучение към новобрачни Sermon to the newly married Поучение новобрачным
Поучение към онези, които казват, че няма ад от Йоан Златоуст Sermon for those who say that Hell does not exist, by John Chrysostom Поучение Иоанна Златоуста тем, кто говорит, что ада нет
Поучение към царете, князете, владиците, поповете и всички хора да не се опиват с вино Sermon for kings, princes, bishops, priests, and all other people not to get drunk with wine Поучение царям, князьям, епископам, священникам и всем людям да не упиваются вином
Поучение на Исус Христос към Апостолите Sermon of Jesus Christ to his Apostles Поучение Иисуса Христа апостолам
Поучение на Йоан Богослов за кесара Sermon of John the Theologian about the Emperor Поучение Иоанна Богослова о кесаре
Поучение на Йоан Богослов преди започване на нова седмица Sermon of John the Theologian before the beginning of a new week Поучение Иоанна Богослова на начало новой седмицы
Поучение на Христофор Александрийски Sermon of Christopher of Alexandria Поучение Христофора Александрийского
Поучение на апостол Павел върху апостолските деяния, 1 Sermon of Paul the Apostle from Acts, 1 Поучение апостола Павла от Апостольских деяний, 1
Поучение на апостол Павел върху апостолските деяния, 2 Sermon of Paul the Apostle from Acts, 2 Поучение апостола Павла от Апостольских деяний, 2
Поучение на апостол Павел за смирението Sermon of Paul the Apostle on humility Поучение апостола Павла о смирении
Поучение на баща към сина си (Поучение на Спанеас) Instructions of a father to his son (Spaneas) Поучение отца сыну (Поучение Спанеаса)
Поучение на баща към сина си от Изборника A father’s exhortation to his son from the Izbornik Поучение отца сыну из Изборника
Поучение на отец Исая към отец Макарий, от Патерика Instructions of Father Isaiah to Father Makarios, from the Paterikon Поучение отца Исаии отцу Макарию, от Патерика
Поучение на отец Пимен за покаянието, от Патерика Sermon on Penance by father Pimen, from the Paterikon Поучение отца Пимена о покаянии от Патерика
Поучение на светите отци да не обиждаме вдовици и сираци Sermon of the holy fathers not to insult widows and orphans Поучение святых отцов да не обижают вдовы и сироты
Поучение от Йоан Златоуст, неидентифицирано Sermon by John Chrysostom, unidentified Поучение Иоанна Златоуста, неидентифицирано
Поучение от Максим Изповедник Sermon by Maximus the Confessor Слово Максима Исповедника
Поучение от Максим Изповедник, извлечение Sermon by Maximos the Confessor, excerpt Поучение максима исповедника, фрагмент
Поучение от Теодор Студит Sermon by Theodore of Stoudios Поучение Феодора Студита
Поучение от авва Амон, фрагмент Sermon by Father Amon, fragment Поучение аввы Амона, фрагмент
Поучение по реда на азбуката. За изкуплението Sermon in alphabetic order. About redemption Поучение в алфавитном порядке. Об искуплении
Поучение по реда на азбуката. За покаянието Sermon in alphabetic order. About repentence Поучение в алфавитном порядке. О покаянии
Поучение по реда на азбуката. За умилението Sermon in alphabetic order. About tenderness Поучение в алфавитном порядке. Об умилении
Поучение преди причастие от Климент Охридски Sermon before receiving holy communion by Clement of Ohrid Поучение перед причастием Климента Охридского
Поучение против враждата Sermon against hostility Поучение против вражды
Поучение против вярващите в магии Sermon against those believing in magic Поучение против верований в колдовство
Поучение против евреите Sermon against the Jews Поучение против евреев
Поучение против езическите вярвания Sermon against pagan beliefs Поучение против языческих верований
Поучение против езическите и юдейските обичаи Sermon against pagan and Jewish customs Поучение против иудейских и языческих обычаев
Поучение против езическите празници Sermon against pagan festivities Поучение против языческих праздников
Поучение против магьосници Sermon against magicians Поучение против колдовтсва
Поучение против месалианите от Йоан Дамаскин Sermon against the Messalians by John of Damascus Поучение Иоанна Дамаскина на месалиан
Поучение против новатианите от Григорий Богослов Sermon against the Novatians by Gregory the Theologian Поучение Грегория Богослова на новатиан
Поучение против пиянството Sermon against drunkenness Поучение против пьянства
Поучение против преяждането Sermon against gluttony Поучение против переядания (обжорства ?)
Поучение против самовили Sermon against fairies Поучение против вил
Поучение срещу крадците и сребролюбците Sermon against thieves and avaricious people Поучение против воровства и сребролюбия
Поучение срещу латинската ерес Sermon against the Latin heresy Поучение против латинской ереси
Поучение срещу магиосник Sermon against a magician Поучение против мага
Поучение срещу мохамеданството Sermon against Islam Поучение против мусулманства
Поучение, неидентифицирано Sermon, unidentified Поучение, неатрибутированное
Поучения нравствени с номерация 293–300 Moral precepts (excerpts nos. 293–300) Поучения нравственные (номера 293–300)
Похвала за апостол Вартоломей от Йосиф монах Enkomium on the Apostle Bartholomew by Joseph the Monk Похвала апостола Вартоломея Йосифа монаха
Похвала за св. 40 мъченици от Василий Велики Enkomion on the 40 Martyrs of Sebasteia Похвала Сорока святых мучеников Севастийских
Похвално слово за Йоан Златоуст от Прокъл Константинополски Eulogy for John the Crysostom by Proclos of Constantinople Похвала Иоанна Златоустаго Пракла Константинопольского
Похвално слово за апостол Андрей от Прокъл Константинополски Homily for the Apostle Andrew by Proclos of Constantinople Похвала апостола Андрея Прокла Константинопольского
Похвално слово за евангелист Лука Laudation of Luke the Evangelist Слово похвальное евангелисту Луке
Похвално слово за обновяването на храма на св. Георги в Лидия Homily for the restoration of the Cathedral of St. George in Lydia Похвала обновления храма св. Георгия в Лидии
Похвално слово за св. Апостол Яков Алафеев от Никита Пафлагон Laudation of the Apostle James, son of Alphaeus by Niketas Paphlagon Слово похвальное св. апостолу Иакову Никиты Пафлагона
Похвално слово за св. Евангелист Йоан от Йоан Златоуст Laudation of St. John by John Chrysostom Похвальное слово св. Евангелисту Иоанну Иоанна Златоуста
Похвално слово за св. Йоан Богослов Laudation of St. John the Theologian Похвальное слово св. Иоанну Богослову
Похвално слово за св. Йоан Богослов, 2 Laudation of St. John the Theologian, 2 Похвальное слово св. Иоанну Богослову, 2
Похвално слово за св. Климент Римски от Климент Охридски Homily for St. Clement of Rome by St. Clement of Ochrid Похвала св. Климента Римского Климента Охридского
Похвално слово за св. Фока, 1 Eulogy for St. Phokas, 1 Похвала св. Фоки, 1
Похвално слово за св. Фока, 2 Eulogy for St. Phokas, 2 Похвала св. Фоки, 2
Правила епитимийни Penitential rules Правила епитимийные
Правила епитимийни на Василий Велики Penitential rules by Basil the Great Епитимейные правила Василия Великого
Правила епитимийни на Йоан Постник, извлечение Penitential rules by John the Faster, excerpts Правила епитимьи из Иоанна Постника. фрагменты
Правила за да бъде човек здрав Rules concerning human health Заздравные каноны (?)
Правила за живота през 12-те месеца Instructions on how to live during each of the twelve months Правила жизни (?) на 12 месяцев
Правила за иереите от Василий Велики Rules for priests by Basil the Great Правила Василия Великого для священников
Правила за иереите, 1 Rules for priests, 1 Правила для священников, 1
Правила за иереите, 2 Rules for priests, 2 Правила для священников, 2
Правила за монахините Rules for the nuns Правила для монахин
Правила за покаянието и изповедта с епитимии Rules on the repentants and confessions with penance Правила о покаянии и изповедании с епитимиями
Правила за постенето Rules for fasting Пралила о посте
Правила за постенето, извлечения Rules on the fasting, excerpts Правила соблюдения поста, фрагмент
Правила за постенето. Анатема срещу латините Rules for fasting. Anathema against the Latins Прасила о посте. Анафема латинам
Правила за постенето. Кратък месецослов Rules for fasting. Short synaxarion Прасила о посте. Краткий месяцеслов
Правила за постенето. Правила за Рождественския, Петровия и Богородичния пост Rules for fasting. Rules for the Christmas, Apostles’, and Dormition fasts Правила о посте. Правила о Рождественском, Петровом и Успенском постах
Правила за постенето. Правила за постенето на Господски празници и празници на почитани светци Rules for fasting. Rules for fasting for the dominical feasts and the feasts of Holy Week Прасила о посте. Правила о посте на Господские праздники и на Святую неделю
Правила за постенето. Правила за постенето на Петдесетница Rules for fasting. Rules for fasting on Pentacost Прасила о посте. Правила о на Пятидесяиницу
Правила за постенето. Правила за постенето през Четиридесетница Rules for fasting. Rules for fasting during the Great Lent Пралила о посте. Пралила о посте перед Четыредесятницей
Правила за постенето. Правило за поста Rules for fasting. Rule for fasting Прасила о посте. Правило о посте
Правила за постенето. Правило на Никейския събор Rules for fasting. The rule of the Nicean Council Прасила о посте. Правило Никейского собора
Правила за празнуването по време на поста Rules on how to celebrate feasts during periods of fasting Правила празднования во время поста
Правила за степените на сродство и за законните бракове Rules on the degrees kinship and on lawful weddings Правила о степенях родства и законных браках
Правила за хранещите се на трапезата Instructions for eating at the table Правила для ядущих на трапезе
Правила на светите отци Directions of the holy Fathers Правила св. отцов о посте
Правила от Номоканона Rules from the Nomocanon Правила из Номоканона
Правила от Номоканона. Заповеди на светите апостоли Rules from the Nomocanon. The apostolic canons Правила из Номоканона. Заповеди св. Апостолов
Правило за броеница Rule for using a rosary Правило пользования четками
Правило за покаянието Penitential rule Правило покаяния (Покаянный канон ?)
Предисловие за аскетическия живот от Василий Велики Prologue about the ascetic life by Basil the Great Предисловие Василия Великого о монашеской жизни
Предисловие за човеколюбието от Василий Велики Prologue about the love of mankind by Basil the Great Предисловие Василия Великого о человеколюбии
Предисловие към Евангелието от Йоан Prologue to the Gospel according to John Предисловие к Евангелию от Иоанна
Предисловие към Евангелието от Йоан Златоуст Prologue to the Gospels by John Chrysostom Предисловие Иоанна Златоуста к Евангелию
Предисловие към Евангелието от Лука Prologue to the Gospel according to Luke Предисловие к Евангелию от Луки
Предисловие към Евангелието от Марко Prologue to the Gospel according to Mark Предисловие к евангелию от Марка
Предисловие към Евангелието от Матей Prologue to the Gospel according to Matthew Предисловие к Евангелию от Матея
Предисловие към Номоканона Prologue to the Nomocanon Предисловие к Номоканону
Предисловие към аскетическите поучения на Василий Велики Prologue to Basil the Great's writings on the ascetic life Предисловие к аскетическими поучениями Василия Великого
Предисловие към постническите поучения на Василий Велики Prologue to Basil the Great’s writings on the ascetic life Предисловие к постническими поучениями Василия Великого
Предисловие към читателите Preface to the reader Предисловие к читателям
Предисловие на поп Стойко Prologue by pop Stojko Предисловие попа Стойко
Презвитер Козма, Беседа против богомилите Cosmas the Priest. Sermon against the Bogomil heresy Козьма Пресвитер. Беседа против богомилов
Прение между душата и тялото Dispute between the soul and the body Прение души с телом
Прение между християнин и евреин за имената на Христос и Богородица Dispute between a Christian and a Jew about the names of Christ and the Theotokos Прение между христьянином и евреем об именах Христа и Богородицы
Прение на Панагиот Философ с Азимит Dispute between Panagiot the Philosopher and Azimit Прение Панагиота Философа с Азимитом
Прение на нашия Господ Исус Христос с Антихриста Dispute between our Lord Jesus Christ and the Antichrist Прение Господа нашего Иисуса Христа с антихрисом
Припеви на десета песен за господски и богородични празници Refrains foe the Tenth Song for feasts of the Lord and the Theotokos Припевы десятой песни на Господние и Богородичные празники
Притча за лозето Parable of the vineyard Притча о виноградной лозе
Притча за овошката Parable about the fruit tree Притча о ???
Прокимени за цялата седмица Prokeimena for the all week Проикмены на неделю
Пророчество в светилището на Аполон за раждането на Христос Prophecy in Apollo’s temple about the birth of Christ Пророчество в святилище Аполлона о рождении Христа
Пророчество за войни и разрушения Prophecy for wars and destructions Пророчество о войнах и разрушениях
Проскинитарий на игумeн Даниил Proskinitarion of Father Daniel Проскинитарий игумена Даниила
Протоевангелие на Яков Protoevangelium of James Протоевангелие Иакова
Протоевангелие на Яков, извлечение 1 Protoevangelium of James, excerpt 1 Протоевангелие Иакова, извлечение 1
Протоевангелие на Яков, извлечение 2 Protoevangelium of James, excerpt 2 Протоевангелие Иакова, извлечение 2
Псалм 151 (без тълкувания) Psalm 151 (without commentary) Псалом 151 (без толкований)
Псалтир Psalter Псалтырь
Псалтир (Пс. 1–76 вкл.) с тълкувания Psalter (Ps. 1–76 incl.) with commentary Псалтырь (пс.1–76) с толкованиями
Псалтир (Пс. 77–150 вкл.) с тълкувания Psalter (Ps. 77–150 inc.) with commentary Псалтырь (пс.77–150) с толкованиями
Пчела The Bee Пчела
Пътуване до Палестина и описание на светите места в Йерусалим Travels to Palestine and description of holy places in Jerusalem Путешествие до Палестина и описание святых мест в Йерусалиме
Разказ (неидентифициран) от Патерика Unidentified story from the Paterikon Повесть от патерика , неатрибутированная
Разказ за Адам и Ева Story about Adam and Eve Повесть об Адаме и Еве
Разказ за Антихриста Story about the Antichrist Повесть об антихристе
Разказ за Василий и неговата жена Харися Story about Basil and his wife Haris Рассказ о Василий и его жена Хариси
Разказ за Георги, игумена на синайския манастир "Св. Екатерина" Story about George, the hegoumenos of the Monastery “St. Catherine” Рассказ о Георгий, игумене Синайского монастыря „Св. Екатерины“
Разказ за Герасим и лъва, от Патерика Story about Gerasim and the lion, from the Paterikon Повесть о Герасиме и льве, от Патерика
Разказ за Домен, Диоскоровия син Story about Domen, the son of Dioscuros Рассказ о Домене, сын Диоскоровый
Разказ за Евстратий, от Патерика Story about Eustratios, from the Paterikon Повесть о Евстратии, из Патерика
Разказ за Езоп Story about Aesop Повесть об Езопе
Разказ за Езоп и за цар Диоген Story about Aesop and king Diogenes Повесть об Eзопе и царе Диогене
Разказ за Йоан и Петър Милостиви Story about John and Peter the Merciful Сказание о Иоана и Петра Милостивого
Разказ за Киноп Story about Kynopos Рассказ о Кинопе
Разказ за Кинопс Магьосник Story about Kinops the magician Повесть о волшебнике Кинопсе
Разказ за Киприян Магьосник Story about Kiprian the magician Повесть о волшебнике Киприяне
Разказ за Мелентий пустинника, от Патерика Story about Melentij who lived in the desert, from the Paterikon Повесть о Мелентии пустыннике, от Патерика
Разказ за Мелхиседек Story about Melchizedek Повесть о Милхеседеке
Разказ за Пахомий Велики, който изгонил бяс Story about Pachomios the Great, who exorcised an evil spirit Повесть о Пахомии Великом како изгнал беса
Разказ за Псалтира как беше в морето Story about how the Psalter was found in the sea Повесть о Псалтыри како была в море обретена
Разказ за Роман Story about Roman Рассказ о Романе
Разказ за Самсон Story about Samson Повесть о Самсоне
Разказ за Симон Магьосник Story about Simon the magician Повесть о Симоне волхве
Разказ за Соломон и жена му Story about king Solomon and his wife Повесть о царе Соломоне и его жене
Разказ за Успение на Богородица Story about the Dormition of the Theotokos Повесть о Успении Богородицы
Разказ за авва Макарий Story about abba Makarios Повесть о авве Макарии
Разказ за благочестивия мирянин Story about the pious layman Рассказ о благочестивом мирянине
Разказ за великото чудо, което се случи със светата икона на нашия Господ Исус Христос Story about the miracle with the sacred icon of our Lord Jesus Christ Повесть о великом чуде сосвятой иконой Господа нашего Иисуса Христа
Разказ за въздвижение на честния кръст Story about the Elevation of the holy Cross Повесть о воздвижении Честнаго Креста Господня
Разказ за въпроса на тримата монаси към духовния отец, от Патерика Story about the question asked by the three monks to their spiritual father, from the Paterikon Повесть о вопросах трех монахов к духовному отцу, из Патерика
Разказ за двама братя, от Патерика Story about two brothers, from the Paterikon Повесть о двух братьях, от Патерика
Разказ за двамата братя, от Патерика Story of two brothers, from the Paterikon Рассказ о двух братьях, от Патерика
Разказ за двамата съседи Story of two neighbors Рассказ о двух соседях
Разказ за двамата търговци, от Патерика Story about two merchants, from the Paterikon Повесть о двух купцах, от Патерика
Разказ за девицата Ана, която избягала в пустинята, от Патерика Story about virgin Anna, who escaped to the desert, from the Paterikon повесть о девице Анне, ушедшей в пустыню, от Патерика
Разказ за девицата, която избяга в пустинята Story about the virgin, who escaped to the desert Повесть о девице, ушедшей в пустыню
Разказ за девицата, която останала вярна на бога, от Патерика Story about the virgin, who kept her faith in God, from the Paterikon Повесть о девице, оставшейся верной Богу, от Патерика
Разказ за девицата, спасила монах от съблазните на дявола, от Патерика Story about the virgin, who saved a monk from the temptations of the devil, from the Paterikon Повесть о девице, спасшей монаха от дьявола, от Патерика
Разказ за други три отшелници, от Патерика Story about three other hermits, from the Paterikon Повесть о трех других отшельниках, от Патерика
Разказ за евреина Кар Story about the Jew Karos Рассказ об еврее Кар
Разказ за една блудница Story about a harlot Повесть об одной блуднице
Разказ за жената, която закла двете си деца заради мъж Story about the woman who butchered her two children because of a man Повесть о жене, убившей двух детей ради мужа
Разказ за живота на Ксенофонт болярина Story about the life of Xenophon the boyar Повесть о жизни боярина Ксенофонта
Разказ за живота на пророк Илия Story about the life of the Prophet Elijah Повесть о жизни пророка Ильи
Разказ за изповядвашите се пред образа на Исус Христос Story about those, who confess in front of the icon of Jesus Christ Повесть об исповедающихся пред образом Иисуса Христа
Разказ за иконата на Господ в Халкопатрия Story about the icon of our Lord in Chalkoprateia Повесть об иконе Господа в Халкопатрии
Разказ за кръчмарката Теофана Story about Theophano the tavern-keeper Повесь о корчмаре Феофане
Разказ за милостинята, от Патерика Story about almsgiving, from the Paterikon Повесть о милостыне, от Патерика
Разказ за монах, от Патерика Story about a monk, from the Paterikon Повесть о монахе, от Патерика
Разказ за монаха Даниил, от Патерика Story about the monk Daniel, from the Paterikon Повесть о монахе Данииле, от Патерика
Разказ за монаха Малх, от Патерика Story about the monk Malch from the Paterikon Повесть о монахе Малхе, от Патерика
Разказ за монаха, измъчван от похот, от Патерика Story about a monk tortured by lust, from the Paterikon Рассказ о монахе измученной похотью, от Патерика
Разказ за монаха, който бягал от манастира си, защото го обиждали, от Патерика Story about a monk who fled from his monastery because of insults, from the Paterikon Повесть о монахе, убегавшем из монастыря, потому что его обижали, от Патерика
Разказ за монаха, който живял триста години Story about a monk who lived three hundred years Рассказ о монахе который жил триста лет
Разказ за монахинята, която избола очите си Story about the nun who gouged out her eyes Рассказ о монахыне которой
Разказ за мъжа, който поверил жена си на Богородица Story about the man who entrusted his wife to the Theotokos Повесть о муже, посвятившем жену Богородице
Разказ за некръстеното дете и властта на йерея Story about the unbaptized child and the power of the priest Повесть о некрещеном младенце и силе иерея
Разказ за немилостивия Петър Story about the unmerciful Peter Повесть о Петре немилостивом
Разказ за отец Агапий Story about father Agapios Повесть об о. Агапии
Разказ за отец Макарий Велики Story about Makarios the Great Повесть о Макарии Великом
Разказ за отец Макарий, който намерил човешка глава Story about father Makarios, who found a human head Повесть об о. Макарии, обретшем человеческую главу
Разказ за отец Марко, от Патерика Story about father Mark, from the Paterikon Повесть об отце Марке, от Патерика
Разказ за покръстването на Русия Story about the Conversion of Rus′ to Christianity Повесть о крещении Руси
Разказ за прекрасния Йосиф Story about the handsome Joseph Повесть об Иосифе Прекрасном
Разказ за премъдростта на Соломон Story about Solomon’s wisdom Повесть о премудрости Соломона
Разказ за пренасяне на мощите на св. Николай Мирликийски Story about the transfer of the relics of St. Nicholas of Myra Повесть о перенесении мощей св. Николая Мирликийкого
Разказ за преобразяването на дванадесетте разбойници в Антиохия Story about the transfiguration of the twelve robbers in Antioch Рассказ о преобразовании двенадцати разбойников в Антиохии
Разказ за произхода на самодивата Story about the origin of samodiva Повесть о происхождении русалки
Разказ за прокажения Story about the leprous man Рассказ о прокаженном
Разказ за пророк Самуил Story about the prophet Samuel Повесть о пророке Самуиле
Разказ за пророк и цар Давид Story about prophet and king David Поветь о пророке и царе Давиде
Разказ за пустинника и смъртта на човека, от Патерика Story about a hermit and the death of man, from the Paterikon Повесть о пустыннике и смерти человеческой, от Патерика
Разказ за първите монаси, от Патерика Story about the first monks, from the Paterikon Повесть о первых монахах, от Патерика
Разказ за раждането на пророк Илия Story about the birth of the Prophet Elijah Повесть о рождении Ильи пророка
Разказ за разбойника Давид Story about David the robber Рассказ о Давиде разбойнике
Разказ за разбойника Флавиан, от Патерика Story about Flavian the robber, from the Paterikon Повесть о разбойнике Флавиане, от Патерика
Разказ за разделението между Източната и Западната църква Story about the schism Повесть о разделении Восточной и Западной церквями
Разказ за св. Йоан Милостиви Story about St. John the Merciful Повсеть о св. Иоанне Милостивом
Разказ за св. Йоан Милостиви и братята Сидор и Глитиан Story about St. John the Merciful and the brothers Sidor and Glitian Повсеть о св. Иоанне Милостивом и братьях Сидоре и Глитиане
Разказ за св. Йоан Милостиви и братята Сидор и Глитиан, фрагмент Story about St. John the Merciful and the brothers Sidor and Glitianб fragment Повсеть о св. Иоанне Милостивом и братьях Сидоре и Глитиане, фрагмент
Разказ за св. Меркурий Story about St. Mercurios Повесь о св. Меркурии
Разказ за св. пророк Илия и царица Йезавел Story about prophet Elijah and Queen Jezebel Повесть о св. Пророке Илие и царице Иезавели
Разказ за силата на вярата на презвитера Севир Story about the strength of faith of presbyter Sevir Повесть о силе веры пресвитера Севира
Разказ за стария Александър Story about the old Alexander Повесть о ветхом Александре
Разказ за сътворението на небето и земята Story about the creation of heaven and earth Повесть о сотворении неба и земли
Разказ за тримата монаси отшелници, от Патерика Story about the three anachoretic monks, from the Paterikon Повесть о трех монахах отшельниках, от Патерика
Разказ за тримата монаси отшелници, от Патерика, 1 Story about the three anachoretic monks, from the Paterikon, 1 Повесть о трех монахах отшельниках, от Патерика, 1
Разказ за тримата монаси отшелници, от Патерика, 2 Story about the three anachoretic monks, from the Paterikon, 2 Повесть о трех монахах отшельниках, от Патерика, 2
Разказ за трите жени намерени в пропастта, от Патерика Story about the three women found in the precipice, from the Paterikon Повесть о трех женщинах, найденных в пропасти, от Патерика
Разказ за царица Плакилия Story about queen Plakilia Повесть о царице Плакилии
Разказ за черноризеца Мартирий Story about the monk Martyrios Повесть о черноризце Мартирии
Разказ за човека, който възкръсна Story about a man who rose from the dead Повесть о воскресшем человеке
Разказ за човека, който дал дрехата си на бедния Story about the man who gave his clothes to the poor Повесть о человеке, отдавшем свою одежду бедному
Разказ за чудото на Божи гроб Story about the miracle of the Holy Sepulchre Рассказ о чуде в Храма Гроба Господня
Разказ за ядящите хляб на трапезата, от Патерика Story about those, who eat bread on the table, from the Paterikon Повесть о едящих хлеб за трапезой, от Патерика
Разказ как Господ искаше да изгори земята Story about how God wanted to burn the earth Повесть како Господь хотел сжечт землю
Разказ как Давид написа Псалтира Story about how David wrote the Psalter Повесть како Давид написал Псалтырь
Разказ как Константин цар и майка му Елена намериха честния кръст Story about the discovery of the Holy Cross by SS. Constantine and Helena Повесть об обретении Честнаго Креста св. Константином и Еленой
Разказ как Рим отпадна от православната вяра Story about how Rome fell away from Othodoxy Повесть об отпадении Рима от веры православной
Разказ как архангел Михаил победи Сатанаил Story about how archangel Michael defeated Satanael Повесть како архангел Михаил победил Сатанаила
Разказ как е построен Соломоновият храм, извлечение от Хронографа Story about how the temple of Solomon was built, excerpt from the Hronograf Повесть како был построен храм Соломона, извлечение из Хронографа
Разказ как жена осъди Ефрем Story of how a woman accused Ephrem Повесть како жена осудила Ефрема
Разказ как пророк Даниил съкруши идола Вила Story about how prophet Daniel destroyed the idol Vila Повесть како пророк Даниил сокрушил идола Вила
Разказ как св. Василий избави човек от дявола Story about how St. Basil liberated a man from the devil Повесть как св. Василий избавил человека от дьявола
Разказ как се написа Евангелието Story about how the Gospel was written Повесть о написании Евангелия
Разказ как се появиха павликяните Story about the origin of the Paulicians Повесть о появлении павликиан
Разказ на Йоан Златоуст, от Патерика Story by John Chrysostom, from the Paterikon Повесть Иоанна Златоуста, от Патерика
Разказ, космогоничен Story about cosmogony Рассказ о космогонии
Разказ, неидентифициран Unidentified story Рассказ неидентифицированный
Рецепта за мастило How to prepare ink Рецепт чернил
Рецепта за хемороиди Prescription against haemorrhoids Рецепт от гемороя
Рецепта за черно мастило How to prepare black ink Рецепт черных чернил
Рецепта срещу "задих" Prescription against "zadih" Рецепт от «задих»
Рецепти за пчелите и пчелните кошери Prescriptions for bees and beehives Руководство по пчеловодству
Рецепти срещу болести по конете Prescriptions against illnesses on hourses Рецепты лекарств для лечения лошадей
Рилска повест от Владислав Граматик Rila story by Vladislav the Grammarian Рыльская повесть Владислава Грамматика
Рилско (народно, манастирско) житие на св. Иван Рилски Rila (popular, monastic) vita of St. John of Rila Рыльское (народное, монастырское) житие св. Иоанна Рыльсоко
Родослов на сръбските владетели Genealogy of Serbian rulers Родословная сербских правителей
Родослов на сръбските ктитори Genealogy of Serbian ktetors Родословная сербских ктиторов
Сбирка Предели Predeli Anthology Собрание Пределы
Сбирка от извадки за покаянието и за изповедта Collection of excerpts about the repentance and the confession Собрание извлечении о покаянии и исповеди
Сведения за броя на месеците, седмиците, дните и часовете в годината Information about the number of months, weeks, days, and hours in a year Сведения о количестве месяцев, недель, дней и часов в году
Сведения за вселенските събори Information about the ecumenical councils Сведения о Вселенских соборах
Сведения за възнесенията Information about ascensions Сведения о вознесениях
Сведения за възрастите на човека Information about the ages of man Сведения о возрасте человека
Сведения за добрите дни Information about beneficial days Сведения о счастливых днях
Сведения за добрите и злите дни от Премъдрост Соломонова On beneficial and harmful days, from the Wisdom of Solomon Сведения о злых и добрых днях от Премудрости Соломоновой
Сведения за добродетелите на човека Information about the virtues of man Сведения о человеческих добродетелях
Сведения за домашните врагове на човека Information about the domestic enemies of man Сведения о домашних врагах человека
Сведения за злите дни Information about harmful days Сведениея о злых днях
Сведения за изчисляване на Пасха Information about how to calculate Easter Сведения о исчислении дня Пасхи
Сведения за кръга на слънцето или луната Information about solar and lunar cycles Сведения о солнечном и лунном круге
Сведения за небесните стихии Information about heavenly elements Сведения о небесных стихиях
Сведения за нелъстивите Information about those who do not flatter Повествование о нельстивых
Сведения за нрава и образа на Исус Христос Information about the character and image of Jesus Christ Сведения о характере и облике Иисуса Христа
Сведения за нрава, образа и възрастта на Богородица Information about the character, image, and age of the Theotokos Сведения о характере, облике и возрасте Богородицы
Сведения за определяне на индикта Information about how to calculate the indiction Сведения как определить индикт
Сведения за падането на Балканите под турско владичество Information about the Ottoman conquest of the Balkans Сведения о турецком завоевании Балканов
Сведения за планетите Information about the planets Сведения о планетах
Сведения за празниците, които трябва да се честват Information about feasts that have to be celebrated Сведения о праздниках, которые нужно праздновать
Сведения за празнуването по време на поста Information about celebrations during Lent Сведения о праздниках, приходящихся на пост
Сведения за продължителността на лунната светлина Information about the duration of moonlight Сведения о долготе лунного света
Сведения за родословието на св. Богородица Information about the genealogy of the Theothokos Родословная Пресвятой Богородицы
Сведения за родословието от Адам до Авраам, извлечение от Хронографа Information about the genealogy from Adam to Abraham, from the Chronograph Сведения о родословии от Адама до Авраама, из Хронографа
Сведения за третия вселенски събор Information about the third ecumenical council Сведения о третьем Вселенском соборе
Сведения за християнските владетели Information about the Christian rulers Сведения о християнских царях
Сведения за щастливите и нещастните дни през различни месеци Information about beneficial and harmful days for different months Сведениея о счастливых и несчастливых днях в разных месяцах
Седални Kathismata Седальные
Седални за св. Иван Рилски Kathismata for St. John of Rila Седальные св. Иоанну Рыльскому
Синаксарни памети Synaxarion notes Месяцесловные пометы
Синаксарни памети за св. имератрица Теофана; Агапия, Ирина и Хиония; Теодотия; Евгения Synaxarion notes (memoria) on St. Theophano the Empress; Agape, Irene, and Chione; Theodota; Eugenia Памяти из месяцеслова св. Императрицы Феофаны; Агафьи, Ирины и Хионьи; Федота; Евгения
Синаксарни памети за св. императрица Теофана; Агапия, Ирина и Хиония; Теодотия; Евгения Synaxarion notices of the Empress Theophano; Sts. Agape, Irene, and Chionia; St. Theodotia; St. Eugenia Синаксарные памяти св. императрице Феофане; Агапии, Ирине и Хионии; Теодотии; Евгении
Сказание за 12-те петъка Story about the twelve Fridays Сказание о 12-ти пятницах
Сказание за 12-те петъка, извадка. Прение между християнин и евреин Story about the twelve Fridays, excerpt. Dispute between a Christian and a Jew Сказание о 12-ти пятницах, фрагмент. Прение между христьянином и евреем
Сказание за 12-те сънища на цар Каран Story about the twelve dreams of king Karan Сказание о 12-ти снах Карана
Сказание за 12-те сънища на цар Шахиншахи Story about the twelve dreams of king Shachinshahi Сказание о 12-ти снах Шахиншаха
Сказание за Вавилонската кула Story about the Tower of Babel Сказание о вавилонской башне
Сказание за Индийското царство Story about the kingdom of India Сказание об Индийском царстве
Сказание за Сивила Story about Sibyl Сказание о сивилле
Сказание за буквите от Константин Костенечки Treatise on orthography, by Konstanin Kostenecki Сказание о буквах Константина Костенецкого
Сказание за буквите от Черноризец Храбър Treatise On the Alphabet, by Cernorizec Hrabur Сказание Об Азбуке Черноризца Храбра
Сказание за седемте вселенски събора Story about the seven ecumenical councils Сказание семи вселенских соборов
Сказание за седемте възрасти Story about the seven ages Сказание о семи возрастей
Сказание за чудесата на св. Мина от Тимотей Александрийски Story about the miracles of St. Menas by Timotheos, the bishop of Alexandria Сказание о чудесах св. Мины Тимотея Александрийского
Сказание на Афродитиан за раждането на Исус Aphroditian's story about the birth of Jesus Сказание афродиниана о рождестве Иисусовом
Сказание на пророк Исая Narration of the Prophet Isaiah Сказание пророка Исаи
Сказание на пророк Исая за последните времена The prophet Isaiah’s story about the Last days Сказания пророка Исайи о последних временах
Сказание от книгите (извадка от Патерика) Story from books (excerpt from the Paterikon) Сказания от книги (извлечения из Патерика)
Слава на тримата отци Прохор Пшински, Иван Рилски и Иоаким Сарандапорски Doxology to the three fathers Prochor of Pčinja, John of Rila, and Joachim of Sarandapor Слава тремям отцам Прохору Пшинскому, Ивану Рыльскому и Иоакиму Сарандапорскому
Слави за български и сръбски светци Doxologies for Bulgarian and Serbian saints Славы болгарским и сербским святым
Славословие на трапеза Doxologia over a table Славословие на трапезе
Славяно-латински речник Slavonic-Latin Dictionary Славяно-латынский словарь
Слизане на Богородица в ада The descent of the Theotokos into Hell Хождение Богородицы по мукам
Слизане на Исус Христос в ада Jesus Christ’s descent into Hell Хождение Иисуса Христа во ад
Слизане на св. Йоан Предтеча в ада St. John the Baptist’s descent into Hell Хождение св. Иоанна Предтечи во ад
Слово (за Рождество Христово?), неидентифицирано Homily (for Christmas?), unidentified Слово на рождество Хрисово (?), неатрибутировано
Слово върху 50-я псалм на Йоан Златоуст, 1 Sermon on the 50th psalm by John Chrysostom, 1 Слово на 50-й псалм Иоанна Златоуста, 2
Слово върху 50-я псалм на Йоан Златоуст, 2 Sermon on the 50th psalm by John Chrysostom, 2 Слово на 50-й псалом Иоанна Златоуста, 2
Слово върху Евангелието от Матей от Йоан Златоуст Homily 89 on Matth. 27: 62–64 by John Chrysostom Слово на Евангелие от Матфея на утрени по Пятнице Иоанна Златоуста
Слово за 318-те отци на църквата Homily for the 318 Nicene fathers Слово 318 отцов церкви
Слово за Благовещение Sermon on the Annunciation Слово на Благовещение
Слово за Благовещение от Йоан Дамаскин Sermon on the Annunciation by John of Damascus Слово на Благовещение Иоанна Дамаскина
Слово за Благовещение от Йоан Златоуст Sermon on the Annunciation by John Chrysostom Слово на Благовещение Иоанна Златоуста
Слово за Благовещение от Йоан Златоуст, 1 Sermon on the Annunciation by John Chrysostom, 1 Слово на Благовещение Иоанна Златоуста, 1
Слово за Благовещение от Йоан Златоуст, 2 Sermon on the Annunciation by John Chrysostom, 2 Слово на Благовещение Иоанна Златоуста, 2
Слово за Благовещение от Максим Оловол Sermon for Annunciation by Maximos Holobus Слово на Благовещение Максима Оловола
Слово за Благовещението на Йоаким и Анна от Йоан Евийски Sermon for Annunciation of Joachim and Anne from John ??? Слово на Благовещение Иоакима и Анны Иоанна Евийского
Слово за Богородичен празник, фрагмент Homily for a feast of the Theotokos, fragment Слово на Богородичный праздник, фрагмент
Слово за Богоявление Homily on the Epiphany Слово на Богоявление
Слово за Велики вторник от Йоан Златоуст Homily on the Holy Tuesday by John Chrysostom Слово в Великий Вторник Иоанна Златоуста
Слово за Велики петък от Йоан Златоуст Homily for Good Friday by John Chrysostom Слово в Великую Пятницу Иоанна Златоуста
Слово за Велики четвъртък от Йоан Златоуст Sermon on Maundy Thursday by John Chrysostom Слово Иоанна Златоуста в Великий четверг
Слово за Връбница от Йоан Златоуст Homily on Palm Sunday by John Chrysostom Слово на Вербное воскресение Иоанна Златоуста
Слово за Връбница от патриарх Фотий Homily on Palm Sunday by Patriarch Photios Слово на Вербное воскресение и на Лазареву субботу Патриарха Фотия
Слово за Въведение Богородично Homily on the the Entry of the Theotokos into the Temple Слово на Введение Богородицы в храм
Слово за Въведение Богородично от Георги Никомидийски Homily on the the Entry of the Theotokos into the Temple by George of Nikomedeia Слово на Введение Богородицы в храм Георгия Никомидийского
Слово за Въведение Богородично от Герман Константинополски Homily on the the Entry of the Theotokos into the Temple by Germanos of Constantinople Слово на Введение Богородицы в храм Германа Константинопольского
Слово за Въведение Богородично от Герман Константинополски, 1 Homily on the the Entry of the Theotokos into the Temple by Germanos of Constantinople, 1 Слово на Введение Богородицы в храм Германа Константинопольского, 1
Слово за Въведение Богородично от Тарасий Константинополски Encomion for The Entry of Theotokos into the Temple by Tarasios of Constantinople Слово на Введение во храм пресвятой Богородицы Тарасия Константинопольского
Слово за Въведение Богородично от Теофилакт Охридски Homily on the the Entry of the Theotokos into the Temple by Theophylaktos of Ohrid Слово на Введение Богородицы в храм Теофилакта Охридского
Слово за Въздвижение на Честния кръст Homily on the Elevation of the Holy Cross Слово на Воздвижение Креста
Слово за Въздвижение на Честния кръст от Андрей Йерусалимски Homily on the Elevation of the Holy Cross by Andrew of Jerusalem Слово на Воздвижение Креста Андрея Иерусалимского
Слово за Въздвижение на Честния кръст от Андрей Йерусалимски (второ) Homily on the Elevation of the Cross by Andrew of Jerusalem (second) Слово на Воздвижение Креста Господня Андрея Иерусалимского (второе)
Слово за Въздвижение на Честния кръст от Василий Селевкийски Homily on Elevation of the Cross by Basil of Seleukeia Слово на Воздвижение Креста Господня Василия Селевкийского
Слово за Въздвижение на Честния кръст от Йоан Златоуст Homily on the Elevation of the Cross by John Chrysostom Слово на Воздвижение Креста Господня Иоанна Златоуста
Слово за Въздвижение на св. Кръст от презвитер Пантолеон Homily on the Elevation of the Holy Cross by Pantoleon, Pantoleon the Byzantine Presbyter Слово на Воздвижение Креста Пантолеона презвитера
Слово за Възкресение Лазарово Homily on the Resurrection of Lazarus Слово на воскресение Лазаря
Слово за Възкресение Христово Homily on the Resurrection of Jesus Christ Слово на воскресение Господа Нашего Иисуса Христа
Слово за Възкресение Христово от Йоан Златоуст Homily on the Resurrection of Jesus Christ by John Chrysostom Слово на воскресение Христова Иоанна Златоуста
Слово за Възнесение Homily on the Ascension Слово на Вознесение
Слово за Йоан Златоуст от Теодор, епископ Тримитунски Homily about John Chrysostom by Theodore Bishop of Trimithuntis Слово о Иоанне Златоустаго Феодора Тримитунского
Слово за Кръстопоклонна неделя Homily for Sunday of the Holy Cross Слово на крестопоклонную неделю
Слово за Кръщение Господне Homily on Baptism of Jesus Слово на Крещение Господне
Слово за Лазаровден Homily for the Saturday of Lazarus Слово на Лазареву субботу
Слово за Мироносците Homily for the Myrrhophoroi слово о женах мироносицах
Слово за Неделя Томина Homily for Thomas Sunday Слово на Фомину неделю
Слово за Неделя месопустна Sermon on the second Sunday before Lent Слово на мясопустную неделю
Слово за Неделя месопустна от Василий Велики Sermon on the second Sunday before Lent by Basil the Great Слово Василия Великого на мясопустную неделю
Слово за Неделя месопустна от Климент Охридски Sermon on the second Sunday before Lent by Clement of Ohrid Слово на мясопустную неделю Климента Охридского
Слово за Неделя сиропустна Sermon on the first Sunday before Lent Слово на сыропустную неделю
Слово за Неделята на всички светии Homily for the Sunday of all Saints Слово воскресное о всех святых
Слово за Пасха Homily for Easter Слово на пасху
Слово за Петдесетница Homily for Pentecost Слово на пятидесятницу
Слово за Покров на Богородица Homily on the Intercession of the Theotokos Слово на покров Богородицы
Слово за Преображение Homily on the Transfiguration Слово на Преображение
Слово за Рождество Богородично Homily on the Nativity of the Theotokos Слово на Рождество Богородицы
Слово за Рождество Богородично от Андрей Критски Homily on the Nativity of the Theotokos by Andrew of Crete Слово на Рождество Богородицы Андрея Критского
Слово за Рождество Богородично от Теодор Нови Enkomion on the Nativity of the Theotokos by Theodore the New Похвала на рождество Богородицы Феодора Новаго
Слово за Рождество Богородично, 1 Homily on the Nativity of the Theotokos, 1 Слово на Рождество Богородицы, 1
Слово за Рождество Богородично, 2 Homily on the Nativity of the Theotokos, 2 Слово на Рождество Богородицы, 2
Слово за Рождество Богородично, фрагмент Homily on the Nativity of the Theotokos, fragment Слово на Рождество Богородицы, фрагмент
Слово за Рождество Христово Homily for Christmas Слово на Рождество Христово
Слово за Рождество Христово от Йоан Екзарх Homily for Christmas by John the Exarch Слово на Рождество Христово Иоанна экзарха Болгарского
Слово за Рождество Христово от Йоан Златоуст Homily for Christmas by John Chrysostom Слово на Рождество Христово Иоанна Златоуста
Слово за Рождество Христово, фрагмент Homily for Christmas, fragment Слово на Рождество Христово, Фрагмент
Слово за Рождество на Йоан Кръстител Homily on the Nativity of St. John the Baptist Слово на Рождество св. Иоанна Предтечи
Слово за Рождество на Йоан Кръстител и за смъртта на баща му Захарий Homily on the Nativity of St. John the Baptist and about the death of his father Zacharias Слово Рождества Иоанна Крестителя и смерти отца его Захария
Слово за Сретение Господне Homily for the Presentation of Jesus at the Temple Слово на Сретение Господне
Слово за Сретение Господне от Атанасий Александрийски Homily for the Presentation of Jesus at the Temple by Athanasios of Aleksandria Слово на Сретение Господне Афанасием Александрийским
Слово за Сретение Господне, 1 Homily for the Presentation of Jesus at the Temple, 1 Слово на Сретение Господне, 1
Слово за Събор на св. Архангели Homily for the Synaxis of the Archangels Слово на собор архангелов
Слово за Томина неделя Homily on Sunday of St. Thomas Слово в неделю апостола Фомы
Слово за Успение Богородично Homily on the Dormition of the Theotokos Слово на успение Богородицы
Слово за Цветница Homily for Palm Sunday Слово на Вербное Воскресение
Слово за Четиридневния Лазар от Йоан Златоуст, 1 Homily about resurrection of Lazarus by John Chrysostom, 1 Слово на Лазаря Четверодневного Иоанна Златоуста, 1
Слово за Четиридневния Лазар от Йоан Златоуст, 2 Homily about resurrection of Lazarus by John Chrysostom, 2 Слово на Лазаря Четверодневного Иоанна Златоуста, 2
Слово за апостол Тома и срещу арианите от Йоан Златоуст Homily on the Apostle Thomas and against Arianism by John Chrysostom Слово об апостоле Фоме и против ариан Иоанна Златоуста
Слово за блудницата във Велика сряда от Йоан Златоуст Homily about the sinful woman for Holy Wednesday by John Chrysostom Слово в Великую Среду о блуднице Иоанна Златоуста
Слово за градобитието Homily on the hail Слово о градобитии
Слово за десетте девици от Матеевото евангелие от Йоан Златоуст Homily about the parable about ten virgins from the Gospel by John Chrysostom Толкование на Евангелие от Матфея о десяти девах Иоанна Златоуста
Слово за завистта във Велика сряда от Йоан Златоуст Homily on the envy for Holy Wednesday by John Chrysostom Слово в Великую Среду о зависти Иоанна Златоуста
Слово за зачатието на св. Анна Homily for the Conception of St. Anne Слово на зачатие ст. Анны
Слово за зачатието на св. Йоан Кръстител Homily for the Conception of St. John the Baptist Слово на зачатие ст. Иоанна Крестителя
Слово за младенците, избити от цар Ирод Homily on the massacre of the Innocents Слово об избиении младенцев
Слово за монашеския живот Sermon about the monastic life Слово о монашеской жизни
Слово за намирането на св. Кръст от Андрей Йерусалимски Homily on Discovery of the Holy Cross by Andrew of Jerusalem Слово обретения Креста Андрея Иерусалимского
Слово за началото на индикта Homily on the beginning of indiction Слово о начале индикта
Слово за неверния Тома от Йоан Златоуст Homily on the Apostle Thomas by John Chrysostom Слово о неверии Фомы Иоанна Златоуста
Слово за нищелюбието Homily on love of the poor Слово о нищелюбии
Слово за обретение на Кръста Homily about the Finding of the True Cross Слово на Обретение Креста
Слово за отделянето на душата от тялото на св. Макарий Sermon on the separation of the soul from the body by St. Makarios Слово на разлучение души от дела отца Макария
Слово за отсичане главата на св. Йоан Кръстител Homily for the Beheading of St. John the Baptist Слов на усекновение головы св. Иоанна Предтечи
Слово за погребение Христово Homily on Christ’s burial Слово на погребение Христово
Слово за погребение Христово и за Йосиф Ариматейски Homily on Christ’s burial and Joseph of Arimathea Слово на погребение Христово и о Иосифе Ариматейском
Слово за погребение Христово от Епифаний Кипърски Homily for Holy Saturday on Christ’s funeral by Epiphanios of Cyprus Слово на погребение Христово Епифания Кипрского
Слово за покаянието на Ефрем Сирин Sermon for repentance by Ephrem the Syrian Слово о покаяния Ефрема Сирина
Слово за покаянието на Йоан Синайски Sermon for repentance by John of Sinai Слово а покаяния Иоанна Синайского
Слово за поклонение на Честния кръст от Йосиф Солунски Homily for the worship of the Holy Cross, by Joseph of Thessalonike Слово на поклонение Креста Иосифа Селунскаго
Слово за полагане на ризата на Богородица във Влахерна Homily for the Placing of the Robe of the Theotokos at Blachernae Слово на Положение ризы Богородицы во Влахерне
Слово за понеделник след Пасха Homily for monday after the Easter Слово на понедельник после Пасхи
Слово за послушанието от Василий Велики Sermon about obedience by Basil the Great Слово о послушании Василия Великого
Слово за поста и за Йосиф от Йоан Златоуст Homily about fasting, Joseph, priest and David by John Chrysostom Слово о посте и о Иосифе, и о попе, и о Давиде Иоанна Златоуста
Слово за поста на светите отци Sermon about the fasting of the holy Fathers Слово о посте св. отцов
Слово за починалите на Анастасий (Синайски?) Sermon about deceased by Anastasios of Sinai Слово о умерших Анастасия Синайского
Слово за празника Въздвижение на честния кръст от Йоан Златоуст Homily for the Elevation of the Holy Cross, by John Chrysostom Слово Иоанна Златоуста на Крестовоздвижение
Слово за предаването на Христос Homily on the betrayal of Judas Слово о предательстве Иуды
Слово за предателството на Юда във Велики четвъртък от Йоан Златоуст Homily for Holy Thursday on Judas’ betrayal of Christ by John Chrysostom Слово в Великий Четверг о предательстве Иуды Иоанна Златоуста
Слово за предпразненство на Благовещение Homily for the pre-feast of the Annunciation Слово на предпразненство Благовещения
Слово за преполовение на Петдесетница Homily on Mid-Pentecost Слово на преполовение Пятидесятницы
Слово за пристигането на 150 епископи Homily on arrival of 150 bishops Слово о приезде 150 епископов
Слово за разпятието Homily on the Crucifixion Слово о распятии
Слово за разслабления Homily for the Sunday of the Paralytic Слово о расслабленном
Слово за рождество на св. Василий Велики и Григори Богослов Homily on the birth of St. Basil and St. Gregory the Theologian Слово о рождестве св. Василия Великого и Григория Богослова
Слово за св. Атанасий Александрийски Homily on St. Athanasios of Alexandria Слово о св. Афанасии Александрийском
Слово за св. Григорий Нисийски Homily on St. Gregory of Nyssa Слово о св. Григории Нисийском
Слово за св. Киприан Homily on St. Cyprian Слово о св. Киприане
Слово за св. Николай Мирликийски Homily for St. Nicholas of Myra Слово о св. Николае Мирликийском
Слово за свалянето от кръста Homily on the descent from the cross Слово на Снятие с креста
Слово за светата Пасха от Йоан Златоуст Easter Homily by John Chrysostom Слово на святую Пасху Иоанна Златоуста
Слово за светата неделя от Евсевий Александрийски Sermon of pseudo-Eusebius of Alexandria about how to observe Sunday Поучение Слово о святой неделе Евсевия Александрийского
Слово за светите Макавеи Homily on holy Maccabees Слово о святых Маккавеях
Слово за синоптичността на евангелията в Неделя на мироносиците Homily for the Sunday of the Myrrhophoroi about the synopsis of the Gospels Слово о синопсисе Евангелий в воскресенье Жен Мироносиц
Слово за смокинята на Велики понеделник от Йоан Златоуст Homily about the fig tree for Holy Monday by John Chrysostom Слово о смоковнице в Великий Понедельник Иоанна Златоуста
Слово за събора на безплътните от Йоан Евхаитски Homiliy for the Synaxis of the Holy Angels by John Mauropous Слово на соборе бесплотных сил Иоанна Евхаитского
Слово за тайната вечеря Homily on the Last Supper Слово о Тайной Вечере
Слово за таксиота на светите отци Story about the taxiotes of the holy fathers Слово святых отцов о таксиоте
Слово за тридневното възкресение от Йоан Златоуст Homily on Christ’s resurrection on the third day by John Chrysostom Слово на тридневное Воскресение Иоанна Златоуста
Слово за утринната служба след Петдесетница Homily for the morning service after Pentecost Слово на утрене по Пятидесятнице
Слово за християнския живот Sermon about Christian life Слово о християнской жизни
Слово на Нил Синайски (фрагмент) Sermon by Neilos of Sinai Слово Нила Синайского (фрагмент)
Слово надгробно за св. Василий Велики Funeral homily on St. Basil the Great Надгробное слово св. Василию Великому
Слово от Исидор, неидентифицирано Sermon by Isidore Поучение Исидора, неидентифицирано
Слово похвално за 40 мъченици от Севастия от Ефрем Сирин Enkomion on the forty martyrs of Sebasteia by Ephrem the Syrian Слово похвальное Ефрема Сирина о 40-а мучениках Севастийских
Слово похвално за Благовещение Enkomion on the Annunciation Слово похвальное на Благовещение
Слово похвално за Богородица на следпразненство на Рождество Христово Enkomion on the Theotokos for the post-feast of Christmas Слово похвальное о Богородице на день после Рождества Христого
Слово похвално за Василий Велики на Амфилохий Иконийски Homily for Basil the Great of Amphilochius of Iconium Слово похвальное Василию Великому от Амфилохия Иконийского
Слово похвално за Рождество Богородично Enkomion on the Nativity of the Theotokos Слово похвальное Рождеству Богородицы
Слово похвално за Рождество Богородично от Йоан Дамаскин Enkomion on the Nativity of the Theotokos by John of Damascus Похвала на рождество Богородицы Иоанна Дамаскина
Слово похвално за Рождество Богородично от Теодор Студит Enkomion on the birth of Theotokos from Theodore the Studite Слово похвальное на Рождество Богоматери Феодора Студита
Слово похвално за апостолите Петър и Павел Enkomion on the Apostles Peter and Paul Слово похвальное апостолам Петру и Павлу
Слово похвално за архангелите Михаил и Гавриил Enkomion on the archangels Michael and Gabriel Слово похвальное архангелам Михаилу и Гавриилу
Слово похвално за пророк Илия Homily on prophet Elijah Слово похвальное пророку Илье
Слово похвално за св. Георги Enkomion on St. George Слово похвальное св. Георгию
Слово похвално за св. Димитър Солунски от Григорий Палама Eulogy for St. Demetrios of Thessalonike by Gregory Palamas Похвала св. Димитрия Солунского Григория Паламы
Слово похвално за св. Йоан Богослов от Йоан Екзарх Enkomion on St. John the Theologian by John the Exarch Слово похвальное Иоанна Екзарха св. Иоанну Богослову
Слово похвално за св. Йоан Златоуст Enkomion on St. John Chrysostom Слово похвальное св. Иоанну Златоусту
Слово похвално за св. първомъченик Стефан Homily for protomartyr Stephen Слово похвальное смч. Стефану
Слово против император Юлиан Отстъпник Homily against emperor Julian the Apostate Слово против императора Юлиана Отступника
Служба велика вечерня Great vespers Последование Великой вечерни
Служба за Благовещение Servive for Annunciation Служба на Благовящение
Служба за Богородица Office for the Theotokos Служба Богородице
Служба за Велика събота Office for Holy Saturday Служба на Великую субботу
Служба за Възкресение Service for the Resurrection Служба на Воскресении
Служба за Пресвета Богородица Service for Theothokos Служба Пресвятой Богородици
Служба за апостол Лука Office for the Apostle Luke Служба опостолу Луки
Служба за апостол Тома Office for the Apostle Thomas Служба апостолу Фоме
Служба за апостол Филип и св. Теофан Изповедник Office for the Apostle Philip and St. Theophanes the Confessor Служба апостолу Филиппу и св. Феофану Исповеднику
Служба за апостол Яков Алфеев и св. Андроник Office for the Apostle James, son of Alphaeus and for St. Andronikos Служба апостолу Иакову Алфееву и св. Андронику
Служба за апостол Яков, брат Господен Office for the Apostle James Adelphotheos Служба апостолу Иакову брату Господню
Служба за нашия Господ Иисус Христос от Теоктист Студийски Service for our God Jeusus Christ by Theoctistus of the Studium Служба нашему Господу Иисусу Христа Феоктиста Студийского
Служба за пророк Йоил и св. Уар Office for the prophet Joel and St. Ouaros Служба пророку Иоилу и св. Уару
Служба за пророк Осия и св. Андрей Критски Office for the prophet Osias and for St. Andrew of Crete Служба пророку Осии и св. Андрею Критскому
Служба за св. Аверкий и Седемте Ефески Отроци Office for St. Aberkios of Hierapolis and for the Holy Seven Sleepers Служба св. Аверкию и Седми Отрокам Ефеским
Служба за св. Артемий Office for St. Artemios Служба св. Артемию
Служба за св. Дионисий Ареопагит Office for St. Dionysios the Areopagite Служба св. Дионисию Ареопагиту
Служба за св. Евлампий и Евлампия Office for Sts. Eulampios and Eulampia Служба св. Евлампию и Евлампии
Служба за св. Евтимий Нови и Лукиан Презвитер Антиохийски Office for Sts. Euthymios the Younger and Lucian of Antioch Служба св. Евфимию Новому и Лукиану, пресвитеру Антиохийскому
Служба за св. Иван Рилски Office of St. John of Rila Служба св. Иоанну Рыльскому
Служба за св. Иван Рилски за 18 август Office of St. John of Rila for August 18 Служба св. Иоанну Рыльскому на 18-ый августа
Служба за св. Иван Рилски за 19 октомври Office of St. John of Rila for October 19 Служба св. Иоанну Рыльскому на 19-ый октября
Служба за св. Иван Рилски от Димитър Кантакузин Office of St. John of Rila by Demetrios Kantakouzenos Служба св. Иоанну Рыльскому Димитрия Кантакузина
Служба за св. Иван Рилски от Христаки Павлович Office of St. John of Rila by Hristaki Pavlovič Служба св. Иоанну Рыльскому Христаки Павловича
Служба за св. Иларион Велики Office for St. Hilarion of Gaza Служба св. Илариону Великому
Служба за св. Йеротей Атински Office for St. Hierotheos of Athens Служба св. Иерофею Афинскому
Служба за св. Карп и Папил Office for Sts. Karpos and Papylos Служба св. Карпу и Папилу
Служба за св. Киприян и Юстина Office for Sts. Cyprian and Justina Служба св. Киприяну и Иустине
Служба за св. Кирик и Юлита Office for Sts. Kerykos and Julitta Служба св. Кирику и Улите
Служба за св. Лонгин Office for St. Longinos Служба св. Лонгину
Служба за св. Назарий, Гервасий, Келсий и Протасий Office for Sts. Nazarios and companions Служба св. Назарию, Гервасию, Келсию и Протасию
Служба за св. Николай Мирликийски Office for St. Nikolas of Myra Служба св. Николаю Мирликийскому
Служба за св. Пелагия Office for St. Pelagia the Harlot Служба св. Пелагие
Служба за св. Пров, Тарах и Андроник и Козма Маюмски Office for Sts. Probos, Tarachos and Andronikos and for St. Kosmas the Hymnographer Служба св. Прову, Тараху и Андронику и Козме Маюмскому
Служба за св. Сергий и Вакх Office for Sts. Sergios and Bacchos Служба св. Сергию и Вакху
Служба за св. Харитина Office for St. Charitina Служба св. Харитине
Служба малка вечерня Small vespers Последование малой вечерни
Служба молебна към Иисус Христос Service of intercession for our Lord Jesus Christ Служба молебная к Иисусу Христу
Служба на Алексей митрополит Service of Alexius the Metropolitan Служба Алексея митрополита
Служба на акатиста за Пета неделя на Поста Service with the akathist hymn for Fifth Sunday of the Long Lent Служба с акафистом за Пятой недели поста
Служба на св. Йоаким Осоговски (Сарандапорски) Office for St. Joachim of Osogovo (Sarandapor) Служба св. Иоакиму Осоговскому (Сарандапорскому)
Служба по Ерусалимския устав от Иван Рилски с Търновското (първо) проложно житие на св. Иван Рилски Office of John of Rila according to the Jerusalem Typikon with the first Tărnovo extended vita of St. John of Rila Служба Ивана Рыльского по Иерусалимскому уставу с тырновским (первым) проложным житием св. Ивана Рыльского
Служба повседневна за нашия Господ Иисус Христос Everuday service for our Lord Jesus Christ Служба повседневная о нашем Господе Иисусе Христе
Служба полунощница Midnight service Последование Всенощного бдения
Солунска легенда Legend of Thessalonike (Solunska legenda) Солунская легенда
Среда на Псалтира, 1. Тълкувание на Символа на вярата Middle of the Psalter, 1. Commentary on the symbol of faith Середина Псалтыри, 1. Толкование на Символ Веры
Среда на Псалтира, 2. Тълкувание на Господнята молитва Middle of the Psalter, 2. Interpretation of the Lord’s Prayer Середина Псалтыри. Толкование Господней молитвы
Стихири за Богородица Stichera to the Theotokos Страсти Богородицы
Стихири за св. Иван Рилски Stichera for St. John of Rila Стихиры за св. Иоанна Рыльского
Стихири към Чинопоследованието на водосвет Stichera for the Rite of the Blessing of Water Стихиры к чинопоследованию водосвятии
Стихири с канон на Христодор патрикий за цялата година Stichera with canon of Christodoros Patrikios for the year Стихиры и канон патрикия Христодора на целый год
Стихолози за големите празници Stichologia for great feasts Стихология Двунадесятых праздников
Страсти Христови Christ’s passion Страсти Христовы
Страсти Христови. За входа Господен в Йерусалим The Passion. About the Triumphal entry into Jerusalem Страсти Христовы. О входе Господнем в Иерусалим
Страсти Христови. За възкресението на Лазар The Passion. About the the Resurrection of Lazarus Страсти Христовы. О воскресении Лазаря
Страсти Христови. За епистолията до Йосиф Ариматейски The Passion. About the epistle to Joseph of Arimathea Страсти Христовы. О послании к Иосифу Аримафейскому
Страсти Христови. За залавянето на Христос The Passion. About the Taking of Christ Страсти Христовы. О взятии Христа
Страсти Христови. За идването на Богородица и мироносиците в Йерусалим The Passion. About the coming of Theotokos and the myrrh-bearers to Jerusalem Страсти Христовы. О прихождении Богородицы и мироносниц в Иерусалиме
Страсти Христови. За изпращането на Юда Искариотски в Йерусалим The Passion. About Judas Iscariot’s dispatch to Jerusalem Страсти Христовы. О провождении Иуды Искариота
Страсти Христови. За изпросването на тялото на Христос от Йосиф The Passion. About obtaining the body of Christ by Joseph of Arimathea Страсти Христовы. О испрошении тела Христа Иосифом
Страсти Христови. За молбата на Христос пред Богородица за пасхална вечеря във Витания The Passion. About Christ’s asking Theotokos to have the Paschal meal at Bethany Страсти Христовы. О прощении Христа перед Богородицей чтобы сотворить пасхальную вечерю в Вифании
Страсти Христови. За отиването на Христос и апостолите във Витания The Passion. About Christ’s and the Apostles’ going to Bethany Страсти Христовы. О хождении Христа и его апостолов в Вифанию
Страсти Христови. За плача на Богородица The Passion. About the lament of the Theotokos Страсти Христовы. О плаче Богородицы
Страсти Христови. За поклонението на Юда Искариотски пред Христос The Passion. About Judas Iscariot’s adoration of Christ Страсти Христовы. О поклонении Иуды Христу
Страсти Христови. За полагането на Христос в гроба The Passion. About the funeral of Christ Страсти Христовы. О положении Христа в гроб
Страсти Христови. За посланието на Пилат Понтийски до Тиверий The Passion. About the epistle to Tiberius by Pontius Pilate Страсти Христовы. О послании Пилата Понтийского к Тиверию
Страсти Христови. За посланието на Тиверий до Пилат Понтийски The Passion. About the epistle to Pontius Pilate by Tiberius Страсти Христовы. О послании Тиверия к Пилату Понтийскому
Страсти Христови. За поставянето на стража пред гроба на Христос The Passion. About guarding the Tomb of Christ Страсти Христовы. О поставлении стражи перед гробом Христа
Страсти Христови. За предаването на Христос на Пилат Понтийски The Passion. About Christ’s being extradited to Pontius Pilate Страсти Христовы. О послании Христа к Пилату Понтийскому
Страсти Христови. За предателството на Юда Искариотски The Passion. About Judas Iscariot’s betrayal Страсти Христовы. О предательстве Иуды Искариота
Страсти Христови. За пристигането на Марта и Мария в Рим The Passion. About Martha’s and Maria’s arrival in Rome Страсти Христовы. О приезде Марфы и Марии в Рим
Страсти Христови. За присъдата на Пилат Понтийски The Passion. About the sentence of Pontius Pilate Страсти Христовы. О приговоре Пилата Понтийского
Страсти Христови. За произхода на Кръстното дърво The Passion. About the origins of the Holy Tree Страсти Христовы. О происхождении Крестного дерева
Страсти Христови. За разкаянието на Юда Искариотски The Passion. About the remorse of Judas Iscariot Страсти Христовы. О раскаянии Иуды Искариота
Страсти Христови. За свидетелството на стражите The Passion. About the evidence of the tomb guards Страсти Христовы. О свидетельстве страж
Страсти Христови. За слизането на Христос в ада The Passion. About the descent of Christ into Hell Страсти Христовы. О сошествии Христа в ад
Страсти Христови. За снемането на Христос от Кръста The Passion. About the descent from the Cross Страсти Христовы. О снятии Христа с Креста
Страсти Христови. За съвета на архиереите The Passion. About the prelates’ council Страсти Христовы. О собрании архиереев
Страсти Христови. За съда над Христос у Каяфа The Passion. About the trial at Caiaphas’s palace Страсти Христовы. О суде над Христом у Каиафы
Страсти Христови. За съда над Христос у Пилат Понтийски The Passion. About the trial of Christ at Pontius Pilate’s court Страсти Христовы. О суде над Христом у Пилата Понтийского
Страсти Христови. За тайната вечеря The Passion. About the Last Supper Страсти Христовы. О Таиней вечере
Страсти Христови. За целувката на Юда Искариотски The Passion. About the kiss of Judas Iscariot Страсти Христовы. О поцелуе Иуды Искариота
Страсти Христови. Заключително поучение The Passion. The final lesson Страсти Христовы. Заключительное поучение
Съдържание на Андрианти Contents of Andriantis Содержание Андриантис
Съдържание на Евангелието от Йоан Contents of the Gospel according to John Содержание Евангелия от Иоанна
Съдържание на Евангелието от Лука Contents of the Gospel according to Luke Содержание Евангелия от Луки
Съдържание на Евангелието от Марко Contents of the Gospel according to Mark Содержание Евангелия от Марка
Съдържание на Евангелието от Матей Contents of the Gospel according to Matthew Содержание Евангелия от Матвея
Съдържание на Поученията на Василий Велики Contents of Basil the Great's Sermons Содержание Поучении Василия Великого
Съдържание на втората книга на Паноплия догматики Contents of the second part of the Panoplia Dogmatica Содержание второй книги Паноплий догматик
Съдържание на ръкописа Contents of the manuscript Содержание рукописи
Съновник Dream book Сонник
Съновник, 1 Dream book, 1 Сонник, 1
Съновник, 2 Dream book, 2 Сонник, 2
Таблица за четивата според октоиха Table relating the lessons to the octoechos cycle Таблица чтения по октоиха
Таблица показваща сбъдването на съня Table, showing the fulfillment of dreams Таблица истолкований снов
Таблица с евангелски четива и гласовете Calendar tables with reading from the Gospels and tones Календарные таблици евангельских чтений и гласов
Таблица с четивата и гласовете за съботите след Възкресение Table of lessons and tones for Sundays after Easter Таблица чтения и гласов в субботам после Воскресенья
Таблица със съответствията между географски обекти и зодиите Table of correspondences between geographical places and the Aodiac Таблицы соответствия географических объектов и зодиака
Таблица със съответствията между човешкото тяло и зодиите Table of correspondences between the human body and the Zodiac Таблицы соответствий человеческого тела и зодиака
Таблици лунни Lunar tables Лунные таблицы
Таблици пасхални Paschal tables Пасхальные таблицы
Таблици пасхални за годините 6862-7000 (1354-1492) Easter table for the years 6862-7000 (1354-1492) Пасхальные таблицы на годы 6862-7000 (1354-1492)
Таблици пасхални с луновник и синаксар Paschal tables with lunar and synaxarion notes Пасхальные таблицы с лунными кругами и месяцесловом
Таблици със слънчевото и лунното движение Tables of solar and lunar cycles Таблицы солнечных и лунных кругов
Тайнописен ключ Cryptographic key Тайнописный ключ
Типик Typikon Типикон (Типик)
Типик. Извадки Typikon, excerpts Типикон (Типик), фрагмент
Типик. Извадки, 2 Typikon, excerpts, 2 Типикон (Типик), фрагмент 2
Типик. Извадки, 3 Typikon, excerpts, 3 Типикон (Типик), фрагмент 3
Требник Missal Требник
Трепетник Palmistry (divination by the trembling of body parts) Трепетник
Трети разказ за св. Пров, Тарах и Андроник Third story about Sts. Probos, Tarachos and Andronikos Третий рассказ о св. Прова, Тараха и Андроника
Тридесет поучения за аскетическия живот от Василий Велики Thirty sermons on the ascetic life by Basil the Great Тритцать поучения Василия Великого о монашеской жизни
Триод. Част от канон Part of a kanon from the Triodion Триодь. Часть канона
Тропари дневни и богородични през седмицата Troparia and theotokia for all days of the week Тропари дневные и богородичные на каждый день недели
Тропари за големите празници Troparia for the great feasts Тропари на Двунадесятые (?) праздники
Тропари и богородични за дните от седмицата Troparia and theotokia for the days of the week Тропари и Богородичны по дням недели
Тропари и кондаци за дните от седмицата Troparia and kondakia for the days of the week Тропари и кондаки на дней недели
Тропари и кондаци за избрани празници и светци Troparia and kontakia for chosen fests and saints Тропари и кондаки для отдельных праздников и святых
Тропари и кондаци за постния и пасхалния цикъл Troparia and kontakia for the Lent and for the Easter Тропари и кондаки постного и пасхального цикла
Тропари и кондаци за празниците от подвижния цикъл Troparia and kondakia for the immobile feasts Тропари и кондаки на подвижние празники
Тропари и стихири за Богородица и изтъкнати светци Troparia and stichera for the Theotokos and for eminent saints Троаври и стихириы Богородице и видным святым
Троянска повест Trojan romance Троянская история
Тълкувание върху 12-те съставни части на православната вяра Commentary on the twelve components of Orthodoxy Истолкование 12-ти составных частей веры прпавославной
Тълкувание върху предисловието на Йоан Златоуст от Теофилакт Охридски Commentary on John Chrysostom’s prologue by Theophylaktos, Archbishop of Ohrid Толкование Феофилакта Охридского на предисловие Иоанна Златоуста
Тълкувание за дванадесетте апостоли Interpretation about twelve Apostles Толковоние о двенадцати апостолах
Тълкувание за литургията на Григорий Богослов Commentary on the liturgy by Gregory the Theologion Толкование литургии Григория Богослова
Тълкувание за православната вяра от дванадесетте апостоли Interpretation of the Orthodox faith by the twelve apostles Толкование о вере проваславной от двенадцати апостолов
Тълкувание за проскомидията на Симеон Солунски Discourse by Symeon of Thessalonike on the Office of Oblation Толкование Симеона Солунского о проскомидии
Тълкувание за проскомидията на Стефан Солунски Discourse by Stephen of Thessalonike on the Office of Oblation Толкование Стефана Солунского о проскомидии
Тълкувание за това, че няма противоречия между светите Евангелия по въпроса за Възкресението от Йоан Солунски Commentary about there being no contradictions in the Gospels concerning the Resurrection, by John of Thessalonike Толкование Иоанна Солунского о том, что нет в Евангелиях противоречия по вопросу Воскресения
Тълкувание на 129-ия псалм Interpretation of the 129th psalm Толкование 129-ого псалма
Тълкувание на 132-ия псалм Interpretation of the 132nd psalm Толкование 132-ого псалма
Тълкувание на 139-ия псалм Interpretation of the 139th psalm Толкование 139-ого псалма
Тълкувание на 5-ия псалм Interpretation of the 5th psalm Толкование 5-ого псалма
Тълкувание на 6-ия псалм Commentary on the 6th Psalm Толкование на 6-ой псалом
Тълкувание на 7-ия псалм Interpretation of the 7th psalm Толкование 7-ого псалма
Тълкувание на Господнята молитва Interpretation of the Lord’s prayer Толкование Господной молитвы
Тълкувание на Евангелието Gospel Commentary Толкование на Евангелие
Тълкувание на Евангелието от Йоан Commentary on the Gospel according to John Толкование Евангелии Иоанна
Тълкувание на Евангелието от Матей Commentary on the Gospel according to Matthew Толкование на Евангелие от Мафея
Тълкувание на Евангелието от Матей от Теофилакт Охридски Commentary on the Gospel according to Matthew by Theophylaktos, Archbishop of Ohrid Толкование Феофилакта Охридского на Евангелие от Матфея
Тълкувание на Книга Притчи Соломонови Interpretation of the Book Proverbs Толкование Книга Притч Соломоновых
Тълкувание на Символа на вярата Commentary on the Symbol of faith Истолкование Символа Веры
Тълкувание на буквите върху Кръста Commentary on the letters on the Holy Cross Толкование буквы Креста
Тълкувание на литургията от Ефрем Commentary on the liturgy by Ephrem Толкование литургии Ефрема
Тълкувание на молитвата "Отче наш" Commentary on the Lord’s prayer Толкование молитвы «Отче наш»
Тълкувание на надписа на Соломоновата чаша Interpretation of the inscription on Solomon’s cup Толкование надписи на чаше Соломона
Тълкувание на притчата за съдията и вдовицата Explanation of the parable about the judge and the widow Толкование притчи о судье и вдовице
Тълкувание на псалмите от Анастасий Синайски Interpretation of the psalms of Anastasios of Sinai Толкование псалмов Анастасия Синайского
Тълкувание на светата литургия Commentary on the Holy Liturgy Истолкование святой литургии
Тълкувание на стиха "Исусе Христе Боже наш, помилуй нас" Commentary on the verse “Jesus Christ, our Lord, have mercy on us” Истолкование стиха «Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас»
Тълкувание на съня на цар Йоас Interpretation of King Jehoash’s dream Толкование сна царя Иоаса
Тълкувания за светата Троица и за вярата, извадки Commentary about the Holy Trinity and the faith, excerpts Истолкования святой Троицы и веры христианской, фрагмент
Тълкувания на Псалтира от Йоан Златоуст Interpretations of the Psalter by John Chrysostom Толкование на Господню молитву Иоанна Златоуста
Търновско (първо) проложно житие на св. Иван Рилски с разказа за пренасянето на мощите в Рилския манастир The first Tărnovo (Prolog) vita of St. John of Rila with the story about the translation the relics to Rila monastery Тырновское (Первое) проложное житие св. Иоанна Рыльского с рассказом о возвращении мощей в Рыльский монастырь
Увод към Тълковния псалтир (Хипотезиси на Евсевий Кесарийски) Prologue to the Psalter with commentary (Hypothesis of Eusebios, archbishop of Caesarea) Предисловие к Толковой Псалтыри (Гипотезисы Евсевия Кесарийского)
Увод към житието на Йоан Златѹст Prologue to the Vita of John Chrysostom Предисловие к житию Иоанна Златоустаго
Указание за това кога се пее Триода Instructions about when to chant from the Tridion Указание о пении Триоди
Указания за вземане на свето причастие Instructions on taking a holy communion Указание о приятии святого причащения
Указания за евангелските четива за подвижните празници Directions for Gospels texts for the immobile feasts Указания евангельских текстов на подвижние празники
Указания за евангелските четива за царските часове Instructions on the Gospel readings for the Royal Hours Разъяснения об евангельских чтений царских часов
Указания за повечерието Directions for the Compline Указания о повечерии
Указания за повседневните евангелия Directions of Gospels reading for all days of the week Указания о повседневных евангелских чтений
Указания за полунощница Directions for the Midnight service Указания о Всенощном бдении
Указания за реда на монашеското богослужение през годината Directions for the monastic order of liturgy during the year Указания о монашеском богослужении в году
Указания за службите за Петдесетница Directions for the services on Pentecost Указания о служб Пятидесятницу
Указания за четенето на Псалтира по катизми Istructions about how to read the Psalter according to kathismata Указание о чтении Псалтыри по кафизмам
Указания как да се прави кръстен знак Instructions on how to make the sign of the Cross Указания как делать знак крестный
Устав на литургията и на дяконството Rules for the liturgy and for deacons Устав литургии и дьяконства
Утринна служба за вторник, фрагмент Matins for Tuesday, fragment Утренняя на вторник, фрагмент
Ферман на Селим хан Firman of Selim Khan Ферман Селима гана
Физиолог Physiologos Физиолог
Физиолог. За алконоста Physiologos. About the alkonost Физиолог. О алконосте
Физиолог. За аспидата Physiologos. About the asp Физиолог. Об аспиде
Физиолог. За бобъра Physiologos. About the beaver Физиолог. О бобре
Физиолог. За видрата и крокодила Physiologos. About the otter and the crocodile Физиолог. О выдре и крокодиле
Физиолог. За вола Physiologos. About the ox Физиолог. О воле
Физиолог. За вълка Physiologos. About the wolf Физиолог. О волке
Физиолог. За глигана Physiologos. About the boar Физиолог. О вепре
Физиолог. За горгоната Physiologos. About the gorgon Физиолог. О горгоне
Физиолог. За грипса Physiologos. About the griffin Физиолог. О грифе
Физиолог. За гълъба Physiologos. About the dove Физиолог. О голубе
Физиолог. За гърлицата Physiologos. About the turtle dove Физиолог. О горлице
Физиолог. За диаманта Physiologos. About the diamond Физиолог. Об алмазе
Физиолог. За дипса Physiologos. About the dipsa Физиолог. О дипсе
Физиолог. За дъба Physiologos. About the oak Физиолог. О дубе
Физиолог. За еднорога Physiologos. About the unicorn Физиолог. О единороге
Физиолог. За елена Physiologos. About the stag Физиолог. Об олене
Физиолог. За елена и змията Physiologos. About the stag and the snake Физиолог. Об олене и змее
Физиолог. За ехидната Physiologos. About the echidna Физиолог. О ехидне
Физиолог. За жабата Physiologos. About the frog Физиолог. О жабе
Физиолог. За жерава Physiologos. About the crane Физиолог. О журавле
Физиолог. За заека Physiologos. About the hare Физиолог. О зайце
Физиолог. За змията Physiologos. About the snake Физиолог. О змее
Физиолог. За зубъра Physiologos. About the aurochs Физиолог. О зубре
Физиолог. За кита Physiologos. About the whale Физиолог. О ките
Физиолог. За кремъка Physiologos. About flint Физиолог. О кремне
Физиолог. За кълвача Physiologos. About the woodpecker Физиолог. О дятеле
Физиолог. За лешояда Physiologos. About the vulture Физиолог. О стервятнике
Физиолог. За лисицата Physiologos. About the fox Физиолог. О лисе
Физиолог. За лъва Physiologos. About the lion Физиолог. О льве
Физиолог. За лястовицата Physiologos. About the swallow Физиолог. О ласточке
Физиолог. За магарето Physiologos. About the onager Физиолог. Об онагре
Физиолог. За магарето-кентавър и сирената Physiologos. About the (donkey-centaur and the siren Физиолог. Об осло-кентавре и сирине
Физиолог. За мангустата и змията Physiologos. About the mongoose and the snake Физиолог. О мангусте и змее
Физиолог. За мечката Physiologos. About the bear Физиолог. О медведе
Физиолог. За морския таралеж Physiologos. About the sea urchin Физиолог. О морском еже
Физиолог. За морското конче Physiologos. About the sea horse Физиолог. О морском конке
Физиолог. За мравката Physiologos. About the ant Физиолог. О моровее
Физиолог. За мраволъва Physiologos. About the ant-lion Физиолог. О мравольве
Физиолог. За невестулката Physiologos. About the weasel Физиолог. О ласке
Физиолог. За нощния гарван Physiologos. About the nocturnal raven Физиолог. О ночном вороне
Физиолог. За орела Physiologos. About the eagle Физиолог. Об орле
Физиолог. За пантерата Physiologos. About the panther Физиолог. Об пантере
Физиолог. За папуняка Physiologos. About the hoopoe Физиолог. О удоде
Физиолог. За пауна Physiologos. About the peacock Физиолог. О павлине
Физиолог. За пеликана Physiologos. About the pelican Физиолог. О пеликане
Физиолог. За пчелата Physiologos. About the bee Физиолог. О пчеле
Физиолог. За саламандъра Physiologos. About the salamander Физиолог. О саламандре
Физиолог. За славея Physiologos. About the nightingale Физиолог. О соловее
Физиолог. За слона Physiologos. About the elephant Физиолог. О слоне
Физиолог. За слънчевия гущер Physiologos. About the skink Физиолог. О солнечном сцинке
Физиолог. За таралежа Physiologos. About the hedgehog Физиолог. О еже
Физиолог. За тризъбия морски звяр Physiologos. About the three-toothed sea monster Физиолог. О трехзубом морском гаде
Физиолог. За феникса Physiologos. About the phoenix Физиолог. О фениксе
Физиолог. За харадрия Physiologos. About the caladrius Физиолог. О халадрии
Физиолог. За щрауса Physiologos. About the ostrich Физиолог. О страусе
Физиолог. За щъркела Physiologos. About the stork Физиолог. Об аисте
Физиолог. За яребицата Physiologos. About the partridge Физиолог. О куропатке
Физиолог. Текст неидентифициран Physiologos. Unidentified text Физиолог. Текст неидентифициран
Херувимска песен Cherubic hymn Херувимска песня
Химнографски текст, неидентифициран Hymnographic text, unidentified Гимнографический текст, неидентифицирован
Хроника кратка от Адам до края на света Brief chronicle from Adam to the end of the world Краткая хроника от Адама до конца света
Хроника на Георги Амартол Chronicle of George Hamartolos Хроника Георгия Амартола
Хроника на Константин Манасий Chronicle of Constantine Manasses Хроника Константина Манасаи
Хроника на Симеон Метафраст Chronicle of Symeon Metaphrastes Хроника Симеона Метафраста
Хронограф, извлечение. За ерусалимските царе Chronograph, excerpt. About the kings of Jerusalem Хронограф, фрагменты. О царях Иерусалимских
Царски часове срещу Богоявление Royal canonical hours before the Annunciation Царские час перед Богоявдением
Царски часове срещу Рождество Христово Royal canonical hours before Christmas Царские час перед Рождеством Христовым
Цикъл разкази за Авраам. Разказ за Измаил Series of stories about Abraham. About Ishmael Цикл повестей об Аврааме. Об Измаиле
Цикъл разкази за Авраам. Разказ за Исаак Series of stories about Abraham. About Isaac Цикл повестей об Аврааме. Об Исааке
Цикъл разкази за Авраам. Разказ за Сара Series of stories about Abraham. Story about Sarah Цикл повестей об Аврааме. Притча о Саре
Цикъл разкази за Авраам. Разказ за гостолюбието на Авраам Series of stories about Abraham. About Abraham’s hospitality Цикл повестей об Аврааме. О гостеприимстве Авраама
Цикъл разкази за Авраам. Разказ за праведния Авраам Series of stories about Abraham. About the righteous Abraham Цикл повестей об Аврааме. О праведности Авраама
Цикъл разкази за Авраам. Разказ за смъртта на Авраам Series of stories about Abraham. About the death of Abraham Цикл повестей об Аврааме. О смерти Авраама
Цикъл разкази за Авраам. Разказ как Сара учеше Авраам Series of stories about Abraham. About how Sarah instructed Abraham Цикл повестей об Аврааме. Как Сара утешила Авраама
Цикъл разкази за кръстното дърво от презвитер Йеремия. Разказ как Господ сътвори братство с Пров Series of stories about the Holy Tree by the priest Jeremiah. Story about Prov’s brotherhood with Jesus Christ Цикл повестей о Крестном древе пресвитера Иеремии. О том, как Господь побратался с Провом
Цикъл разкази за кръстното дърво, приписван на Григорий Богослов Series of stories about the Holy Tree, attributed to Gregory the Theologian Цикл повестей о Крестном древе, приписываемых Григорию Богослову
Цикъл разкази за кръстното дърво, приписван на Григорий Богослов, 1 Series of stories about the Holy Tree, attributed to Gregory the Theologian, 1 Цикл повестей о Крестном древе, приписываемых Григорию Богослову, 1
Цикъл разкази за кръстното дърво, приписван на Григорий Богослов, 2 Series of stories about the Holy Tree, attributed to Gregory the Theologian, 2 Цикл повестей о Крестном древе, приписываемых Григорию Богослову, 2
Цикъл разкази за кръстното дърво. Разказ за Адамовата глава Series of stories about the Holy Tree. Story about Adam’s head Цикл повестей о Крестном древе. О голове Адама
Цикъл разкази за кръстното дърво. Разказ за второто дърво Series of stories about the Holy Tree. Story about the second tree Цикл повестей о Крестном древе. Повесть о втором древе
Цикъл разкази за кръстното дърво. Разказ за двамата разбойници Series of stories about the Holy Tree. Story about the two robbers Цикл повестей о Крестном древе. Повесть о двух разбойниках
Цикъл разкази за кръстното дърво. Разказ за третото дърво Series of stories about the Holy Tree. Story about the third tree Цикл повестей о Крестном древе. Повесть о третьем древе
Цикъл разкази за кръстното дърво. Разказ как се събраха трите дървета Series of stories about the Holy Tree. Story about how three trees gathered together Цикл повестей о Крестном древе. Повесть как собрались три дерева вместе
Църковно сказание на Константин Преславски Constantine of Preslav, On church organization and liturgy Церковное сказание Константина Преславского
Църковно учение за вярата Church doctrine concerning the true faith Церковное учение о вере
Чин за ръкополагане на църковен вратар Rite of ordination of a church janitor Чин поставления церковного вратаря
Чин как да се пее параклисът на св. Иван Рилски Rite of singing the Kanon of intercession to St. John of Rila Чин как петь параклис св. Иоанну Рыльскому
Чин на въздвижение на честния кръст Rite of the Elevation of the Holy Cross Чин воздвижения Честнаго Креста Господня
Чин на литургията Taxis of the Holy Liturgy Чин литургии
Чинопоследование за благославяне на клирик Rite of blessing of a clergyman Чин поставления клирика
Чинопоследование за ръкополагане на архимандрит Rite of ordination of an archimandrites Чин поставления архимандрита
Чинопоследование за ръкополагане на дякон Rite of ordination of a deacon Чин поставления диакона
Чинопоследование за ръкополагане на екзорсист Rite of ordination of an exorcist Чин поставления экзорциста
Чинопоследование за ръкополагане на игумен Rite of ordination of a hegumenos Чин поставления игумена
Чинопоследование за ръкополагане на иподякон Rite of ordination of a subdeacon Чин поставления иподиакона
Чинопоследование за ръкополагане на протойерей Rite of ordination of a protopriest Чин поставления протоиерея
Чинопоследование за ръкополагане на свещеник Rite of ordination of a priest Чин поставления священника
Чинопоследование за ръкополагане на свещоносец Rite of ordination of a candleholder Чин поставления свещеносца
Чинопоследование за ръкополагане на църковен четец и псалт Rite of ordination of a reader and a hymnist Чин поставления чтеца и певца
Чинопоследование на Велик водосвет Office of the great blessing of water Чинопоследование водосвятия (водоосвящения)
Чинопоследование на братотворение Rite of becoming brothers by choice Чин братотворения
Чинопоследование на венчание Rite of nuptials Чинопоследование венчания
Чинопоследование на венчание на второбрачни Rite of nuptials for those concluding a second marriage Чинопоследование венчания для второбрачных
Чинопоследование на водосвет Rite of the blessing of water Чинопоследование водосвятия
Чинопоследование на изнасяне на св. кръст през Господските празници Rite of carrying the cross during the dominical feasts Чинопоследование на вынос креста на Господские праздники
Чинопоследование на изповед Rite of confession Чинопоследование исповеди
Чинопоследование на изповед. Молитва, 1 Rite of confession. Prayer, 1 Чинопоследование исповеди. Молитва, 1
Чинопоследование на изповед. Молитва, 2 Rite of confession. Prayer, 2 Чинопоследование исповеди. Молитва, 2
Чинопоследование на изход души Rite of the departure of the soul Канон на исход души
Чинопоследование на кръщение Rite of baptism Чинопоследование святого крещения
Чинопоследование на литии на Господските празници Rite of processions on dominical feasts Чинопоследование литии на Господские праздники
Чинопоследование на малък водосвет Rite of the minor blessing of water Чинопоследование малого водосвятия
Чинопоследование на маслосвет Rite of the anointing of the sick Чинопоследование елееосвящения
Чинопоследование на обручение Rite of engagement Чинопоследование обручения
Чинопоследование на опело и погребение на мирянин Funeral rite for lay persons Чинопоследование отпевания и погребения мирянина
Чинопоследование на опело и погребение на младенец Funeral rite for children Чинопоследование отпевания и погребения ребенка
Чинопоследование на опело и погребение на свещеник Funeral rite for clerics Чинопоследование отпевания и погребения священника
Чинопоследование на опело и погребение през Светлата седмица Funeral rite for Easter week Чинопоследование отпевания и погребения в Светлую (Пасхальную) Седмицу
Чинопоследование на опело и погребение през Светлата седмица, фрагмент Funeral rite for Easter week, fragment Чинопоследование отпевания и погребения в Светлую (Пасхальную) Седмицу, фрагмент
Чинопоследование на освещаване на нов дом Rite of blessing of a new house Чин освящения нового жилища
Чинопоследование на погребение на монах Rite for funeral of a monk Чинопоследование погребения монаха
Чинопоследование на пострижение на монах Rite for the ordain as monk Чинопоследование пострижения в монашество
Чинопоследование на пострижение на отроче Rite of cutting a lock of hair of a child Чинопоследование пострижения ребенка
Чинопоследование на причестяване Rite of communion Чинопоследования ко причащению
Чинопоследование на причестяване на тежко болен Rite of communion for a seriously ill person Чинопоследование пострижения тяжелобольного
Чинопоследование на причестяване със светена вода Rite of communion with holy water Чинопоследование ко причащению святой водой
Чинопоследование над ковчега на починал Rite over the coffin of the deceased Чинопоследование отпевания усопшего
Чинопоследование над коливо за умрели Rite over koliva (boiled wheat) for the deceased Чинопоследование над коливом умерших
Чинопоследование преди сън Rite before sleeping Последование на сон грядущий
Чинопоследование след ставане от сън Rite after waking up Последование после пробуждения
Чудеса на Йоан Милостиви. За видението на блажения Йоан Miracles of St. John the Merciful. Miracle about the vision of John the Blessed Чудеса св. Иоанна Милостивого. Чудо о видении блаженного Иоана
Чудеса на Йоан Милостиви. За учението на преподобния Miracles of St. John the Merciful. About the study of the Venerable Чудеса св. Иоанна Милостивого. О учении преподоного
Чудеса на Йоан Милостиви. Поучение на Блажения към гневните и немилостивите Miracles of St. John the Merciful. Sermon of the Blessed to the angry and merciless Чудеса св. Иоанна Милостивого. Поучение Блаженного к гневным и немилостивым
Чудеса на Йоан Милостиви. Чудо за Петър как пожела да се продаде на своя роб Miracles of St. John the Merciful. Miracle about Peter how wished to sell himself to his servant Чудеса св. Иоанна Милостивого. Чудо о том, как захотел Петр продасть себя своему рабу
Чудеса на Йоан Милостиви. Чудо за Серафион как се продаде заради Бог Miracles of St. John the Merciful. Miracle about Seraphyone how sell himself because of God Чудеса св. Иоанна Милостивого. Чудо как Серафион продался ради Бога
Чудеса на Йоан Милостиви. Чудо за блудницата Порфирия Miracles of St. John the Merciful. About Porphyria the whore Чудеса св. Иоанна Милостивого. Чудо о Порфирии блуднице
Чудеса на Йоан Милостиви. Чудо за видението на преподобния Савин Miracles of St. John the Merciful. Miracle about the vision of venerable Sabinos Чудеса св. Иоанна Милостивого. Чудо о видении преподобного Савина
Чудеса на Йоан Милостиви. Чудо за гроба на праведника Miracles of St. John the Merciful. Miracle about the tomb of the righteous man Чудеса св. Иоанна Милостивого. Чудо о гробе праведника
Чудеса на Йоан Милостиви. Чудо за даровете, които изпрати в Йерусалим на патриарх Модест Miracles of St. John the Merciful. Miracle about the gifts sent to Jerusalem for patriarch Modestos Чудеса св. Иоанна Милостивого. Чудо о даров, которые послал патриарх Модест в Иерусалиме
Чудеса на Йоан Милостиви. Чудо за двамата грешници Miracles of St. John the Merciful. Miracle about two who trespassed Чудеса св. Иоанна Милостивого. Чудо о двух грешниках
Чудеса на Йоан Милостиви. Чудо за двамата клирици Miracles of St. John the Merciful. Miracle about the two clergymen Чудеса св. Иоанна Милостивого. Чудо о двух клириков
Чудеса на Йоан Милостиви. Чудо за дякона двуженец Miracles of St. John the Merciful. Miracle about the bigamist deacon Чудеса св. Иоанна Милостивого. Чудо о двубрачном дяконе
Чудеса на Йоан Милостиви. Чудо за един монах наклеветен заради девица Miracles of St. John the Merciful. Miracle about a certain monk who has been slandered because of a virgin Чудеса св. Иоанна Милостивого. Чудо о монахе наклевещенном девы ради
Чудеса на Йоан Милостиви. Чудо за епископ Троил Miracles of St. John the Merciful. Miracle about the bishop Troilos Чудеса св. Иоанна Милостивого. Чудо о епископе Троиле
Чудеса на Йоан Милостиви. Чудо за жената, чийто грях беше опростен Miracles of St. John the Merciful. Miracle about the woman whose sin was absolved Чудеса св. Иоанна Милостивого. Чудо о женщине, грех которой был опростеный
Чудеса на Йоан Милостиви. Чудо за моряка Miracles of St. John the Merciful. Miracle about the sailor Чудеса св. Иоанна Милостивого. Чудо о мореплавателя
Чудеса на Йоан Милостиви. Чудо за някой, който взел на заем 30 литри Miracles of St. John the Merciful. Miracle about someone who has borrowed 30 “liters” Чудеса св. Иоанна Милостивого. Чудо о человеке, который взял взаим 30 литр
Чудеса на Йоан Милостиви. Чудо за отец Виталий как спаси блудницата Miracles of St. John the Merciful. Miracle about father Vitalios how he saved the whore Чудеса св. Иоанна Милостивого. Чудо как Виталий спас блудной женщине
Чудеса на Йоан Милостиви. Чудо за отрока, оставен сирак Miracles of St. John the Merciful. Miracle about the serf who has been left orphan Чудеса св. Иоанна Милостивого. Чудо о сироте
Чудеса на Йоан Милостиви. Чудо за петнайсетте литра Miracles of St. John the Merciful. Miracle about the fifteenth “litres” Чудеса св. Иоанна Милостивого. Чудо о петнадцать литр
Чудеса на Йоан Милостиви. Чудо за подвластния на гняв Miracles of St. John the Merciful. Miracle about somebody dependant from the anger Чудеса св. Иоанна Милостивого. Чудо о человеке подвласном гневе
Чудеса на Йоан Милостиви. Чудо за потъването на кораба Miracles of St. John the Merciful. Miracle about the sinking of the ship Чудеса св. Иоанна Милостивого. Чудо о потоплении корабле
Чудеса на Йоан Милостиви. Чудо за сина на блажения Miracles of St. John the Merciful. Miracle about the Blessed's son Чудеса св. Иоанна Милостивого. Чудо о сыну блаженного
Чудеса на архангелите Михаил и Гавриил. Чудо в Дохиарската обител Miracles of the Archangels Michael and Gabriel. Miracle performed at the Docheiariou Monastery Чудеса архангелов Михаила и Гавриила. Чудо в Доксиарском монастыре
Чудеса на архангелите Михаил и Гавриил. Чудо за Авраам и Агар Miracles of the Archangels Michael and Gabriel. Miracle about Abraham and Hagar Чудеса архангелов Михаила и Гавриила. Чудо о Аврааме и Агари
Чудеса на архангелите Михаил и Гавриил. Чудо за жертвата на Авраам Miracles of the Archangels Michael and Gabriel. Miracle about Abraham’s sacrifice Жертвоприношение Авраама. Чудеса архангелов Михаила и Гавриила
Чудеса на архангелите Михаил и Гавриил. Чудо за инок Макарий Miracles of the Archangels Michael and Gabriel. Miracle about the monk Makarios Чудеса архангелов Михаила и Гавриила. Чудо о иноке Макарии
Чудеса на архангелите Михаил и Гавриил. Чудо за кръщението на блудницата Miracles of the Archangels Michael and Gabriel. Miracle about the baptism of the lewd woman Чудеса архангелов Михаила и Гавриила. Чудо о крещении блудницы
Чудеса на архангелите Михаил и Гавриил. Чудо за пророк Даниил Miracles of the Archangels Michael and Gabriel. Miracle about the Prophet Daniel Чудеса архангелов Михаила и Гавриила. Чудо о пророке Данииле
Чудеса на архангелите Михаил и Гавриил. Чудо за пророк Илия Miracles of the Archangels Michael and Gabriel. Miracle about the Prophet Elijah Чудеса архангелов Михаила и Гавриила. Чудо о пророке Илие
Чудеса на архангелите Михаил и Гавриил. Чудо за трите отрока Miracles of the Archangels Michael and Gabriel. Miracle about the three infants Чудеса архангелов Михаила и Гавриила. Чудо о трех отроках
Чудеса на архангелите Михаил и Гавриил. Чудо как архангел Михаил нахрани пророк Даниил Miracles of the Archangels Michael and Gabriel. Miracle about how the Archangel Michael fed the Prophet Daniel Чудеса архангелов Михаила и Гавриила. Чудо архангела Михаила, кормил пророка Даниила
Чудеса на архангелите Михаил и Гавриил. Чудо как архангел Михаил порази войската на цар Синахериб Miracles of the Archangels Michael and Gabriel. Miracle about how the Archangel Michael defeated the army of king Sennacherib Чудеса архангелов Михаила и Гавриила. Чудо архангела Михаила, поразившего войска царя Синахериба
Чудеса на архангелите Михаил и Гавриил. Чудо на архангел Михаил в Хоня Miracles of the Archangels Michael and Gabriel. Miracle of the Archangel Michael at Colossae Чудеса архангелов Михаила и Гавриила. Чудо архангела Михаила в Хони
Чудеса на архангелите Михаил и Гавриил. Чудо на архангел Михаил как изби 70 хиляди по времето на цар Давид Miracles of the Archangels Michael and Gabriel. Miracle about how the Archangel Michael killed 70 thousand people at the time of King David Чудеса архангелов Михаила и Гавриила. Чудо архангела Михаила, избившего 70 тысяч во времена царя Давида
Чудеса на архангелите Михаил и Гавриил. Чудо с болярската жена Анна Miracles of the Archangels Michael and Gabriel. Miracle about the boyar’s wife Anna Чудеса архангелов Михаила и Гавриила. Чудо о боярской жене Анне
Чудеса на св. Василий Велики. За Анастасий Презвитер Miracles of St. Basil the Great. About Anastasios the Presbyter Чудеса св. Василия Великого. Об Анастасии Пресвитере
Чудеса на св. Георги. Чудо за воловете на Теоктист Miracles of St. George. Miracle about the oxen of Theoktistos Чудеса св. Георгия. Чудо о волах Теоктискта
Чудеса на св. Георги. Чудо за змея Miracles of St. George. Miracle about the victory over the dragon Чудеса св. Георгия. Чудо о драконе
Чудеса на св. Георги. Чудо за колоната на вдовицата Miracles of St. George. Miracle about the widow’s column Чудеса св. Георгия. Чудо о вдовьем столбе
Чудеса на св. Георги. Чудо за пържените яйца Miracles of St. George. Miracle about the baked eggs Чудеса св. Георгия. Чудо о печеных яйцах
Чудеса на св. Георги. Чудо за сина на Лъв Пафлагонски Miracles of St. George. Miracle about the son of Leo of Paphlagonia Чудеса св. Георгия. Чудо о сыне Льва Пафлагонского
Чудеса на св. Димитър Солунски. Чудо за изгарянето на пратениците на цар Юстиниан Miracles of St. Demetrios of Thessalonike. Miracle about burning the envoys of the Emperor Justinian Чудеса св. Димитрия Солунского. Чудо о сожжении послов царя Юстиниана
Чудеса на св. Димитър Солунски. Чудо за княз Леонтий как премина Дунава Miracles of St. Demetrios of Thessalonike. Miracle about how Prince Leontios crossed the Danube Чудеса св. Димитрия Солунского. Чудо о князе Леонтии, как он переплыл Дунай
Чудеса на св. Димитър Солунски. Чудо за срещата му с епископа на Лариса Ахил Miracles of St. Demetrios of Thessalonike. Miracle about his meeting with Achilles, the Bishop of Larissa Чудеса св. Димитрия Солунского. Чудо о встрече с Ахиллом, епископом Лариса
Чудеса на св. Димитър Солунски. Чудо за човека, който крадеше свещите от гроба на светеца Miracles of St. Demetrios of Thessalonike. Miracle about the man who stole the candles from the tomb of a saint Чудеса св. Димитрия Солунского. Чудо о человеке, укравшем свечи от гроба святого
Чудеса на св. Димитър Солунски. Чудо как излекува Мариан Miracles of St. Demetrios of Thessalonike. Miracle about how he healed Marianos Чудеса архангелов Михаила и Гавриила. Чудо об излечении Мариана
Чудеса на св. Димитър Солунски. Чудо как спаси Солун от аварите Miracles of St. Demetrios of Thessalonike. Miracle about how he saved Thessalonike from the Avars Чудеса св. Димитрия Солунского. Чудо о спасении Солуни от аварцев
Чудеса на св. Димитър Солунски. Чудо как спаси Солун от славяните Miracles of St. Demetrios of Thessalonike. Miracle about how he saved Thessaloniki from the Slavs Чудеса св. Димитрия Солунского. Чудо о спасении Солуни от славян
Чудеса на св. Димитър Солунски. Чудо как спаси Тесалия от глад Miracles of St. Demetrios of Thessalonike. Miracle about how he saved the people in Thessaly from starvation Чудеса св. Димитрия Солунского. Чудо о спасении жителей Фессалия от глада
Чудеса на св. Димитър Солунски. Чудо с ангелите Miracles of St. Demetrios of Thessalonike. Miracle about the angels Чудеса св. Димитрия Солунского. Чудо об ангелах
Чудеса на св. Димитър Солунски. Чудо с епископа на Афригия Miracles of St. Demetrios of Thessalonike. Miracle about the Bishop of Afrigia Чудеса св. Димитрия Солунского. Чудо с епископом Афригии
Чудеса на св. Димитър Солунски. Чудо с мирото, изтичащо от тялото му Miracles of St. Demetrios of Thessalonike. Miracle about how he gave forth myrrh Чудеса св. Димитрия Солунского. Чудо о мироточении
Чудеса на св. Мина Miracles of St. Menas Чудеса св. Мины
Чудеса на св. Мина. Чудо за боголюбивата жена Miracles of St. Menas. Miracle about the God-loving woman Чудеса св. Мины. Чудо о боголюбивой женщине
Чудеса на св. Мина. Чудо за двете сребърни блюда Miracles of St. Menas. Miracle about the two silver dishes Чудеса св. Мины. Чудо о серебреных блюдах
Чудеса на св. Мина. Чудо за евреина, който се покръстил Miracles of St. Menas. Miracle about the Jew who was converted Чудеса св. Мины. Чудо о еврее который крестился
Чудеса на св. Мина. Чудо за камилата Miracles of St. Menas. Miracle about the camel Чудеса св. Мины. Чудо в верблюде
Чудеса на св. Мина. Чудо за куция мъж и нямата жена Miracles of St. Menas. Miracle about the lame man and the dumb woman Чудеса св. Мины. Чудо о храмом мужчине и немой женщине
Чудеса на св. Мина. Чудо за трите братски дела Miracles of St. Menas. Miracle about the three brother’s deeds Чудеса св. Мины. Чудо о три братские дела
Чудеса на св. Мина. Чудо за човека от Исаврия Miracles of St. Menas> Miracle about the Isaurian man Чудеса св. Мины. Чудо об исаврийском человеке
Чудеса на св. Мина. Чудо за яловата жена Miracles of St. Menas. Miracle about the barren woman Чудеса св. Мины. Чудо о бесплодной женщине
Чудеса на св. Николай Мирликийски Miracles of St. Nicholas of Myra Чудеса св. Николая Мирликийского
Чудеса на св. Николай Мирликийски, неидентифицирани Miracles of St. Nicholas of Myra, unidentified Чудеса св. Николая Мир Ликийских чудотворца, неидентифицированы
Чудеса на св. Николай Мирликийски. Чудо за Димитрий Miracles of St. Nicholas of Myra. Miracle about Demetrios Чудеса св. Николая Мирликийского. Чудо о Димитрии
Чудеса на св. Николай Мирликийски. Чудо за Симеон Miracles of St. Nicholas of Myra. Miracle about Symeon Чудеса св. Николая Мирликийского. Чудо о Симеоне
Чудеса на св. Николай Мирликийски. Чудо за килима Miracles of St. Nicholas of Myra. Miracle about the carpet Чудеса св. Николая Мирликийского. Чудо о ковре
Чудеса на св. Николай Мирликийски. Чудо за поп Христофор Miracles of St. Nicholas of Myra. Miracle about the priest Christopher Чудеса св. Николая Мирликийского. Чудо о смерти попа Христофора
Чудеса на св. Николай Мирликийски. Чудо за сина на Агрипа Miracles of St. Nicholas of Myra. Miracle about Agrippa’s son Чудеса св. Николая Мирликийского. Чудо о сыне Агриппы
Чудеса на св. Николай Мирликийски. Чудо за слепия юноша Miracles of St. Nicholas of Myra. Miracle about the blind youth Чудеса св. Николая Мирликийского. Чудо о слепом юноше
Чудеса на св. Николай Мирликийски. Чудо за тримата воини Miracles of St. Nicholas of Myra. Miracle about the three soldiers Чудеса св. Николая Мирликийского. Чудо о трех воинах
Чудеса на св. Николай Мирликийски. Чудо как откупи обиците на Тамара Miracles of St. Nicholas of Myra. Miracle about Tamara’s earrings Чудеса св. Николая Мирликийского. Чудо о серьгах Тамары
Чудеса на св. Николай Мирликийски. Чудо как спаси града от глад Miracles of St. Nicholas of Myra. Miracle about how he saved the town from starvation Чудеса св. Николая Мирликийского. Чудо о спасении города от глада
Чудеса на св. Николай Мирликийски. Чудо с венеца от иконата му Miracles of St. Nicholas of Myra. Miracle with the crown from his icon Чудеса св. Николая Мирликийского. Чудо о венце с иконы Николая Мирликийского
Чудо на Богородица за дъщерята на овчаря Miracle of Theotokos about a shepherd’s daughter Чудо Богородицы о дочери пастуха
Чудо на Богородица с Теофил Miracle of the Theotokos about Theophilos Чудо Богородицы о Феофиле
Чудо на Нил Синайски Miracle by Neilos of Sinai Чудо Нила Синайского (фрагмент)
Чудо на св. Димитър Солунски, неидентифицирано Miracle of St. Demetrios of Thessalonike, unidentified Чудо св. Дмитрия Солунского, неидентифицировано
Чудо на св. Козма и Дамян за Малех Miracle of Sts. Kosmas and Damianos concerning Malech Чудо св. Козьмы и Даминиана о Малехе
Чудо на св. Козма и Дамян за завистливия съпруг и за изцелението на слепия Miracle of Sts. Kosmas and Damianos concerning the jealous spouse and the curing of the blind Чудо св. Козьмы и Даминиана о завистливом супруге и об исцелении слепых
Чудо на св. Козма и Дамян за змията Miracle of Sts. Kosmas and Damianos concerning the snake Чудо св. Козьмы и Даминиана о змее
Чудо на св. Козма и Дамян за мъжа, който жънал на нивата си Miracle of Sts. Kosmas and Damianos about the man who harvested his cornfield Чудо св. Козьмы и Даминиана о муже, который сжал свою ниву
Чудо на св. Козма и Дамян за нямата жена Miracle of Sts. Kosmas and Damianos about the mute woman Чудо св. Козьмы и Даминиана о немой женщине
Чудо на св. Козма и Дамян за страдащите от корем Miracle of Sts. Kosmas and Damianos those suffering from abdominal pain Чудо св. Козьмы и Даминиана о страдающих от живота
Чудо на св. Козма и Дамян за страдащите от меланхолия Miracle of Sts. Kosmas and Damianos about those suffering from melancholy Чудо св. Козьмы и Даминиана о страдающих от меланхолии
Чудо на св. Мина Miracle of St. Menas Чудо св. Мины
Чудо на св. Мина за евреина, който се покръстил Miracle of St. Menas about the Jew who was converted Чудо св. Мины о крестившемся еврее
Чудо на св. Мина, 1 Miracle of St. Menas, 1 Чудо св. Мины, 1
Чудо на св. Мина, 2 Miracle of St. Menas, 2 Чудо св. Мины, 2
Чудо на св. Мина, 3 Miracle of St. Menas, 3 Чудо св. Мины, 3
Чудо на св. Николай Мирликийски, неидентифицирано Miracle of St. Nicholas of Myra, unidentified Чудо св. Николая Мирликийского, неидентифицировано
Чудо на св. Симеон Стълпник, 1 Miracle of St. Symeon the Stylite, 1 Чудо св. Симеона Столпника, 1
Чудо на св. Симеон Стълпник, 2 Miracle of St. Symeon the Stylite, 2 Чудо св. Симеона Столпника, 2
Чудо на св. Текла Miracle of St. Thekla Чудо св. Феклы
Чудо на св. Текла, 1 Miracle of St. Thekla, 1 Чудо св. Феклы, 1
Чудо на св. Текла, 2 Miracle of St. Thekla, 2 Чудо св. Феклы, 2
Чудо на св. Теодор Тирон Miracle of St. Theodore Teron Чудо св. Федора Тирона
Чудото в Едеса на св. Самон, Гурий и Авив The miracle of Sts. Gurias, Samonas and Habibus in Edessa Чудо св. Самона, Гурия и Авива в Едессе
Шестоднев на Василий Велики Hexaemeron by Basil the Great Шестоднев Василия Великого