Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] CODIC XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-02T14:54:48+0000

Богослужебен сборник Liturgical miscellany Богослужебный сборник

Sweden, Stockholm, Royal Library A797

Contents

 1. Чинопоследование на малък водосвет Rite of the minor blessing of water Чинопоследование малого водосвятия [1r-12r] (2)
 2. Въпроси и отговори за вярата Erotapokriseis on the faith Вопросы и ответы о вере христианской [12r-17v] (2)…естьствено но не видимое. неѹставное бесмертное. бесплотное нероженое.
 3. Избрани псалми за празници Selected psalms for holidays Избранные псалмы на праздники [17v-18v] (2)
 4. Правила за постенето. Правила за постенето на Господски празници и празници на почитани светци Rules for fasting. Rules for fasting for the dominical feasts and the feasts of Holy Week Прасила о посте. Правила о посте на Господские праздники и на Святую неделю [19r-48r] (2)О праздницѣхь г҃ьскых и великых ст҃ых. иже в коих раздрѣшает сѧ пост и колѣнопоклонениѧ нѣ творитили пакы не разрешаети. тѣх же стых. ѿч.
 5. Указания за реда на монашеското богослужение през годината Directions for the monastic order of liturgy during the year Указания о монашеском богослужении в году [49r-65v] (1)
 6. Слово за отделянето на душата от тялото на св. Макарий Sermon on the separation of the soul from the body by St. Makarios Слово на разлучение души от дела отца Макария [66r-72v] (1)
 7. Житие на св. Павел Препрости Vita of St. Paul the Simple Житие св. Павла Препростого [72v-74v] (2)
 8. Памет на отец Мелхиседек Memory of Father Melchizede Память отца Мелхиседека [74v-82v] (1)
 9. Житие на св. Марк Атински Vita of St. Mark of Athens Житие св. Марка Афинского (?) [82v-98r] (3)
 10. Слово на Нил Синайски (фрагмент) Sermon by Neilos of Sinai Слово Нила Синайского (фрагмент) [98r-99r] (1)
 11. Слово за монашеския живот Sermon about the monastic life Слово о монашеской жизни [99r-105v] (1)
 12. Разказ за чудото на Божи гроб Story about the miracle of the Holy Sepulchre Рассказ о чуде в Храма Гроба Господня [106r-113v] (1)
 13. Проскинитарий на игумeн Даниил Proskinitarion of Father Daniel Проскинитарий игумена Даниила [114r-133v] (1)
 14. Въпроси и отговори. Беседа на тримата светители Erotapokriseis. Conversation of the three hierarchs Вопросы и ответы. Беседа трех святителей [134r-135v] (6)
 15. Слово за поста на светите отци Sermon about the fasting of the holy Fathers Слово о посте св. отцов [138r-144v] (1)
 16. Правила на светите отци Directions of the holy Fathers Правила св. отцов о посте [145r-150v] (1)
 17. Сказание за 12-те петъка Story about the twelve Fridays Сказание о 12-ти пятницах [152r-160v] (13)
 18. Чудеса на св. Николай Мирликийски Miracles of St. Nicholas of Myra Чудеса св. Николая Мирликийского [161r-189v] (1)
 19. Молебни канони Prayer canons Каноны молебные [190r-191r] (1)
 20. Канон за св. Димитър Canon of St. Demetrios of Thessalonike Чудеса св. Дмитрия Солунского [191v-196v] (1)