Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] CODIC XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-02T14:54:48+0000

Сборник с поучения за жените Miscellany of mixed content Сборник с поучениями о женщинах

Bulgaria, Sofia, National Library 761

Contents

  1. Поучение за жените-магьосници, самовили и бродници Sermon on women who are magicians, fairies and sorcerers Слово о женах колдуньях, ворожеях и чародеях [1-25v] (1)Поученїе ѡ жен магесницахъ и самовилахъ и ѡ баѧтелѣхъ Слушаите православных хр҃тїане въ вѣкахъ
  2. Поучение за апостол Петър и Симон влъхва Sermon about Peter the Apostle and Simon the Magician Поучение об апостоле Петре и о волхве Симоне [25v-33v] (1)Поученїе ѡ с҃того и славнаго и первовѣрховнаго апостола Петра И друго чудо послушаитеКогато ходеше хо свѣтатъ та да са мъчи сосъ дїаволите. б҃гу
  3. Поучение срещу магиосник Sermon against a magician Поучение против мага [36v-48v] (1) и на този островъ имаше нѣкоі магіесникъ и тамо се престави б҃гу аминъ
  4. Житие на св. Киприян и Юстина Vita of Sts. Cyprian and Justina Житие св. Киприяна и Иустина [50r-60r] (5)Поученїе и жизнъ ст҃аго великомученика Кыпрїана и стыѧ мученицы Ѹстинны Слушаите бл҃гословени х҃рстїане да вы прикажемъ другиго магіесника и прїѧ вѣнець ѡт б҃а
  5. Поучение за християните Sermon for Christians Поучение для християн [60r-64v] (1)Поученїе х҃рстіаномъ полезнѡ Гдѣ са тїе дѣто викатъ б҃гу получити ѡ Хр҃с҃тѣ Ї҃се аминъ
  6. Поучение за жените-магьосници Sermon on women who are magicians Слово о женах колдуньях [65r-71v] (1)Инное поученїе ѡ женахъ магесницах и баѧтелѣх И друго чудо послушаіте толкова са враговщины женскихъ на този свѣтъ. како то рече с҃тыи Іѡанъ Златоуст
  7. Поучение за злите жени от Йоан Златоуст Sermon against evil women, by John Chrysostom Слово о злых женах Иоанна Златоуста [73r-95v] (4)Поученїе ста҃го Иѡанна Златоустагѡ Нищо нѣ е прилично законѧтъ сосъ любовъ да го пази
  8. Поучение за добрите жени Sermon about good women Поучение о добрых женах [96v- 102v] (2)Поученїе ѡ добрихъ женахъ какѡ угодиша б҃гу Сега требува и да похвалимъ и вѣчныхь ѡ хр҃тѣ Ісе гсдѣ нашемъ. емуже слава. аминъ.
  9. Поучение за моми и жени Sermon for girls and women Поучение для девушек и женщин [103r-115v] (1)Поученіе полезно всѧкому хрстїанину Послушаіте друго како подобает жены и момы да живѣѧть блгодатию и члвѣколюбїе г҃сда аминъ.
  10. Поучение за богоугодните мъже и жени Sermon about godly men and women Поучение для богоугодных мужчин и женщин [116r-134v] (1)Поученіе другое полезно есть хрстіаномъ и пречестн'аго и тако спасе се во веки аминъ.