Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] CODIC XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-02T14:54:48+0000

Сборник Miscellany of mixed content Сборник

Bulgaria, Sofia, National Library 724

Contents

  1. Поучение за вечната мъка Sermon about the eternal torments Слово о вечной муке [1r-7r] (1)…и безконечїѧ веки а овде сме сутрунъ. оваѧ живитъ естъ кратка грешните у люти мъки а праведните птр хр҃ста
  2. Поучение върху казаното от пророк Даниил Sermon on the prophet Daniel’s words Поучение о пророчестве Даниила [7-10] (1)Слово второе свѧтаго пр҃ка Данїила написано Той ст҃ы прр҃окъ Данїилъ виделъ страшенъ судъ бж҃їы така казуе на душа ако има мыслы б҃жіи
  3. Гадателна книга. Изправление на зодиите Prognostic book. Dietary treatise on the basis of the Zodiac Книга гадательная. Исправления по Зодиаку [10-13] (3)и на конь да ездишь зло е
  4. Рецепта за хемороиди Prescription against haemorrhoids Рецепт от гемороя [13] (1)За маѧсалатъ илачь маза кунда сась каве да го пишь да земишь чи да си пупишь сась него
  5. Съновник Dream book Сонник [13v-17] (3)Сануница що санува чилѧкъ сан му казва какво е Петрови ѡвошки ако берешь ша роди синь прастень ако видишь на рацети си ще да видишь слава