Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] TEXTS XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-12T10:08:28+0000

Liturgical miscellany

Bg: Богослужебен сборник; Ru: Богослужебный сборник

LocationBulgaria, Sofia, National Library. Shelfmark: 987
Date18th c., end
MaterialPaper
ExtentI+60 ff. 210 x 150 mm (folia)
WatermarkLetters CF and over them some ornament (?)
FoliationOriginal pagination in ink by Cyrillic
CollationSix quires arranged in two different ways. Part I: quire а҃ is missing; в҃ has 5 folia, г҃ - 8 folia, д҃ - 6 folia, е҃ - 3 folia; part II: quire а҃ - 6 folia.. II5III8IV6V3I6
SignaturesThe quires from the second part are not signed.
ConditionWithout beginning and end; there are two missing folia between f. 52 and f. 53
Layout1 column, 19-20 ruled lines, 16-18 written lines
InkDark brown
BindingConsists of wooden panels covered with ornamented leader. There is one clasp.
Orthographywith one jus (small jus) and two jers
Contents
(1r19 - 22v20) Служба за св. Иван Рилски за 19 октомври
… щенїе прїемь нбснаго црствїа наслѣдиемь что воздамъ гдсви ѡ всѣхъ апслъ къ галатомъ.+
(23r19 - 52r) Житие на св. Иван Рилски
Житїе и жизнъ и подвизи прпдбнаго и бг҃оноснаго оц҃а нашего іѡанна пустиножителѧ рылскаго. собрано ѿ различных списателеи паче же ѿ еѵѳимиа патрїарха терновскагѡ въ кратцѣ списаное. Сеи прпдбныи и богоноснии оц҃ъ нашъ іѡаннъ рылски и поклоненїе со оц҃емъ и единороднимъ его сн҃ом҃ …
(53 r-56v) Житие на св. Иван Рилски от Евтимий Търновски
… иже повеле чцтнїѧ его мощи положити въ цр҃кви во градѣ острогонѣ. иже съ верою къ нымъ притецаше: и убо ѡ сихъ тако.
(56r-60v) Повест за връщането на мощите на св. Иван Рилски от Търново в Рила
Повестъ о возвращенїе мощеи ст҃аго прпдбнаго оц҃а нашего іѡанна в' рылскую пустыню како возвращенїе быстъ и когда. По положени ст҃хъ мощеи прпдбнаго оц҃а нашего іѡанна прїидоша в монастїръ сказана и братїѧ …
(142r) Колофон
Bibliography
Стоянов, Маньо; Кодов, Христо НОпис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотекаСофия: Наука и изкуство19643
Стоянов 1964: 142-143, No 987
;
Христова, Боряна; Караджова, Даринка; Икономова, АнастасияБългарски ръкописи от XI до XVIII век запазени в България. Своден каталогСофия: Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", Българска археографска комисия19821
Своден каталог 1982: 275-276, No. 761
;
Ангелов, БонюИз старата българска, руска и сръбска литератураСофия19672
Ангелов 1967: 69-79
;
Ангелов, БонюСтари славянски текстове. Нова редакция на повестта за Иван РилскиИзвестия на Института за българска литература19609 247–255
Ангелов 1960: 247-255
;
Стоянов, Маньо; Кодов, Христо НОпис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотекаСофия: Наука и изкуство19643
Стоянов 1964: 142-143, No 987
;
Ангелов, БонюСтари славянски текстове. Нова редакция на повестта за Иван РилскиИзвестия на Института за българска литература19609 247–255
Ангелов 1960: 247-255
;
Христова, Боряна; Караджова, Даринка; Икономова, АнастасияБългарски ръкописи от XI до XVIII век запазени в България. Своден каталогСофия: Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", Българска археографска комисия19821
Своден каталог 1982: No. 761
History Date: 18th c., end. Place: Rila monastery. (
Христова, Боряна; Караджова, Даринка; Икономова, АнастасияБългарски ръкописи от XI до XVIII век запазени в България. Своден каталогСофия: Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", Българска археографска комисия19821
Своден каталог 1982: No. 761
)

Repertorium identifier: RC-ET987NBKM; Author: Elena Tomova; Editor: Anisava Miltenova, Andrej Bojadžiev; Genre: miscellany; liturgical miscellany; miscellany with service and vitas of St. John of Rila