Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] TEXTS XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-12T10:08:28+0000

Liturgical miscellany

Bg: Богослужебен сборник; Ru: Богослужебный сборник

LocationBulgaria, Sofia, National Library. Shelfmark: 987
Date18th c., end
MaterialPaper
ExtentI+60 ff. 210 x 150 mm (folia)
WatermarkLetters CF and over them some ornament (?)
FoliationOriginal pagination in ink by Cyrillic
CollationSix quires arranged in two different ways. Part I: quire а҃ is missing; в҃ has 5 folia, г҃ - 8 folia, д҃ - 6 folia, е҃ - 3 folia; part II: quire а҃ - 6 folia..
SignaturesThe quires from the second part are not signed.
ConditionWithout beginning and end; there are two missing folia between f. 52 and f. 53
Layout1 column, 19 20 ruled lines, 16 18 written lines
Binding Consists of wooden panels covered with ornamented leader. There is one clasp.
Contents
(1r19 - 22v20) Служба за св. Иван Рилски за 19 октомври
… щенїе прїемь нбснаго црствїа наслѣдиемь что воздамъ гдсви ѡ всѣхъ апслъ къ галатомъ.+
(23r19 - 52r) Житие на св. Иван Рилски
Житїе и жизнъ и подвизи прпдбнаго и бг҃оноснаго оц҃а нашего іѡанна пустиножителѧ рылскаго. собрано ѿ различных списателеи паче же ѿ еѵѳимиа патрїарха терновскагѡ въ кратцѣ списаное. Сеи прпдбныи и богоноснии оц҃ъ нашъ іѡаннъ рылски и поклоненїе со оц҃емъ и единороднимъ его сн҃ом҃ …
(53 r-56v) Житие на св. Иван Рилски от Евтимий Търновски
… иже повеле чцтнїѧ его мощи положити въ цр҃кви во градѣ острогонѣ. иже съ верою къ нымъ притецаше: и убо ѡ сихъ тако.
(56r-60v) Повест за връщането на мощите на св. Иван Рилски от Търново в Рила
Повестъ о возвращенїе мощеи ст҃аго прпдбнаго оц҃а нашего іѡанна в' рылскую пустыню како возвращенїе быстъ и когда. По положени ст҃хъ мощеи прпдбнаго оц҃а нашего іѡанна прїидоша в монастїръ сказана и братїѧ …
(142r) Колофон
Bibliography
Стоянов, Маньо; Кодов, Христо НОпис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотекаСофия: Наука и изкуство19643
Стоянов 1964: 142-143, No 987
;
Христова, Боряна; Караджова, Даринка; Икономова, АнастасияБългарски ръкописи от XI до XVIII век запазени в България. Своден каталогСофия: Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", Българска археографска комисия19821
Своден каталог 1982: 275-276, No. 761
;
Ангелов, БонюИз старата българска, руска и сръбска литератураСофия19672
Ангелов 1967: 69-79
;
Ангелов, БонюСтари славянски текстове. Нова редакция на повестта за Иван РилскиИзвестия на Института за българска литература19609 247–255
Ангелов 1960: 247-255
;
Стоянов, Маньо; Кодов, Христо НОпис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотекаСофия: Наука и изкуство19643
Стоянов 1964: 142-143, No 987
;
Ангелов, БонюСтари славянски текстове. Нова редакция на повестта за Иван РилскиИзвестия на Института за българска литература19609 247–255
Ангелов 1960: 247-255
;
Христова, Боряна; Караджова, Даринка; Икономова, АнастасияБългарски ръкописи от XI до XVIII век запазени в България. Своден каталогСофия: Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", Българска археографска комисия19821
Своден каталог 1982: No. 761
History Date: 18th c., end. Place: Rila monastery. (
Христова, Боряна; Караджова, Даринка; Икономова, АнастасияБългарски ръкописи от XI до XVIII век запазени в България. Своден каталогСофия: Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", Българска археографска комисия19821
Своден каталог 1982: No. 761
)

Repertorium identifier: RC-ET987NBKM; Author: Elena Tomova; Editor: Anisava Miltenova, Andrej Bojadžiev; Genre: miscellany; liturgical miscellany; miscellany with service and vitas of St. John of Rila