Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International License] TEXTS XML [Browse] [Search]    [Bulgarian] [Englist] [Russian] Last modified: 2016-07-12T10:08:28+0000

Miscellany of mixed content

Bg: Сборник с поучения за жените; Ru: Сборник с поучениями о женщинах

LocationBulgaria, Sofia, National Library. Shelfmark: 761
Date19th c.
MaterialPaper
Extent129 ff. 165 x 110 mm (folia)
WatermarkNone
FoliationOriginal with letters
Layout1 column
Contents
(1-25v) Поучение за жените-магьосници, самовили и бродници
Поученїе ѡ жен магесницахъ и самовилахъ и ѡ баѧтелѣхъСлушаите православных хр҃тїаневъ вѣкахъ
(25v-33v) Поучение за апостол Петър и Симон влъхва
Поученїе ѡ с҃того и славнаго и первовѣрховнаго апостола Петра И друго чудо послушаитеКогато ходеше хо свѣтатъта да са мъчи сосъ дїаволите. б҃гу
(36v-48v) Поучение срещу магиосник
и на този островъ имаше нѣкоі магіесникъи тамо се престави б҃гу аминъ
(50r-60r) Житие на св. Киприян и Юстина
Поученїе и жизнъ ст҃аго великомученика Кыпрїана и стыѧ мученицы ѸстинныСлушаите бл҃гословени х҃рстїане да вы прикажемъ другиго магіесника и прїѧ вѣнець ѡт б҃а
(60r-64v) Поучение за християните
Поученїе х҃рстіаномъ полезнѡГдѣ са тїе дѣто викатъб҃гу получити ѡ Хр҃с҃тѣ Ї҃се аминъ
(65r-71v) Поучение за жените-магьосници
Инное поученїе ѡ женахъ магесницах и баѧтелѣхИ друго чудо послушаітетолкова са враговщины женскихъ на този свѣтъ. како то рече с҃тыи Іѡанъ Златоуст
(73r-95v) Поучение за злите жени от Йоан Златоуст
Поученїе ста҃го Иѡанна ЗлатоустагѡНищо нѣ е приличнозаконѧтъ сосъ любовъ да го пази
(96v- 102v) Поучение за добрите жени
Поученїе ѡ добрихъ женахъ какѡ угодиша б҃гуСега требува и да похвалимъи вѣчныхь ѡ хр҃тѣ Ісе гсдѣ нашемъ. емуже слава. аминъ.
(103r-115v) Поучение за моми и жени
Поученіе полезно всѧкому хрстїанинуПослушаіте друго како подобает жены и момы да живѣѧтьблгодатию и члвѣколюбїе г҃сда аминъ.
(116r-134v) Поучение за богоугодните мъже и жени
Поученіе другое полезно есть хрстіаномъи пречестн'аго и тако спасе се во веки аминъ.
Bibliography
Цонев, БеньоОпис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотекаСофия: Държавна печатница19232
Цонев 1923: 425-430
;
Цонев, БеньоОпис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотекаСофия: Държавна печатница19232
Цонев 1923: 425-430
History Date: 19th c. Place: unknown.

Repertorium identifier: RC-AA761NBKM; Author: Adelina Angusheva; Editor: Anisava Miltenova, Andrej Bojadžiev; Genre: miscellany; miscellany of mixed content; miscellany with didactic texts devoted to women